A HARMADIK KOR EGYETEME MISKOLC ALAPÍTVÁNY

bemutatkozó ppt anyaga

/előadás vázlat, dia letöltése/

 

 

 

 


3.KEMA Kuratórium Tagjainak!3.KEMA Partnereinek, Szakmai Együttműködőknek!
Nyugdíjas Szervezeteknek!
Szépkorú Társainknak!
Minden Kedves Barátunknak, Támogatóinknak!

Örömmel tájékoztatlak Benneteket, hogy több mint kétéves szünet után újra aktualizáljuk Alapítványunk honlapját! (www.harmadikkoregyeteme.hu).

Sajnos betegség és segítő informatikus hiányában szünetelt a honlapunk tárházának rendszeres frissítése. Ezért minden érdeklődőtől utólag is elnézést kérek!

Beleest&uumlnk abba a szerencsétlen helyzetbe is, mikor betegségem ideje alatt érkezett tárházfrissítést elmulasztottuk, figyelmetlenségem miatt.

A mulasztást a honlapunk "felfüggesztése" követte, melynek eredményeként szinte előröl kellett kezdeni a honlap "alapítást". Megtettem, kicsit hosszabb egyeztetés keretei között, mivel veszélybe került a nevünk is. Közben jöttek létre hasonló névvel szervezetek, de az elsőbbséget nem lehetett elvitatni a Bírósági bejegyzés szerint: 2010. április 30. Ez pedig Magyarországon az első - Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány - ilyen néven bejegyzett szervezet és honlap tulajdonos. Szóval van újra honlapunk!!!! Remélem aktív és informatív lesz.

Folyamatosan megpróbáljuk pótolni a legfontosabb "történéseket", eseményeket, fotókat, s mindazt, amit lassan 5 éve végzünk közös együttműködésben. Talán az lesz az első, hogy a 2011, 2012, 2013, 2014 év szakmai beszámolókat az Aktuális rovatba pótoljuk, azért ha a honlapunk nem is, de az Alapítvány tevékenykedett!

A számítógépemen szinte valamennyi történést lementett&uumlnk, archiváltunk! Óriási mértékű anyag. Feltételezhetően csak szelektálva kerülhetnek fel a honlapunkra, és természetes folyamatosan. Ezzel együtt az a kérésem, ha bárkinek van személyes - de nem titkos - anyaga, fotója, stb. a 3.KEMA-ról, küldje el és remélhetően a küldő nevével felkerül a honlapra.

Szeretnénk az 5 éves évfordulónkra - 2015. április 30. - ismét változatossá, érdekessé és szakmailag megalapozottá tenni honlapunkat.

A honlap készítésében a Szikra Alapítvány Elnöke, Papp Mónika és Munkatársai, Önkéntesei és középiskolás, egyetemi tanulók ajánlották fel segítségüket, támogatásukat honlapunk működtetéséhez, melyet ezúton is köszönök! Van mit elmondanunk - közzé adnunk - Szépkorú Társainknak, s természetes mind a szakmai és mind társadalmi Partnereinknek, egyéni, családi érdeklődőknek - generációkon keresztül - munkánk iránt.

Természetes várunk minden jó szándékú észrevételt, javaslatot, ötletet honlapunk működéséhez.

Üdvözlettel: Dr. Dobos László
3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány, D. Laci

