3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

Mellékelten megküldöm szíves tájékoztatás céljából a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kara által szervezett - 2018. december  06-án - "Az e-ügyintézés jelene és jövője - Problémák és megoldási lehetőségek" címmel szervezett szakmai, tudományos Konferencia meghívóját és a MINAP beszámolóját a rendezvényről.

Ezúton is köszönöm Csemáné Dr. Váradi Erika PhD  ME ÁJK  LLM projekt szakmai Vezető  Asszony Konferencia meghívását, szakmai együttműködését az előadás megtartásához.

Ajánlom figyelmünkbe a témát annál is inkább, mert a "digitális írástudás" az élet minden területén -minden életkorban -  jelentkezik és elég nagy lendülettel megy át a mindennapi gyakorlatba - a digitális ügyintézésbe is.  

Mellékelten megküldöm a Konferencia meghívóját és a sajtó beszámoló linkjét:

 

https://teljes.minap.hu/cikkek/digitalis-ugyintezese-jovo-egyetemi-konferencia-modern-technologiakrol

 

https://ci6.googleusercontent.com/proxy/x7Az90uC0FlqG1NQNJvbQl7YtYRlnWzoqu2O_ZLb9xIKhYpJarh3aZrZ_qlU6_VKMQpRwI5_nDi9FsJOqf0XSQHw_6yv1VK7rhIBScGS2g=s0-d-e1-ft#https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gifSzeretettel: Dr. Dobos László a 3.KEMA Kuratórium elnöke     D. Laci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

Mellékelten szíves tájékoztatás, figyelem felhívás és bűnmegelőzés céljából a BAZ Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály 2018. decemberi bűnmegelőzési "Lakossági Hírlevelét".

A közelgő Karácsonyra való tekintettel hasznos, ha tanulmányozzuk!

 

Üdvözlettel: Dr. Dobos László a BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány Kuratórium elnöke!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Magyar Tudomány Ünnepe 2018. és a Családok Éve 2018. tiszteletére a MTA MATB Társadalom- és Humántudományi Gerontológia Munkabizottság 2018. november 27-én megtartotta szakmai, tudományos Konferenciáját a MATB székház Dísztermében.

A Konferencia megnyitása előtt a Miskolci Egyetem Vezetése, Habil Dr. Jakab Nóra rektorhelyettes, Dr. Illésné Dr. Kovács Mária BTK dékán, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar részéről: Prof. Dr. Semsei Imre dékán, a MABT TH Gerontológia Munkabizottság részéről Prof. Dr. Dinya Zoltán Munkabizottsági elnök, MTA tag, kutató, Habil Dr. Dobos Csilla Miskolci Egyetem BTK Intézet igazgató, Dr. Dobos László a Munkabizottság titkára rövid egyeztető megbeszélést tartottak a Miskolci Egyetemen tervezett "gerontológia képzés" indításáról. Néhány fontos tartalmi kérdés felvetése után a részletek kidolgozásának előkészítése érdekében úgy döntöttek, hogy a szakmai előkészítést 2018. január 18-án a Miskolci Egyetemen folytatják.

A Konferencia címe: "Családok Éve 2018. - A Nemzedékek közötti kommunikáció, mint a családi összetartozás alapillére".

A konferencián 3 plenáris előadás és 5 előadás a szekcióban hangzott el. Az előadóink munkáját tisztelettel megköszönjük! 

A részletes Programot mellékeljük.

A Konferenciára 86 fő regisztrált. A téma iránt négy megyéből, Budapestről és 15 településről érkeztek az aktuális szakmai téma iránt érdeklődő vendégek. 

Vendégek munkahelyi megoszlása: MTA MATB alelnöke, Miskolci Egyetem BTK , ÁJK és EÜK oktatói, (aktív és nyugdíjasok), Polgármesteri Hivatal (Szolnok), időseket ellátó személyes gondoskodást nyújtó állami, egyházi, civil szervezetek vezetői, munkatársai, családsegítő intézmények munkatársai, időskorúakkal foglalkozó civil és társadalmi szervezetek vezetői, munkatársai.

Ezúton is köszönjük a sajtó széleskörű érdeklődését Konferenciánk tartalma iránt.   

Juhászné Ceglédi Tünde a Konferencia tiszteletére Paverpol (textil szobrászat) technikával egy "A Család együtt" címmel egy alkotást készített, melyet a jelenlévő közönség nagy szeretettel, tapssal köszöntött.  Az alkotó felajánlotta művét a Munkabizottság részére (a fotók között látható). Az alkotás az Ageing-Dekor Kreatív Klub keretei között fogalmazódott meg. Köszönjük!

A vendégeink részére a "szendvics ebédet" - önkéntes munkában - Miskolc Martinkertváros Nyugdíjasai készítették el, besegítve a regisztrációs munkába is. Köszönjük!

A Konferenciáról készített fotókat mellékeljük! Készítette: Habil Dr. Dobos Csilla Munkabizottságunk tagja.

A fotók megtalálhatók (2018. nov. 28-tól) a 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány honlapján: www.harmadikkoregyeteme.hu

 

https://photos.app.goo.gl/eZYZtyjjYkMbmeCZA

 

Munkabizottságunk 2019. évi Munkatervét - több érdeklődő szakember kérésére - jelezzük, hogy várhatóan 2019. január végén - február elején kiküldjük a szakmai partner Szervezeteknek. Ezzel egy időben a  www.harmadikkoregyeteme.hu honlapon is megjelentetjük. A Minap tudósítása: https://minap.hu/cikkek/az-osszetarto-ero-kozeppontban-csalad-az-mta-miskolci-konferenciajan

 

Üdvözlettel: 

Prof. Dr. Dinya Zoltán a Munkabizottság elnöke

 

Dr. Dobos László a Munkabizottság titkára

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

A KOLORAKADÉMIA Észak-magyarországi Szenior Szabadegyetem 2018. november 22-én folytatta munkáját Kazincbarcikán, a  Mezey István Művelődési Házban - "telt ház" idősödő és időskorú résztvevő jelenlétében.

A tematika szerinti előadás címe: Nyelvi humor - Ma még nem nevettem

Előadó: Dr. habil. Dobos Csilla egyetemi docens, intézetigazgató Miskolci Egyetem BTK 

A végig aktívan, de egy-egy mosollyal is kísért előadás nagy sikert volt és vastapsot kapott a nagy létszámú közönségétől. Az előadás után egyéni kérések és kérdések is elhangoztak az előadó felé, melyekre választ kaptak a kérdezők.

A helyi Szervezők nevében szóló Pelle Anna Idővár Nyugdíjas Klub Vezetője arra kérte az előadót, hogy a "kommunikációhoz" kapcsolódó témában a következő tanévben (2019/2020) ismét tisztelje meg közösségüket.

