Kedves Családtagok!
Kedves EduSenior Alprogramok Koordinátorai!
Kedves EduSenior Programok Résztvevői!
Kedve Szenior és Szépkorú Társaink!
Kedves Barátaink!

I./ Az EduSenior Karantén Képzési Program 2020 március 16-án kezdte meg  képzési, információs és tanácsadó munkáját. Értékeltük a 2020.évi munkánkat, külön kis kiadványban megjelentettük az "Időskornak van jövője cimmel"a MTA MAB Elnökség pályázati támogatásával. A www.harmadikkoregyeteme.hu honlapunkon megtalálhaató az éves értékelés.
Jelenleg  -szintén a MTA MAB Elnökség pályázati támogatásával dolgozunk a 2021 év munkájának az értékelő összefoglalásával. Várhatóan - betegség miatt -2022 február végén megjelenik az év értékelő .
Mindezen értékelések és a beérkezett sok sok ötlet, javaslat,kérés alapján a lehetőségeink figyelembevételével indítjuk  az EdUSenior Programunk Alprogramjainak V. Szakaszát 2022 02 05-vel , mely 2022 június 30-ig tart
Ebben a szakaszban erőteljesebben még erőteljesebb figyelmet szeretnénk - több beérkező kérés, javaslat, észrevétel alapján is - a DEMENCIA prevencióra,  a lehetséges folyamat lassítására,  a  nagyobb odafigyelésre, a családok és társadalom lehetséges segítségének erősítésére  kívánunk  fordítani!  Néhányan így fogalmazták meg a  körülöttük kialakuló és egyre terjedő jelenséget : "A Covid -19 járvány veszélyei és félelmei , a zártság érzés és gyakori megléte  "fekete felhői alatt" a DEMENCIA betegség tünetei egyre több Társuk esetében érződik , még akkor is ha gyakran a környezetük el szeretném takarni!"
 Az EduSenior Alprogramjai az V. Szakaszban - sajátos lehetőségeken belül- még több odafigyelést, segítséget, figyelem felhívást fordít a Demencia betegség lehetséges megelőzésére ! A Képregény és az életen át tartó tanulás alprogramjai mellett javasoljuk Alprogramjaink koordinátorainak , hogy sajátos lehetőséggel, program javaslataikkal, ötleteikkel  segítsék a DEMENCIA betegség megelőzését, a társadalmi odafigyelés fokozását!

II./ A IV. Szakasz Alprogramok Koordinátoraitól a mai napig beérkezett "feladat megoldások" értékelések,  résztvevői alkotó munkák :
A Covid-19 járvány 2020-2021 évek hatásai Szépkorúaknak. (5).pdf - melléklet

Értékmegőrző és honismereti Alprogram:: IV . Szakasz értékelése
A negyedik szakaszról XI. Alprogram.doc - melléklet

III./ Az EduSenior Program Alprogramjainak V. Szakaszában  kiküldött  " Felhívás "a munka - az életen át tartó tanulásra -, és ezzel a Covid-19 járvány negatív hatásainak mérséklésére javasolt tevékenységek , aktivitások
1./" Maradj otthon ....virtuális utazás" Alprogram  : Szilágyi Mónika koordinátor
Karnevál a lagúnák városában_2022.02.25-27..pdf (mellékletben)

2./ "Kreativitás karantén körülmények között .."  Alprogram : Juhászné C Tünde koordinátor
Két .pdf a mellékletben (V. szakasz felhívás)

3./ Az életen át tartó tanulás - az idősödés ......" Alprogram :  Dr Dobos László koordinátor
a./ Demencia és a család Kiss Gabriella-Edit
Elérhetőség:https://edit.elte.hu>xmlui>bitstream>handle
b./Demenciával élő személyek ellátása és gondozása , valamint a demenciával élő személyek viselkedési változásai.
Elérhetősége: https://prekogalfa.hu>efop>TF_DEV_PDF
c./Foglalkoztató művészetterápiás, mozgás ....
Elérhetősége: https://inda.info.hu>uploadt>dokumentumok

Feladatok:
Saját véleményének , tapasztalatainak, környezetében előforduló eseteknek a  háron szakmai anyag valamelyikének fejezete alapján való rövid -kb 3 oldal - leírása,, véleményének kifejtése, javaslatai.
Beküldési határidő : 2022 02 20-ig a lanodobos@gmail.hu címre. 

4/./Értékmegőrző - honismereti Alprogram
V. Szakasz indítása Felhívás Értékmegőrző és honismereti Alprogram
ötödik szakasz felhívása XI. Alprogram.doc - mellékelve

IV. A Szenior -Suli 2022 február 1 Kedd -és 3 Szerda képzési napján készült fotók
1./ 2022 02 01 kedd és 2./ 2022 02 3 csütörtök:
https://drive.google.com/drive/folders/1FSCVJgK-uZ5Z1iF-3QYbtuWA-vdRa7nF?usp=sharing   A fotókat készitette Pohubi Balog Nóra  MSZC Élményközpont Munkatársa
KÖSZÖNJÜK!

V. /A "TURISZTIKAI KÉRDŐÍV " kitöltésének és beküldésének fontosságára való tekintettel itt is megküldöm a Kérdőív linkjét. Arra szeretnék kérni minden 55+ éves idősödő és időskorú Társamat, -ha kicsit is érdeklődik a turizmus iránt - töltsétek ki a kérdőívünket és küldjétek el! KÖSZÖNÖM!
A Kérdőív  linkje:

https://tinyurl.com/y32zz4uf


VI./ Sajnos a legjobb szándék és előzetes egyeztetés ellenére is a "KERTÉSZ ....Alprogramunkat nem tudjuk indítani. Továbbra is keresünk olyan Társunkat aki kertészeti munkákban jártas és vállal az EduSenior Programunkon belül egy Alprogram vezetését!

VII./ Örömhír viszont , hogy a "Demencia prevenció és terápia ......" Képregényünk  2. Rész is kint van a területen. Várhatóan 2022 február második felében megjelenik egy "KÜLÖN KIADÁSUNK " Prof Dr Dinya Zoltán MTA Doktora írásában! A külön kiadásunk is a DEMENCIA betegség megelőzését, a kialakulóban lévő demencia tünetek lassítását, az egyének, a családok, kis és nagy közösségek lehetséges megelőzési tevékenységét segíti.

VIII./ Mint az a fentiekben is jeleztem készül az MTA MAB TH Gerontológia Munkabizottság 2021 .évi szakmai-tudományos munkánkról is az összefoglaló kis szakmai füzetünk, mely részletes összefoglalást nyújt az évi feladatainak teljesítéséről. 

Sajnos a Covid -19 járvány is folytatja pusztító munkáját,, melyek között nap mint nap helyt kell állnunk ! "Az  Élet él és élni akar !" /Ady E/ a költő gondolataival valljuk, hogy élni akarunk a járvány alatt és után is, de tenni is ennek megvalósítása érdekében!

Nagyon jó tanulást, jó egészséget KÍVÁNOK! Vigyázzatok magatokra és egymásra!

A mellékletek itt találhatóak!
Szeretettel : Dr Dobos László az EduSenior Program ötletgazdája és alapítója     a "Laci bácsi"