Harmadik Kor Egyeteme Miskolc
Közhasznú Alapítvány

3527 Miskolc, Eperjes u. 5.
Tel.: 46-500-549
Mobil: 06-20-4312806

e-mail: lano@chello.hu

 

Dél-Borsodi Egészségügyi és Szociális Klaszter Elnöksége
3.KEMA Kuratóriuma
Partnereink, Együttműködők

Kedves Elnökség és Kuratórium Tagok!
Tisztelt Partner, Együttműködő, Támogató Intézmény, Hatóság, Vállalkozások, Egyházi és Civilszervezetek Vezetői!

Örömmel tájékoztatlak Benneteket, hogy a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány honlapja – ha szerény körülmények között is – de 2010. szeptember 17.-vel megkezdi hivatalos működését!

A 3.KEMA honlapjának elérhetősége: www.harmadikkoregyeteme.hu

Szeretnénk a honlapunkat folyamatosan új és új információkkal, szakmai anyagokkal, hírekkel, fotókkal, eseményekről beszámolókkal, képzési-továbbképzési tájékoztatókkal, ajánlatokkal, időskorú alkotó emberek bemutatásával, szabadidős-kulturális és sportesemények időpontjairól való tájékoztatással, s mindazokkal a hírekkel változatossá-színessé tenni, melyeket olvasóink javasolnak, kérnek! Nyitottak vagyunk az időskorral kapcsolódó generációs kérdésekre is! Szeretnénk foglalkozni az időskor esélyegyenlőségi lehetőségeivel, eredményeivel, meglévő gondjaival. Külön figyelmet fordítunk az időskori prevenció lehetőségeire.

A honlap kiemelt szerepet szán az „életen át tartó tanulás”, a felnőttképzés hazai és nemzetközi eredményeivel, tanításaival, állásfoglalásokkal, tudományos és szakmai kutatások eredményeivel, munkánkba történő beépítésével. Itt szeretnénk tematikákat, tananyagokat, módszertani írásokat is közreadni, ajánlani!

Külön teret kívánunk biztosítani a hazai és európai pályázati kiírásoknak, pályázati projekteknek, elérhetőségekkel, együttműködési lehetőségekkel, partneri-konzorciumi kapcsolatok építésével az „új európai térben”!

Foglalkozunk a gerontológia-geriátria egészségügyi –szociális kérdésével, az idősödő és időskori mentális kérdésekkel, prevenció lehetőségeivel!

Örömmel fogadunk az Alapítványunk szakmai tartalmával összefüggő jó és eredményes gyakorlati módszerek, sikeres esetek, életutak, alkotások, alkotó időskorúak életét, munkásságát bemutató írásokat.

Szívesen teszünk eleget szakmai programok, képzések, tudományos konferenciák meghívóinak közzétételi kéréseknek, melyek az idősödő-időskorú emberekkel, velük foglalkozó szakemberekkel összefügg!

Együttműködési megállapodás esetén közreműködünk az idősödő-időskorú emberek táplálkozás egészségügyi, rehabilitációs, gyógyító terápiás eljárások, eszközök, természetgyógyászati (hivatalosan bejegyzett) gyógyítások terjesztésében, rekreációs terápiás-wellnes lehetőségek igénybevételi lehetőségeiről való tájékoztatásban.

Szakmai partneri kapcsolatainkat is bővítve, örömmel vesszük határainkon kívüli – magyar vagy idegen nyelvű – időskorú emberekkel foglalkozó állami, egyházi, civil, társadalmi, magán szervezetek jelentkezését, kölcsönös információ csere lehetőséget ajánlva!

Bízunk benne, hogy a honlap HÍD-ként fog szerepelni valamennyi időskorú emberekkel foglalkozó szervezet és egyének esetében, s hatékonyan segíti azt a paradigma váltást, melynek értelmében a deficit modell (veszteségekre történő összpontosítás) helyett a fejlődés modell (a meglévő képességek megőrzése, szunnyadó képességek előhívása) kerül előtérbe.

Honlapunk az UNESCO Hamburgi Nyilatkozatának szellemében: „Korunkban több idős ember él a Földön, mint bármikor ezelőtt és arányuk a lakosság egészéhez viszonyítva tovább növekszik. Ezek az idős felnőttek nagymértékben hozzá tudnak járulni a társadalom fejlődéséhez” – kíván működni, saját szlogenünket is megerősítve írjuk, szerkesztjük honlapunkat!

 

Miskolc, 2010. szeptember 17.

 

                                                                                              Dr. Dobos László
                                                                                              3.KEMA Kuratórium elnöke

 

Írásos anyagokat a lano@chello.hu e-mailen tudunk fogadni!

Ui.: Legyetek szívesek szakmai, baráti körben tovább küldeni ismerősöknek, barátoknak, intézményeknek, különböző szervezeteknek határon belül és kívül a honlap elérhetőségünket!