Az előadásról készített fotókat mellékeljük:

 

https://photos.app.goo.gl/4P5dK6Ug31W9JVqY7

 

A Szenior Szabadegyetem 2019. január 17-én folytatja a 2018/19 tanév első félévi munkáját.

 

Szeretettel: Dr. Dobos László 3.KEMA Kuratórium elnöke       D. Laci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Egészségügyi és Szociális Szakmai Műhely Miskolc együttműködve a Szikra Alapítvánnyal és a Műhely többi civil szervezeteivel 2018. november 20-án rendezte fennállásának 5. szakmai Konferenciáját Miskolc MJ Város Polgármesteri Hivatal Dísz termében.

A Program sokoldalúan mutatta be a Város civil szervezeteinek egészségügy és szociális területen végzett támogató, segítő munkáját.

A rendezvény Programja a képtárban megtalálható.

A rendezvényről készített fotókat mellékeljük.

 

Összeállította: Dr. Dobos László a Szakmai Műhely tagja, a 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány Kuratórium elnöke 

 

https://photos.app.goo.gl/2Z7svbL1vE26Dh4p6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

A Miskolci Egyetemen a 2018. évi tematika alapján folytatta és egyben befejezte előadássorozatát a Bűnmegelőzési Szabadegyetem, mely 2004-ben kezdte meg munkáját.

Az előadások címe:

a, Beteg és elítélt egy személyben

b, Börtön és a beilleszkedés

Előadók:

a, Joó László bv. ezredes Tököli Rabkórház főigazgató helyettes

b, Kelemen-Horváth Éva szakpszichológus, BAZ Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Az előadásokat élénk vita, konzultáció kísérte, melyekre az előadók válaszoltak. 

Az előadásról készített fotókat mellékeljük. Készítette: Dr. Dobosné Vörös Eleonóra. 

 

https://photos.app.goo.gl/XnS9R51BRhC4AxzaA

 

Üdvözlettel: Dr. Dobos László a BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány Kuratórium elnöke      D. Laci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak

 

Mellékelten megküldöm a BAZ Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának aktuális bűnmegelőzési Hírlevelét. A Hírlevél sajnálatos napi aktuális problémával foglalkozik, mely egyre veszélyesebb mértékben terjed.

Ajánlom figyelmébe családoknak, nevelési-oktatási intézmények pedagógusainak, gyermekvédelmi alap és szakellátás szakembereinek, a hajléktalan ellátásban dolgozó szociális munkásoknak, egészségügyi területen a védőnői hálózat Munkatársainak, házi gyermekeket és felnőtteket ellátó orvosoknak s mindenkinek, aki felelősséget érez ember társai iránt!

Ha van lehetőséged környezetedben, add tovább a potenciálisan érintett területek - személyek  részére.

 

Üdvözlettel: Dr. Dobos László a BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány Kuratórium elnöke        D. Laci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

A Bűnmegelőzési Szabadegyetem a kiadott tematika alapján 2018. november 07-én folytatta munkáját.

Az előadás címe:

a, A jogos védelem keretei, szemléletváltás a jogtudós szemszögéből

b, Elkövető vagy áldozat, bűncselekmény vagy jogos védelem

c, A gépkocsiból való lopás, az üldözés közbeni halálos baleset. Az elmarasztaló ítélettől, a jogos védelmi helyzet megállapításáig az ügyvéd szemével.

Előadók:

a, Dr. Váradi Erika egyetemi docens, ME ÁJK dékán-helyettes

b, Dr. Katona Andrea

c, Dr. Péchy Kristóf, Dr. Katona Andrea védőügyvédje

A téma iránti érdeklődés továbbra is magas. 

A témával kapcsolatban az előadók lehetőséget adtak részt vevői kérdésekre is, mellyel többen éltek is.

A rendezvényről készített fotókat mellékelem. Készítette: Urbán József BAZ Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály 

 

https://photos.app.goo.gl/CLMR7cZLyLBV9M4z7

 

Üdvözlettel: Dr. Dobos László a BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

A KOLORAKADÉMIA - Észak-magyarországi Szenior Szabadegyetem 2018. november 8-án folytatta munkáját Kazincbarcikán.

A tematika szerinti előadás címe: Árnyék és jövőkép - Újrakezdési motiváció szépkorúaknak

Előadó: Dr. Korányi Mariann, jogász, jógaoktató, Yumeihoterapeuta

Az előadás iránt továbbra is nagy az érdeklődés, újabb regisztrációk is történtek. 

Az előadás résztvevői és az előadó között konzultációs beszélgetés alakult ki a témával kapcsolatban.

A rendezvényről készített fotókat mellékelem!      Készítette: Szikra Alapítvány Miskolc

 

https://photos.app.goo.gl/JUG1p31eZ9HfYsh7A

 

Szeretettel: Dr. Dobos László 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány Kuratórium elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

Szíves tájékoztatás és gyakorlati bűnmegelőzés céljából küldöm a BAZ Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési Hírlevelét. A Hírlevél sok jó és megfogadandó bűnmegelőzési tanácsot tartalmaz a közelgő Mindenszentek ünnepekre és Halottak napjára. Juttassátok el minél több "Szépkorú Társunk" és Családtagjaik részére. 

Üdvözlettel: Dr. Dobos László, a BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány Kuratórium elnöke        D. Laci

 

Tisztelt Olvasó!

Mellékelten megküldjük az október havi hírlevelünket, mely a mindenszentek és halottak napi nyugodt megemlékezéshez kíván hasznos tanácsokat adni.

www.bunmegelozes.eu honlapon elérhető a „Bűnmegelőzési ajánlások időskorúak részére!” című hírlevelünk is.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben a továbbiakban nem kíván hasznos bűnmegelőzési tanácsokat tartalmazó hírlevelet kapni, úgy kérheti az email címének törlését.

A mellékelt bűnügyi hírlevelet igénybe vevőkre vonatkozó érintetti tájékoztató a http://www.police.hu/adatvedelmi-tajekoztatok/hu!a-rendorsegrol!adatvedelem!bunugy!korozes!bunugyi-hirlevel címen, illetve a www.bunmegelozes.eu honlapon is elérhető.

Tisztelettel:                  az ELBIR szerkesztői

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak! Barátainknak!

 

Megkezdődött a Kolor Akadémia - Észak-magyarországi Szenior Szabadegyetem 2018/19. tanéve Kazincbarcikán. 

Az ünnepélyes "tanévnyitón" résztvevőket Klimon István alpolgármester köszöntötte - Kazincbarcika Város Önkormányzata - valamint prof. dr. Besenyei Lajos rector emeritus, a Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetségének elnöke - az alapítók nevében.