A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány rövid bemutatása

Az Alapítvány elsődleges célja a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény és végrehajtási rendeletei alapján az egész életen át tartó tanulás megvalósítása, kiterjesztésére elsősorban az idősödő és időskorú állampolgárokra, figyelemmel a generációk együttműködésére és a kirekesztettség megelőzésére. A felnőttképzés szolgáltatásainak városi – megyei – regionális és országos kiterjesztése, foglalkoztathatóság elősegítése.
Az Alapítvány céljával összhangban – idősödő és időskorú állampolgárok részére – együttműködve a különböző életkorú generációkkal – szabadidős, egészségmegőrző, egészségnevelő tevékenységet folytat, segíti a szenvedélybetegségek megelőzését. (1993. évi III. törvény)
Az Alapítvány céljával megegyezően oktatási – képzési tevékenységet folytat a felnőttképzés keretei között. Megelőző egészségügyi – mentális tevékenységet folytat, egészségügyi szűrővizsgálatokat szervez.
Szociális – család – gyermekvédelmi preventív tevékenységet végez elsősorban a szakmai tanácsadás, információnyújtás, szakmai rendezvények szervezésével. (1997. évi XXXI. törvény)
A közbiztonság védelme érdekében preventív gyermek és fiatalkori bűnmegelőző tevékenységet folytat az időskorúak személyi- vagyoni védelme területén, valamint a gyermek- fiatalkori bűnmegelőzési munkában, előadások, konzultációk, képzések tartásával, kiaványok megjelentetésével.
Az időskorúak bevonásával a generációk együttműködésének figyelembevételével környezet és természetvédelmi tevékenység szervezését, rendezését vállalja.
„Az egész életen át tartó tanulás”, a felnőttképzés, egészségügyi – szociális összefüggéseivel kapcsolatos kutató munkát végez.
Alaptevékenységével összhangban nemzetközi szakmai tapasztalatcsere látogatások, szakmai konferenciák, szakemberek cseréje, kulturális és sport kapcsolatokat kezdeményez és megvalósít.
Kulturális tevékenységet folytat az időskorúak alkotásainak – népművészet, hagyományőrzés – támogatása, kiállítások, bemutatók szervezése.
Az Alapítványt a MITIME Dél-borsodi Egészségügyi-szociális Klaszter Szolgáltató Nonprofit Kft alapította 2010. évben.
Az 1997. évi CLVI törvény alapján az Alapítvány közhasznú szervezet, s mint ilyen több közhasznú tevékenységet folytat.
A Magyarországon elsőként ezzel a névvel és küldetéssel bejegyzett Alapítványt 5 tagú kuratórium irányítja, széleskörű szakmai-társadalmi támogatottsággal, partneri kapcsolatokkal. A kuratórium munkáját a 9 tagú – szakmai – Szépkorúak Tanácsa segíti.
Az Alapítvány munkáját az Idősügyi Nemzeti Stratégia szellemének és tartalmának megfelelően végzi.
A Kuratórium elnöke: Dr. Dobos László (tel: 06620/4312806, e-mail: lano@chello.hu)
A Kuratórium titkára: Futó Kálmán (tel: 06/30/4174929, e-mail: titkarsag@szepkoruakhazakht.hu

Miskolc, 2010. március 7.

                                                                       Dr. Dobos László kuratórium elnök

________________________________________________________________________________

Címünk:
Harmadik Kor Egyeteme Miskolc
3527 Miskolc, Eperjes u. 5.
Bankszámlaszám: OTP Bank 11734066-29901216

Kontaktszemély:
Dr. Dobos László Kuratórium elnöke
Tel: 20/4312806
E-mail: lano@chello.hu

Postai cím: 3519. Miskolc, Kiss. J. u 46

__________________________________________________________________________________

 

Mottó: „Tanulni sohasem késő”
(Európai Közösségek Bizottságának közleménye 2007.)

A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány
létrejöttének Európa Uniós nemzetközi előzményei

(Bejegyezve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 15.Pk.60069/2010/2. szám)

Az egész életen át tartó tanulás (LLL), a felnőttképzés a XXI. század egyik legnagyobb társadalmi kihívása a világ nemzetei, országai részére. Az elmúlt évtizedekben az Európai Unió országaiban az LLL már társadalmi célú szolgáltatássá vált, - „bölcsőtől a sírig” valamennyi korosztály részére. A harmadik évezred megköveteli a kultúrált, művelt, a munkaerő-piaci követelményeknek megfelelő emberek jelenlétét az élet szinte valamennyi területén.

A Magyar Köztársaság Országgyűlése a humánerőforrás fejlesztésének elősegítésére több új, európai szintű törvényt alkotott az 1990-es évektől (közoktatási, szakképzési, felsőoktatási – többször módosítottak), melyek a 2001. évben megalkotott 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről – együttesen szolgálják az életen át tartó tanulást minden korosztályra kiterjedően.