Az ünnepi hangulatot a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek rövid kulturális programja segítette.
A köszöntőket követően Prof. Dr. Besenyei Lajos a Miskolci Egyetem egykori rektora tartotta meg előadását. A nagy sikerű előadás témája: A jövőkutatás aktuális kérdései voltak. 

A harmadik éve tartó rendezvénysorozat népszerűségét jól mutatja, hogy a 2018/2019-es I. félévén több mint 120 fő vett részt.

Helyszín: Kazincbarcika, Mezey István Művészeti Központ
Időpont: 2018.10.25.

https://photos.app.goo.gl/XSSezg3Mwpo54yyk8

A Szabadegyetem nyitó ünnepségéről a  tudósítást és a fotókat az Alapítók nevében : Papp Mónika a Szikra Alapítvány elnöke készitette

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Kor Egyetem Miskolc Alapítvány Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

A 2004-ben létrehozott - alapítók BAZ Megyei Közgyűlés, BAZ Megyei Rendőr-főkapitányság, Miskolci Egyetem, BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány - Bűnmegelőzési Szabadegyetem 2018. október 11-én indított "Bűn és Bűnhődés" című előadás sorozata 2018. október 17-én folytatta munkáját.

Előadó: Ambrus Attila, a "Viszkis", narrátor: Molnár Péter Miskolci Televízió.

A nagy érdeklődéssel várt találkozásra szinte megtelt a nagy előadó terem. A jelenlevők érdeklődéssel hallgatták a "Viszkis" élettörténetét, bűnelkövetési cselekedeteit, börtön életét, kiszabadulása utáni "talpra állását és talpon maradását". Igen sok és változatos kérdést kapott az előadó, melyekre rövid, de egyértelmű válaszokat adott. A "megosztó élettörténet" tanulságait mindenki saját maga tudja levonni, értékelni. 

Az előadásról készített fotókat mellékeljük. Készítette: Dr. Dobosné Vörös Eleonóra

 

https://photos.app.goo.gl/3GDpBZV7y7MTvXCZA

 

Következő előadás témája: "Elkövető vagy áldozat ..." 

Ideje: 2018. november 7. 16 óra, ME XXXVII. előadóterem

A Szabadegyetem előadásai egy-egy alkalommal is látogatható!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

Üdvözlettel: Dr. Dobos László BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány Kuratórium elnöke     D. Laci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

Örömmel tájékoztatlak Benneteket, hogy a Bűnmegelőzési Szabadegyetem 2018. október 11-én 15,30 kor megkezdte munkáját. A 15 év óta működő,  évente rendszeresen kurzusokat tartó Bűnmegelőzési Szabadegyetemen megjelenteket köszöntötte: Dudás Péter a BAZ Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály vezetője, megnyitották: Dr. Jakab Nóra ME rektorhelyettes, Török Dezső BAZ Megyei Közgyűlés elnöke.

Címe: "Bűn és Bűnhődés"  

Az első nap előadója: Stohl András színművész, narrátor: Pataki Zita

A Szabadegyetem Tematikáját mellékelem.

Az első órákról készített fotókat mellékeljük. 

 

https://photos.app.goo.gl/n7UJmTf8ieMQdyia8

 

A Szabadegyetem iránt igen nagy az érdeklődés Miskolc városból és BAZ megye több kis és nagy településeiről

 

Üdvözlettel: Dr. Dobos László, a BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány Kuratórium elnöke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

A 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány együttműködve a BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvánnyal kezdeményezte a "Nemzedékek együttműködése - kulcs a biztonsághoz" közös projektjüket az Írinyi János Református Szakgimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon - valamint az Idővár Nyugdíjas Klub Kazincbarcika közös szervezésében való megvalósítását a Szakgimnáziumban, Kazincbarcikán.

A pilot projekt lehetőséget kívánt nyújtani a "nemzedékek közötti szolidaritásra, együttműködésre" az "Én iskolám - Te iskolád" közös megismerésére, valamint egy játékos bűnmegelőzési verseny során közös felkészülést, ismeretek szerzését a bűnmegelőzés gyakorlati területeiről - vegyes életkorú csapatokkal.

Az Idővár Nyugdíjas Klub jelenlévő népes képviselete a Szakgimnázium Igazgatóhelyettes Asszonyának kedves köszöntő szavai után, - megemlékezve az Idősek Világ napjáról - nagy érdeklődéssel hallgatták az iskola történetét, fejlődését, főbb célkitűzéseit, jövő fejlesztési terveit. Különösen azon Nyugdíjas résztvevők, akik annak idején a jogelőd Vegyipari Szakközépiskolában tanultak. A modern, minden szakmai igényt kielégítő vegyipari laboratóriumokat, elektromos és robotokat működtető termeket, valamint a modern számítástechnika korszerű gépekről szóló szaktanári tájékoztatást nagy érdeklődéssel és figyelemmel hallgatták a résztvevők. Egyben biztos volt az egyetértés, ezt a látogatási formát hagyománnyá kell fejleszteni és jövőre újabb találkozást szervezni, lehetőséget adva a Nagyszülőknek, hogy a látottak alapján minél több Unoka ismerje meg az iskola munkáját a nagyszülők közvetítésével is. 

Az iskola látogatása alatt a BAZ Megyei Bűnmegelőzési Osztály Munkatársai előkészítették a Kollégium aulájában a "bűnmegelőzési vetélkedő" kellékeit, technikai feltételeit. Megérkeztek a vetélkedőben résztvevő diákok és drukkerek is. Ezután következett a spontán 4 fős csapat építés (2+2 Fő). Az egymást talán soha nem látott Szépkorúak és a jelenlévő diákok rövid időn belül megtalálták párjaikat és ültek le a verseny asztalokhoz. A négy feladat sok kreativitást, együttműködést, helyzetfelismerést és természetes bűnmegelőzési ismereteket is igényeltek.

Az interaktív játékos vetélkedőből kiemelve a talán két legnagyobb érdeklődést kiváltó elemet: retro bűnözéssel foglalkozó filmek ismert zenéjének felismerése, vagy a "részeg speciális szemüveggel" végig menni egy keskeny sávon, vonal érintése nélkül - időre.

A játékos versenyt vezették:

Dudás Péter rendőr alezredes, a BAZ Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya Vezetője

Simkó Imre rendőr alezredes, a BAZ megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály munkatársa

A végig jó hangulatú, játékos, de mégis izgalmas vetélkedő szinte minden pillanata élmény volt a jelenlévőknek. S ami a legszembetűnőbb volt, a 7X4 fős csapatok szinte rövid időn belül "összeforrtak" és közösen küzdöttek a pontokért, melyet a a három tagú zsűri pontozott szigorúan, szakszerűen, emberségesen. 

A zsűri tagjai voltak:

Harsányiné Kovács Marianna - a Szakgimnázium igazgatóhelyettese

Dobi Tamás a BAZ Megyei Rendőr-főkapitányság sajtó referense

A Zsűri elnöke: Dr. Dobos László a BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány Kuratórium elnöke

Az első három helyezett csapat vásárlási utalványokat nyertek, melyet Dudás Péter úr a BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány titkára adott át személyesen a nyerteseknek. Valamennyi résztvevő emlék hűtőmágnest kapott az Idővár Nyugdíjas Klub elnökétől.

Örömmel írhatom le a vetélkedőt is befejezve, hogy mind a Szépkorúak, mind az iskola Vezetése, mind a diákok közösen kérték a következő évben is hasonló rendezvény megvalósítását. 

Reméljük a kezdeményező Alapítványok a kérést tudják teljesíteni és több iskolában - nyugdíjas klubban, együttműködve -  megvalósítani.

Köszönjük a szervezést, a helyszín biztosítást, a lelkes és harcos részvételt! Külön köszönjük Pelle Anna Klub Vezető személyes közreműködését a szervezők, kezdeményezők koordinálásában!

Projekt gazdák: 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány, BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány (2017)

A rendezvényen készült fotókat mellékelem:

 

https://photos.app.goo.gl/Kg8NStetmrcjWXEJ9

 

Összeállította: Dr. Dobos László, a BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

Örömmel és nagy szeretettel tettünk eleget Feleségemmel együtt a Kazincbarcikai Idővár Nyugdíjas Klub 10 éves születés napi  meghívásának. 

Csak tisztelettel és elismeréssel tudunk - személyes tapasztalataink alapján - szólni és GRATULÁLNI a 10 éves igen összetett, sokszínű, változatos munkáról, melyet a Klub Vezetése és Tagjai együtt megéltek! Programjaik a mindennapokban segítették az aktív, minőségi, méltóságteljes időskor megélését, a szellemi, testi, lelki frissesség megtartását minél hosszabb ideig.

Munkájukat  a helyszínen bemutatták egy kiállítás keretében és vetített diákkal, szöveggel és képekkel. Végig nézve és figyelve az eseményeket, ismerve személyesen a mindennapi munkájukat talán nem nagy mondás részemről, hogy a 10 év munkája PÉLDAÉRTÉKŰ és mint "jó gyakorlat" módszertanként is ajánlható nyugdíjas klubok részére. Bátran fogalmazom meg , hogy a szöveges és fotókkal bemutatott "10 év munkája'" - kis szerkesztéssel - módszertani füzetként is megjeleníthető. Lehet belőle tanulni, ötleteket meríteni, kreativitást, innovációt átvenni, s természetes azt a hitvallást és szeretetet átérezni, mellyel mindezt végig vitték, megvalósították az időskorú emberekért, a támogatott gyermekekért, családokért.

Engedtessék meg egy javaslat felvetése a látottak, halottak és a korábbi évek tapasztalatainak alapján. Javasoljuk, hogy szervezzük meg, hozzuk létre "Az innováció és kreativitás a BAZ Megyei Nyugdíjas Klubokban létrehozott, megvalósult - Jó és eredményes gyakorlatok - szakmai-módszertani bemutatóját, ötletbörzéjét" 2019. év első félévében! Az ötlettel egyetértők jelentkezését (név, Klub név, elérhetőségek) várjuk a lanodobos@gmail.com e-mailen, 2018. október 20-ig. Megfelelő számú érdeklődés esetén összehívunk egy egyeztető megbeszélést és egyetértés esetén egy operatív megvalósító csoportot. Az összejövetelre "gesztor szervezet" jelentkezését is várjuk.

További eredményes munkát kívánva megtiszteltetés, hogy szakmai partnerek lehetünk és szeretnénk még sok közös projektben együtt működni az Idővár Nyugdíjas Klub Vezetésével és Tagjaival.

HAJRÁ! Csak így tovább!!!

A születésnapon készült képeket az alábbi linkre kattintva nézhetők meg:

https://photos.app.goo.gl/aBmMXafCz5AigDd26

A fotókat Papp Mónika és dr. Dobosné Vörös Eleonóra készítették.

 

Szeretettel:

Dr. Dobosné Vörös Eleonóra, a Családon kívül élő gyermekek Alapítvány Kuratórium elnöke

Dr. Dobos László, a 3.Kor Egyeteme  Miskolc Alapítvány Kuratórium elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

Örömmel tájékoztatlak Benneteket, hogy 2018.  szeptember 14-én megkezdődött a Miskolci Egyetemen a Szépkorúak Akadémiájának 10. tanéve. Mint az elmúlt években is, továbbra is nagy érdeklődés mellett nyitotta meg a 2018/2019. tanévet Dr. Jakab Nóra rektorhelyettes asszony.

Az első előadást Prof. Dr. Patkó Gyula nyugdíjas rektor úr tartotta, röviden megemlékezve a kezdeti időkről, a 2008/2009-évben kezdeményezett - országosan is elsők között - létrehozott Szépkorúak Akadémia létrehozásáról a Miskolci Egyetemen. Az elmúlt 10 év alatt hazánk több nagy városában is létrejöttek és működnek Szépkorúak Akadémiái, melyek lehetőséget teremtenek az idősödő és időskorú embereknek szellemi, testi, mentális frissességének minél további megtartására, az aktív, minőségi, méltóságteljes időskor megélésének elősegítésére. 

2018. szeptember 21-én került sor "Az Aktív Idősödés Indexe (AAI), mint az aktív idősödés megélésének egy hatékony eszköze" című előadásra. 

Előadó: Dr. Dobos László, a 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány Kuratórium elnöke

Az előadáson készült fotók linkje a következő:

https://photos.app.goo.gl/p97H3Loz2vJPG6Cr9

 

A Szépkorúak Akadémia 2018//2019 tanév I. félévi órarendjét mellékelem.

Az "életen át tartó tanulás" szellemében és gyakorlati megélésében várjuk idősödő és idős Társainkat a Szépkorúak Akadémia előadásaira!

 

Néhány előzetes program ajánlás, javaslat:

 

1./ MTA MAB Társadalom- és Humántudományi Gerontológia Munkabizottság 2018. szeptember 27-én Bánhorvátiban kihelyezett szakmai konferenciát tart "A tudomány házhoz megy" címmel, délelőtt 10-12 óráig.

Előadást tartanak: Prof. Dr. Hell Judit az MTA MAB Társadalomelmélet Szakbizottság elnöke és Dr. Dobos László az MTA MAB Társadalom- és Humántudományi Gerontológia Munkabizottság titkára.

2./ A Bűnmegelőzési Szabadegyetem következő kurzusára 2018. október 11-i kezdettel kerül sor "Bűn és Bűnhődés" címmel. Meghívott előadók - többek közt - Stohl András színművész, Ambrus Attila a "viszkis". A Felhívást és a részletes programot, jelentkezési lapot rövidesen küldöm.