A „senior korúak” (45-59), az időskorúak – 60-74 év, 75-89 év és 90. év fölötti személyek (WHO felosztás) életében a XXI. század paradigmaváltása, elfogadása, gyakorlati megvalósítása azt jelenti, hogy a korábbi deficit modell (veszteségekre történő összpontosítás) helyett a fejlődés modellben (a meglévő képességek megőrzése, szunnyadó képességek előhívása) szükséges gondolkodni és cselekedni az idősekről való gondoskodás intézményes és intézményen kívüli rendszereiben. Ezen gondolkodás és cselekvés legfontosabb területe „az egész életen át tartó tanulás”, a tevékenykedtetés, a rehabilitáció, a foglalkoztathatóság idejének meghosszabbítása, az értelmes időskor megteremtése.

Szakmai tanulmányokban a geroedukációnak két jelentését különböztetik meg a szakemberek. Nevezetesen az egyik, hogy „tanulunk az idősekről”, másrészt jelenti, hogy „az időseket tanítjuk”. Magyarországon az „Időseket tanítjuk” dimenzió van előtérben, holott az idősekről tanulnunk kellene, hogy felerősödjön, hogy valóban taníthassuk az időseket. A nemzetközi gyakorlatban két idősképzés-típus van jelen: művelődési és piacorientált képzések. Európai Uniós tapasztalatok alapján a művelődési és piacorientált képzések összhangja található meg az életen át tartó és az időskori tanulás gyakorlatában.

Az Európa gyakorlatból, kezdeményezésekből néhány példa:

  • Nagy-Britannia: Bromley Központtal működő University of the Third Age (U3A), amely a Harmadik Kor Egyeteme (HKE) néven fordítható le és kifejezetten a nyugdíj utáni korosztálynak szól. A brit U3A-t 1982.-ben alapították, s jelenleg benne több mint 100 szervezet, több tízezer taggal tanul, teljesen különböző témákban, 42 tartományban. Az U3A-ra jellemző a művelődési és piacorientált geroedukáció. Gyakorlatban azt is jelenti, ha valaki egy tanfolyamot akar szervezni, akkor megjelenik valamelyik U3A irodában és convenorrá válik (szervező, aktivista, önkéntes) s az iroda dolgozóival megkezdik a szervezést. Kellő létszám esetén – önkéntességi alapon – a kurzust meghirdetik, oktatója pedig maga a témajavasló önkéntes, kor- és szaktársai lesznek. Nagy-Britanniában teljes mértékben önkéntes és önköltséges alapon történik, Franciaországban állami támogatással működnek az U3A-k. A működés fontos jellemzője a távoktatás gyakorlatának elterjedése a 2009. január 1.-én létrejött Virtual University of the Third Age (VU3A) irányításával.. Fontos kiemelni, hogy Nagy-Britanniában az idős képző intézmények mögé széles tanácsadói hálózat is kialakult mind az interneten, mind fizikai értelemben, valamint telefonos információs szolgálatok, közkönyvtárak speciális szekciói állnak rendelkezésre.
  • Németország: Az Ulmi Egyetemen 1994.-ben létrehozták az Általános Tudományos Továbbképzések Központját. Ez a multifunkcionális intézmény 1995. decemberétől koordinálja az Időskorú Tanulás Európai Hálózatának (Europian Network Learning in Later Life) munkáját, amelybe több ország teljesen különböző szerveződései tartoznak. A német szakemberek a nyugdíjas éveket a „kései szabadság” idejének nevezték el. fontos feladat és fő cél az időskorúak izolációjának, szegregációjának elkerülése, a nyugdíjazás negatívumainak kivédése. A német gyakorlatban is megjelenik az időskorúak specifikus képzési igényeinek kialakítása, figyelembe véve a személyes aspektusokat is, valamint az időskorhoz igazított felnőttképzési oktatásmódszertant. Ezen igények is hozták létre a Harmadik Kor Egyeteme rendszerét Németországban is, az európai gyakorlat további terjedése eredményeként. A szakmai hátterét az Ulmi tudományos központ biztosítja az innoatív oktatási „csomagok”, programok kidolgozásával, illetve a gyakorlattá vált tavaszi-őszi „évszak-akadémiák” részére is.
  • Finnország: A jyvaskyla-i egyetemen – annak támogatásával - már 1985.-ben létrehozták a Harmadik Kor Egyetemét. Külön kutatási programot indítottak a célnak megfelelően. „Életszakaszok - Élettapasztalattól a Tudásig és a Tanulásig” címmel, a harmadik korúak képzéséről. A jyvaskylai egyetemen szakmai segítségével létrejött Harmadik kor Egyeteme terjeszkedett és egyre több és több helyszínen működött növekvő hallgatói-résztvevői számmal. Jelenleg Finnországban több mint 15 ezer hallgatója van a Harmadik Kor Egyeteme különböző helyszíneinek.
  • Magyarország: Hazánkban 2010.-ig – kivéve egyes felnőttképzési szakmai előadásokban, szakmai cikkek kivételével – nem jelent meg a Harmadik Kor Egyeteme, mint önálló szervezet, önálló jogi személy. A Dél-Borsodi Egészségügyi és Szociális Klaszter – melynek egyik fő célkitűzése az időskor életminőségének javítása, a paradigmaváltás fejlődési modelljének a szakmai megvalósításának elősegítése – kezdeményezte és hozta létre a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítványt (3.KEMA) – Magyarországon elsőként. A 3.KEMA-t a BAZ Megyei Bíróság 15.Pk.60.069/2010./2. szám alatt jegyezte be, mely végzés 2010. április 30.-án vált jogerőssé.