 

Szeretettel: Dr. Dobos László, a 3.KEMA Kuratórium elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

Mellékelten megküldöm szíves tájékoztatás és figyelem felhívás céljából a BAZ Megyei Rendőr-Főkapitányság nyári bűnmegelőzéssel kapcsolatos HÍRLEVELÉT (és mellékletét)! Fontos tudnivalókat tartalmaz!

Javaslom az Információs körlevél elolvasását is!

 

Ha van lehetőséged küldd tovább! Köszönjük!

 

Üdvözlettel: Dr. Dobos László, a BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány Kuratórium elnöke      D. Laci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

Az Észak-magyarországi Szenior Szabadegyetem eredményesen zárta a 2017/2018. tanév munkáját. Az előadások mellett a Szabadegyetem minden éveben tartalmaz valamilyen - témákhoz is kapcsolódó - szakmai kirándulások lehetőségeit, önkéntes alapon, saját költségre. Az egészségtudatos életmód - táplálékod legyen az egészséged című előadáshoz kapcsolódóan lehetőség volt a "Flavon Picnic napon" való részvételre a hallgatók részéről. Ezzel a lehetőséggel 20 fő hallgatónk élt. Korábban volt egy csoportunk a Szirmabesenyői Fiatalkorúak Börtönében, majd a "Gyógy Biogomba Farmon" Fülöpjakabon - így ebben a tanévben az elméleti ismeretek mellett három területen szerezhettek a Szépkorúak gyakorlati tapasztalatokat, melyek számukra teljesen új ismereteket, tapasztalatokat jelentettek az életen át tartó tanulás folyamatában.

A Flavon nap Szervezői Vámospércsen igen gazdag szakmai és szabadidős programmal, vendéglátással várták "Szépkorú vendégeit" a több száz hazai és külföldi érdeklődő szakembere között.

A Nap programja során lehetőség volt a gyár létrehozásának és működésének legfontosabb mozzanatainak megismerésére a vendéglátó igazgató úr bemutatása alapján. 

Prof. Dr. Dinya Zoltán az új Flavon ételkiegészítő gyártmány legújabb kutatási eredményeit és a várható gyártásának előkészítéséről tartott szakmai-tudományos előadást. Előadás után szinte a nap teljes időszakában "jó tanácsok" szolgáltatást tartott egyéneknek, családoknak.

A gyárlátogatás is sok izgalmas és új ismereteket jelentett a korszerű gépek között járva - több nyelvű szakszerű idegen vezetéssel.

Volt lehetőség íjászkodni, pinpongozni, tollasozni és természetes a zenekar előtti placcon táncolni. Igazi dzsembori hangulat kerekedett az ebéd előtt az árnyékban pokrócokon piknikező csoportok láttán.

Az üstökben finom vad pörkölt, marha pörkölt, gulyásleves főtt, melyet a nagy számú közönség jó hangulatban és jó étvággyal fogyasztott el a hűvös-árnyas éttermi részlegekben.

Volt ebéd után csodálatos lovas bemutató és természetes tombola is jótékonysági célból egy hátrányos helyzetű család támogatására. 

A nap során volt lehetőség gyümölcs, zöldség kóstolásra, kávézásra, víz fogyasztására, sok-sok új ismerős, barátra találásra, beszélgetésekre. 

Ezúton is köszönjük a meghívást a FLAVON NAP Szervezőinek, személyesen is Dinya Zoltán professzor úrnak, Szabó Tamás gyárigazgató úrnak! Köszönjük a sok új és érdekes szakmai információt, a kedves vendéglátást, a családias fogadtatást, a jó hangulatot és programokat!

 

Az egész napos programról készített fotókat mellékelem. Készítette: Dr. Dobosné Vörös Eleonóra

 

https://photos.app.goo.gl/w5hN1vEH44sC4oeX7

 

A COLOR AKADÉMIA  Észak-Magyarországi Szenior Szabadegyetem 2018/2019. tanévét - a résztvevők javasolt témái alapján - elkezdtük előkészíteni. Jelenleg a téma szerinti előadók előzetes felkérése történik, eddig eléggé sikeresek megkereséseink.

A "nyári szünidőre" jó és kellemes pihenést, unokázást, dédunokázást, családi programokat kívánok! Találkozunk a 2018/2019. tanév nyitó rendezvényén.

 

Szeretettel: Dr. Dobos László 3.KEMA Kuratórium elnöke      D. Laci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány Kuratórium Tagjainak!

3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

A Miskolci Egyetem Dísz Aulájában került sor a 2017/2018. tanév Szépkorúak Akadémiája Záró ünnepségére és ünnepélyes Certifikáció átadására (2018. június 01-én 10 óra)

 

A 2017/2018. tanévre regisztráltak 162 fő, ebből 125 fő vehette át az Egyetem rektorhelyettesétől - Dr. Jakab Nóra Asszonytól - ünnepélyes körülmények között a Certifikációt, a MINŐIES Alapítványtól megszokott igen körültekintő előkészítő szervezésével.

A Szépkorúak Akadémiája 9. tanévének zárására hagyományunknak megfelelően került sor.

A Certifikáció ünnepélyes átadására több Szépkorút gyermeke, unokája is elkísérte az ünnepélyes alkalomra, jelezve: 2018. a Családok Éve gondolatát a mindennapokban és a nemzedékek szolidaritását.

Az elmúlt 9 tanév alatt megközelítően 1600 fő Szépkorú Társunk szerzett sok-sok ismeretet, új és korszerű tudományos kutatások eredményeivel ismerkedhetett meg a közérthetőség nyelvén. Új ismeretségek, barátságok, kis családias közösségek születtek, az évek során a hallgatók között. 

A 2018/2019. tanév a "X." lesz. Szeretnénk a Jubileumnak megfelelően készülni s méltón visszaemlékezni a kezdeti indulásra, az első évekre és természetes egy-egy érdekesebb szakmai, emberi eseményre, történésekre is. Jó lenne gondolni az "Ageing hallgatók" körének megalakítására is.  

Az ünnepélyes Certifikáció átadásán készített fotókat mellékelem. 

 

https://photos.app.goo.gl/urnE216tlWy4ZADx1

 

A közelgő nyári szünetre jó pihenést, szórakozást, kikapcsolódást és természetes családon belüli örömöket kívánok szeretettel!

 

Szeretettel: Dr. Dobos László 3.KEMA Kuratórium elnöke   D. Laci

 

Ha tudjátok, adjátok tovább "tanuló Társaitoknak" is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA  Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

A Color Akadémia Észak-magyarországi Szenior Szabadegyetem Kazincbarcika 2017/2018. tanév résztvevői közül - az éves tematika alapján felajánlott szabadon választott szakmai kirándulásokból - többen a "Gyöngyösi Sándor Bio Gyógygomba Farm Fülöpjakab" egész napos szakmai programját választották.