Az Alapítványt öt tagú kuratórium vezeti, melynek az élén az Elnök áll, mint az Alapítvány képviselője. Az Alapítvány rendelkezik Alapító Okirattal, Szakmai Programmal, 2010. májustól 2011. május 30.-ig munkatervvel és költségvetéssel. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány– célcsoportja részére - összességében az iskolarendszeren kívüli felnőttképzési formában biztosítja mindazokat az oktatási – képzési – szakképzési formákat, melyek a felnőttképzési törvény hatálya alá tartoznak, így pl.: alapképzés, továbbképzés, átképzés, tanfolyami képzés, szakképzés, interaktív képzés, tréningek, műhelyek, szakmai és tudományos konferenciák, szabad-egyetemi formák – elméleti és gyakorlati formákban.
A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány egyedisége abban áll, hogy a képzési formák önkéntesek/aktivisták kezdeményezésére, az időskorúak képzők és képzés alanyaiként való megjelenése - jellemző a „képzők-képzése”, a képzési rugalmasság, a kompetencia alapú, modul rendszer, a tudásszint beszámítása, az átjárhatóságok biztosítása. A képzési időtartamok változatosak, rugalmasan alkalmazkodnak a képzés résztvevőinek igényeihez. Az akkreditált képzések mellett megjelenik a népfőiskolai kötetlen forma, az igény szerinti „vasárnapi iskola”-i forma, a „gazdakörök” hagyományait folytatva a „kertészet”, a „gombászkodás”, a „gyógyító természet” mint képességeket fejlesztő forma.
Az Alapítvány Alapító Okirata alapján idősödő és időskorú állampolgárok részére együttműködve a különböző életkorú generációkkal – szabadidős, egészségmegőrző, egészségfejlesztő tevékenységet, bűn és szenvedélybetegségek megelőzése, természet és környezetvédelmi tevékenységet folytat. Az Alapítvány teret kíván biztosítani hazai és külföldi szakmai utakra, nemzetközi kutatásokba való bekapcsolódásra, kulturális és sportrendezvényekre.
Az Alapítvány létrejöttét több időskori-nyugdíjas érdekvédelmi, érdekképviseleti civil szervezet, városi és megyei idősügyi tanácsok, nyugdíjasok-időskorúak klubjainak tagjai és más szimpatizánsok támogatták, segítették. Jelenleg az Alapítvány megközelítően 100 állami, egyházi, civil, társadalmi szervezettel alakított ki közvetlen személyes vagy közvetett partneri kapcsolatot. Különösen fontosnak tartjuk, hogy megközelítően 60 fő időskorú - önkéntes szakember társunk jelentkezett – nyugdíjas mérnök, gépész, orvosprofesszor, akadémikus, környezetvédelmi szakember, gombaszakértő, bírósági elnök, tanár, könyvelő, jogász, stb. – aktív munkára „képzők-képzésére”, gazdasági vagy adminisztratív ügyek ingyenes intézésére. Társbérletben van egy ingyenes irodahasználati joga az Alapítványnak, melynek jelenleg a berendezési és eszközbeli beszerzésének forrásait keressük. Önkéntes „irodai munkatársak” már több műszakot is tudnának biztosítani. Első szakmai tudományos konferenciánkat – mérföldkőnek tekinti az Alapítvány – 2010. szeptember 21.-én tartjuk a Gárdonyi Géza Művelődési Ház nagytermében. A 180 férőhelyre a jelentkezés betelt!
2010. október 7.-én indítjuk a „Az idősödő folyamat menedzsmentje avagy az Idősügyi Nemzeti Stratégia és Cselekvési Terv” című műhelykonferencia sorozatunkat a Vörösmarty Művelődési Házban, melyet több megyére is kiterjedően szervezünk. 2011. év májusára – több időskorúakat ellátó intézménnyel együtt – tervezzük a „Határokon átnyúló Szépkorúak Majálisa” három napos rendezvényünket (első nap ének, zene, tánc, versmondás, második nap egészséges életmód – sport, játék, szűrővizsgálatok, harmadik nap nemzetközi, román, ukrán, szlovák tudományos szakmai konferencia). Tervezünk az időskorúakkal foglalkozó humánerőforrás részére több szakmai képzés programjának akkreditációját az NSZFI Salgótarjáni Képzésszervezési Központjában, elősegítve a minőségi idősellátás fejlesztését. További terveinket az alapítvánnyal szimpatizáló önkéntesek segítségével alakítjuk tovább.
A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány munkája, tervei, céljai, szervezeti működése iránt igen széleskörű érdeklődés mutatkozott országhatáron belülről és kívülről. Több megyei munkaügyi központ, főiskolák-egyetemek személyesen és elektronikus úton érdeklődött és kért előzetes együttműködést, új telephelyek, decentrumok létrehozása érdekében. Örömünkre határon túlról is érkeztek jelzések, így az Ungvári, az Aradi magyar egyetemek, de civil szerveződések, magán kezdeményezések is érkeztek.
Az Alapítvány mindössze néhány hónapos működést mondhat magáénak. A kezdeti lépések megtörténtek! Elindult hazánkban is egy olyan civil kezdeményezés, mely ha ma még „gyermekcipőben” is jár, de van nemzetközi tapasztalat, van Európa Uniós akarat az egész életen át tartó terén, van hasonló célkitűzése a Magyar Köztársaság köztársasági elnökének, s van határon belül több mint 3 millió polgár, akinek nem mindegy, nem lehet mindegy a mindennapi életminősége. Számítunk és támaszkodunk időskorú kortársaink „szürkeállományára”, „tettrekészségére”, meglévő és szunnyadó „alkotókészségére, képességeire, kreativitásukra, önkéntességükre”, a több évtizedes élettapasztalatukra, bölcsességükre, az egyénért-közösségért kialakult felelősségérzetükre! Reményeink szerint lassan túl lesz hazánk a gazdasági válságon, az árvíz okozta tragédiákon és károkon s ezután sor kerülhet az állami, vállalati, vállalkozási támogatások, pénzforrások megnyitására is az időskorúak kezdeményezésére – támogatásukkal létrehozott Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány támogatására!

„Egyszer mindenki nagymama vagy nagypapa lesz!”

Miskolc, 2010. augusztus 25.

 

                                                           Dr. Dobos László
                                                           Harmadik Kor Egyeteme Miskolc
Közhasznú Alapítvány Kuratórium elnöke
Tel.: 06/20-431-28-06
e-mail: lano@chello.hu
3519 Miskolc, Kiss József u. 46.

Az Alapítvány számlaszáma:
OTP Bank Nyrt 11734066-29901216

 

__________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________

 

A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány alapító okirata

__________________________________________________________________

A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány cégbírósági bejegyzése

http://harmadikkoregyeteme/images/keptar/vegzes/vegzes1.jpghttp://harmadikkoregyeteme.hu/images/keptar/vegzes/vegzes1.jpg

http://harmadikkoregyeteme.hu/images/keptar/vegzes/vegzes2.jpg

http://harmadikkoregyeteme.hu/images/keptar/vegzes/vegzes3.jpg

http://harmadikkoregyeteme.hu/images/keptar/vegzes/vegzes4.jpg

http://harmadikkoregyeteme.hu/images/keptar/vegzes/vegzes5.jpg

Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány - 2010