A szakmai kirándulásra 2018. május 26-án 9-16 óráig került sor, a "Farmon".

A program során - fakultatív - lehetőség volt a bio gyógygomba termesztés teljes folyamatát szakavatott vezető magyarázatával megnézni, kérdéseinkre választ kapni. 

A bio gyógygomba egészségügyi hasznosságával, immunerősítő jótékony hatékonyságával, a különböző kapcsolatos tudományos  kutatások eredményeinek bemutatásával neves előadók - többek között Prof. Dr. Dinya Zoltán MTA doktora - előadásain keresztül lehetett megismerkedni, minden esetben "telt házas" előadások, pótszékezve, sőt állóhelyekkel kiegészítve.

A látogatók ingyenes termék kostolokon vehettek részt, pl.: teák, limonádék, kávék, stb. A helyszínen lehetőség volt a termesztő bio gazdától és munkatársaitól, az előadóktól  szakmai tanácsokat kérni és kapni. 

A hangulatos Farm fái alatt rendezett kerti partin jól esett az ebéd, melynek három étke volt, bio gyógygomba pörkölt, birka pörkölt - talán a Bugac közelsége miatt - és borjú pörkölt, finom idei burgonya körettel és bio salátával, kiegészítésképpen bio gyógygombás kemencében sült kenyérlángossal..

A Szabadegyetem résztvevői közül a tombolán a Mufics házaspár (Erzsike és István) egy Mercedes teszt vezetést nyert! Kipróbálták!

S mindezt tetézte a bio tájjelegű vörösbor kínálat.

A Farm mindennel együtt és egészségtudatos hasznosságával, újszerűségével, innovációs folyamataival "Magyar szakmai innovációs oázis a pusztában".  Az életen át tartó tanulás folyamatába - részemre  és még sokaknak a  látogatók közül - egy fontos új és meghatározó állomásként rögzül. Javaslom a "bakancs listára" való felvételét.

Honlapjuk elérhető www.biogomba.hu      Ajánlom figyelmetekbe. "Gyöngyösi Sándor Bio gomba Fülöpjakab" címmel - saját megítélésetekre - önkéntes alapon. 

A rendezvényen készített fotókat mellékeljük.         Készítette: Dr. Dobosné Vörös Eleonóra

 

https://photos.app.goo.gl/RLdyNe1PeUqIuyZn2

 

Szeretettel: Dr Dobos László a 3KEMA Kuratórium elnöke         D. Laci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bűnmegelőzési Alapítvány Kuratórium Tagjainak!

Kedves Kollégáknak! Ismerősöknek!

Szakmai Érdeklődőknek!

Kedves Barátainknak

 

A BAZ Megyei Bún megelőzési Alapítvány 2018 május 23-án tartotta éves beszámoló Kuratóriumi ülését. A Kuratóriumi ülést Dr Dobos László a Kuratórium elnöke nyitotta meg és vezette.

A 2017 évi szakmai munkáról Dudás Péter kuratóriumi titkár tájékoztatta a kuratóriumi tagokat

A 2017 évi gazdálkodásról Novodomszki Ágota  könyvelő számolt be  a Kuratóriumnak. / Mindkét beszámolót a kuratóriumi tagok előzetesen írásban megkapták

Néhány gondolat - téma kiemelése a 2017 évi szakmai munkánkból: Nyugdíjasok részére : "Kulcs a biztonsághoz " vetélkedő szervezése,Áldozatvédelmi tájékoztató idős korú emberek részére, Búbmegelőzési Szabadegyetem téma :"Társadalmi integráció - bűnmegelőzés",általános és középiskolás tanulók részére :"Biztonságos Internet Nap szervezése", ELBÍR - Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer működtetése, Nyári veszélyek" kiadvány megjelentetése a nyári lopások pl strandokon - megelőzésére.

A szakmai és pénzügyi beszámolót a Kuratórium Tagjai egyhangúlag elfogadták

Terveink 2018 évre : kiemelve néhányat : : Bűn és bűnhődés címmel Szabadegyetemi kurzus indítása, "Házhoz megyünk" program vidéki erősítése, , a 2018  Családok Éve keretén  belül a családi erőszak megelőzése témákban előadások tartása

A Kuratórium elnöke javasolta a Kuratóriumnak hogy az 1989  áprilisában létrehozott  BAZ Megyei íBűnmegelőzési Alapitvány 30. évfordulója tiszteletére készüljön a 30 év szakmai munkáját és annak eredményeit összefoglaló kiadvány. A kiadvány előkészítését Kuratóriumunk titkára vállalta. Szakmai előkészítésben az Alapitó kuratóriumi Tagok vállaltak munkát  Szőke I, Dr Gaál Z, Dudás P  Dr Dobos L/ A Kiadvány munkálatainak előkészítése 2018 évben megkezdődik az Alapítvány archívumának a részenkénti feldolgozásával.

 

A Kuratóriumi ülésen készített fotókat mellékelem.

 

Szertetettel : Dr Dobos László a Kuratórium elnöke         D Laci

 

 

https://photos.app.goo.gl/JJNcF9WdkIgSUU4J2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.Kor Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet Elnökségének és Tagjainak!

Kedves Partnereinknek!  Barátainknak!

 

A III. Civil Nap Miskolc rendezvényén - 2018. május 19-én - a Szociális és Egészségügyi Szakmai Civil Műhely keretei között - a 3.Kor Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet is bemutatkozott a jelenlévő Civil Szervezeteknek és minden kedves megjelenő érdeklődőnek.

A Szikra Alapítvány közös sátrában a Szövetkezetünk szórólapját kitettük, mely téma után már ott is többen érdeklődtek. 

Az igazi érdeklődés a sátrak között történő személyes beszélgetések során jelentkezett. Az érdeklődök között képviselve voltak a különböző korosztályok és nemek is. Az információs szórólapunk alapján - közvetlen beszélgetések segítségével - többen megértettek Szövetkezetünk küldetését és annak emberi, társadalmi, gazdasági hasznosságát is. Igaz voltak néhányan - nyugdíjas Társaink - akik már nem szívesen dolgoznának "munkahelyeken", inkább otthon segítenek a háztartásban, vagy unoka nevelésében. Többen viszont ráerősítettek a munka, a tevékenykedés, s főleg a közösségben való jelenlét szükségességére, na meg a fizetés is jól jön a gyerekek, vagy az unokák támogatására - mondta néhány nyugdíjas érdeklődő. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Jó hangulatú és kedves beszélgetések alapján néhányan jelezték, hogy felkeresik az Arany Corvin Üzlet ház I. emeletén lévő Irodánkat és regisztrálnak. Talán említésre méltó, hogy több jelenlévő Civil Szervezet Vezetője is meghívott különböző rendezvényére, kérve, hogy ott a Tagságuknak is mondjam el ezt a tájékoztatót - közvetlenül is. Szívesen mondtam igent a kedves meghívásokra. 

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a Civil Nap szervezőinek, a Szociális és Egészségügyi Szakmai Civil Műhely Vezetésének, a Szikra Alapítványnak a lehetőségért!

Személyes véleményem alapján mondhatom, hogy a Szövetkezetünk munkájának megismertetésében a Civil Nap is sokat segített, de szerintem a "Civilek" további segítséget tudnak nyújtani Szövetkezetünk még szélesebb megismerésében és megismertetésében!

 

A III. Civil Napon készített fotókat mellékelem, melyeket Dr. Dobosné Vörös Eleonóra készített:

 

https://photos.app.goo.gl/cIrlQHBfIgFWVwSB3

 

Szövetkezetünk elérhetőségei: Miskolc, Arany J. u. 11-13  (Arany Corvin Üzletház Miskolc I. emelet)  Munkanapokon 10-14 óráig

                                                  Telefon: 36 46 612 144      e-mail: ugyfelszolgalat@nyugimunka.hu    honlap: www.nyugimunka.hu

 

Szeretettel: Dr. Dobos László a 3.Kor Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet Elnökség Tagja,  az Alapítók egyike

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves MAB Munkabizottsági Tagok!

Kedves Résztvevő Szakmai Intézmények Vezetői!

Kedves Civil Szervezetek elnökei!

Kedves témák iránt érdeklődő Vendégeink!

Az MTA MAB Társadalom elmélet Társadalom- és Humántudományi Gerontológia Munkabizottság 2018. évi Munkaterve alapján 2018. május 8-án tartotta soron következő "kerekasztal" megbeszélését.

Címe: "A művészetek és a tanulás szerepe az időskorban"

A kerekasztal megbeszélés témái voltak:

1./ Dr. Felszeghi Sára a Munkabizottság tagja: Betegségélmény és időskor a magyar irodalomban

2./ Dr. Bobula Zsuzsanna a Munkabizottság tagja: Időskor és művészet 

3./ Dr. Dobos László a Munkabizottság titkára: A Gerontológiai képzési csomagban rejlő lehetőségek

A moderátor: Papp Mónika a Munkabizottság tagja

A jelenlévők száma: 27 fő

A kerekasztal megbeszélés résztvevői igen aktív, előremutató gondolatokat megfogalmazó, innovatív keretek között végezte munkáját. 

A 3. témakör igen aktív megvitatása után a jelen lévő Szerencsi Idősek Otthona Igazgatója javasolta, hogy a gyakorlati szakemberek egy Támogató Nyilatkozat aláírásával segítsék a képzési csomag megvalósítását, melyet a jelen lévők támogattak.  

Rendezvényünket megtisztelték és aktívan közreműködtek:

 - Prof. Dr. Berkő Péter a Miskolci Akadémiai Bizottság alelnöke

 - Prof. Dr. Semsei Imre a Debreceni Akadémia Bizottság /DAB/ Gerontológia Munkabizottság elnöke

 

A mellékelt fotókat Szűcs Mara fotóművész készítette és bocsájtotta rendelkezésünkre.

Munkabizottságunk soron következő ülésére 2018. szeptember hónapban /várhatóan 25. vagy 27-én/ kerül sor, Vadna településen, - több település részvételével. /kb 80-100 fő/

Téma:" MTA MAB története, küldetése, főbb kutatási területei, szervezeti felépítése különös tekintettel a Társadalom elmélet Szakbizottság és a Társadalom és Humántudományi Gerontológia Munkabizottság munkájára"

Célunk: a társadalmi nyitás, az emberközpontú és ember közeli tudomány népszerűsítése, szakmai kapcsolat építés

Előadók:

1./ Prof. Dr. Hell Judit Szakbizottság elnöke

2./ Dr. Dobos László Munkabizottság titkára

A Konferenciát megnyitja a vendégeket köszönti: Bencze Péter Vadna polgármestere, Szuha völgyi Bányász lakta Települések Egyesület elnöke és Czakó Lászlóné az Őszirózsák Nyugdíjas Egyesület elnöke 

Üdvözlettel 

Prof. Dr. Dinya Zoltán a Munkabizottság elnöke

Dr. Dobos László a Munkabizottság titkára


https://photos.app.goo.gl/kq7JZwVtDUPL9zU22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Kor Közérdekű Klub Tagjainak!

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

Szépkorú Társainknak!

Szakmai Partnereinknek, Támogatóinknak!

A 3.Kor Közérdekű Nyugdíjas Klub - amely elsőkként jött létre hazánkban - első ízben vett részt hivatalosan "ÁLLÁSBÖRZÉN",  2018. április 26-án 10-14 óráig az ITC Székházban, Miskolcon. 

Az Állásbörzén elsősorban a munkáltatókkal való kapcsolataink bővítésére törekedtünk. Munkatársaink 30-40 munkáltatónál kezdeményezték a konkrét együttműködést az aktív - munkát vállaló - nyugdíjas Társaink munkába helyezése, vagy a munka világában való benntartása érdekében. 

A helyszíni információs asztalunknál is volt érdeklődés a nyugdíjas munkavállalás előnyeiről, lehetőségekről, a Szövetkezeti tagság feltételeiről. Többen még mint aktív munkavállalók - néhány hónap, vagy egy év volt nyugdíjasításukig - már előre érdeklődtek a  Szövetkezeten keresztül történő munkavállalás lehetőségeiről. 

Az érdeklődőket a szóbeli információkon kívül írásos szakmai tudnivalókkal is ellátták Munkatársaink, megadva az Irodánk pontos címét és a honlapunk elérhetőségét. 

Továbbra is várjuk az érdeklődőket - nyugdíj előtt, vagy után - Irodánkban!!!!

Elérhetőségeink:

Irodánk címe: Miskolc, Arany J. u. 11-13 (Arany Corvin Áruház I. emelet (Munkanapokon 10-14 óráig)

honlapunk: www.nyugimunka.hu

telefon: 46/612-144     30/273-0880

Az Állásbörzén készített fotókat mellékelem:

https://photos.app.goo.gl/uwf8DS9qIYWab2Jd2

Szeretettel: Dr. Dobos László a 3.Kor Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet elnökségi tagja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Társadalom- és Humántudományi Gerontológia 

Munkabizottság Tagjainak!

3.KEMA Tagjainak és 

Szakmai Partnereinek!

Kedves Barátainknak

Az MTA MAB  Társadalom- és Humántudományi Gerontológia Munkabizottság 2018. évi Munkaterve alapján következő rendezvényét 2018. április 17-én tartotta az Egressy Béni Művelődési Kazincbarcikán. 

A rendezvényünk címe: "Szunnyadó kompetenciák - az idősödő és időskorú emberek kreativitása, alkotó, innovációs tevékenységei."

A tervezett programunk két egymásra épülő részből állt:

1./ 11 alkotó (50+ alkotó) kiállítása, melyet Máger Ágnes festőművész, grafikus, a Művészeti Akadémia tagja nyitott meg. Elismerve az alkotók munkáját, igen fontosnak tartotta, hogy az idősödő és időskorú emberek alkotnak, tevékenykednek, megőrizve szellemi, mentális frissességüket. Megerősítve munkájuk eredményességében további munkára biztatta az alkotókat és felajánlotta segítő közreműködését. Ezen gondolatok jegyében nyitotta meg az "I. Szunnyadó kompetenciák" kiállítást.

A megjelenteket a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola tanulói köszöntötték! Ezúton is Köszönjük a fiatalok kedves zenéjét!

A kiállítás alkotói Oklevelet vehettek át a Szervezőktől. Köszönjük munkájukat, további eredményes alkotást kívánunk!

A kiállítás megtekintése után megkezdődött a Munkabizottság workshop - kerekasztal beszélgetése, melyen Máger Ágnes festőművész is részt vett.

2./ A Szunnyadó Kompetenciák kerekasztal szakmai beszélgetést Dr. Bobula Zsuzsa, a Munkabizottságunk tagja moderálta. Köszöntötte a megjelenteket (25 fő), közöttük az alkotókat és a meghívott, téma iránt érdeklődő és értő szakembereket, intézmények vezetőit, munkatársait. Az alkotók örömmel számoltak be munkájukról, hogy érkeztek el életük során az alkotás kezdetéhez, milyen nehézségeik, örömeik voltak munkájuk során. Többen kijelentették, hogy az alkotás életük részévé vált és jó hatással van életükre, egészségükre, kedélyükre. Néhányuknak már tanítványaik is vannak, akiknek a megszerzett tudást átadják s közben tanulják az okos telefon használatát. Megköszönték a kezdeményezést, a lehetőséget és kérték folytatását más művészeti ágakkal is bővítve, pl.: zene, kézművesség, irodalom. A kezdeményezést Máger Ágnes is támogatta és megerősítette. Köszönjük Máger Ágnes!

A rendezvény házigazdája és helyi szervezője volt az Art Kft Kazincbarcika, annak művészeti vezetője: Ursutzné Blága Krisztina és Munkatársai, akik az alkotók kérését  meghallgatva vállalták, hogy 2019-évben - a MAB Munkabizottsággal - hagyományt teremtve, továbbra is örömmel vállalják a szervező házi gazda szerepét. Ezúton is köszönjük!

Az aktív, alkotó, további szakmai kérdéseket is felvető beszélgetést Dr. Bobula Zsuzsa moderátor foglalta össze és zárta be!  Köszönjük Zsuzsa!

A rendezvényen készített fotókat mellékeljük. A fotókat Szücs Mária fotós Kazincbarcika késztette - önkéntesként! Köszönjük Marika!

https://photos.app.goo.gl/541IbWky64YITGsA2

Szeretettel: Dr. Dobos László a Munkabizottság titkára

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

Mellékelten megküldöm a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar szervezésében a "Biztonságos Esések Iskolája - Prevenciós Program Időseknek" előadás meghívóját.

Tisztelettel ajánlom idősödő és időskorú Társainknak, de hasznos lehet "nemzedékeken keresztül" a részvétel az előadáson. 

Az aktív, minőségi, méltóságteljes időskor megélése - az életen át tartó tanulás - érdekében is javasolt a téma meghallgatása!

Szeretettel: Dr. Dobos László, a 3.KEMA Kuratórium elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú  Társainknak!

Kedves Barátainknak!

Az Észak-magyarországi Szenior Szabadegyetem - a 2017/2018. II. félévi tematika alapján folytatta munkáját. Az előadásra 2018. március 22-én 15 órától került sor a Kazincbarcikai Mezey István Művelődési Házban.

Az előadás címe: "A táplálkozás szerepe az egészséges öregedésben"

Előadó: Prof. Dr. Dinya Zoltán az MTA doktora

Az előadáson több mint 100 fő volt jelen. 

Az előadást követően igen sok és értékes kérdést vetettek fel a résztvevők Professzor úr felé, aki valamennyi kérdésre válaszolt. 

A Szabadegyetem 2017/2018. tanév befejező előadására és az ünnepélyes Certifikáció kiosztására 2018. április 5-én kerül a Mezey István Művelődési Házban 15 órai kezdettel. 

A Szabadegyetem Alapítói és a Helyi Szervezők közötti előzetes egyeztetés alapján a Szabadegyetem a 2018/2019. tanévben is folytatja munkáját. Az Alapítók nevében köszönjük a lehetőséget!

A Szabadegyetemen készített fotóinkat mellékeljük !

https://photos.app.goo.gl/XK09nQjuSjeKFijs1

Szeretettel: Dr. Dobos László a 3.KEMA Kuratórium elnöke         D. Laci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek

Kedves Barátainknak! 

Szépkorú Társainknak!

Az Újkazinci Baráti Körtől meghívást kaptam - 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány Kuratórium elnöke - 2018. március 6-án 15 órára a Programsziget Közösségi házba Kazincbarcikára.

A Meghívó két tartalmat jelzett: 

1./ A korlátozott mindennapok és a 

2./ "Varázsceruza" címmel.

A rendezvényen - kellemes, barátságos környezetben - több éves együttműködés alapján találkozott az Újkazinci Baráti Kör nyugdíjas tagjai a Kurityáni Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola tanulóival, igazgatójával, nevelőivel. Örömmel tapasztaltam a nyugdíjas korúak, a családtagok, a fogyatékkal élő gyermekek iskolájának vezetésének, tanárainak, tanulóinak közvetlen, baráti együttműködését a mindennapokban és ünnepeken egyaránt - több éves munka alapján.

Megható és tiszteletre és elismerésre méltó volt az iskola tanulóinak, pedagógusainak báb, vers, mese, tánc bemutatója. Köszönet érte!

A közös találkozás második részében a több éves munkát is demonstráló rajz kiállítás megnyitására és rövid értékelésére került sor. A "Varázsceruza" valóban működött. Az alkotó tanulók rajzai életszerűek, a mindennapokat és képzeleteiket tükrözték, fejezték ki élményeiket, érzéseiket, igen színesen.  

A közös gyermek programokat követte a workshop jellegű megbeszélés, melynek témája az "Esélyegyenlőség napjaink kérdései " voltak, felkért téma előadások rövid bevezetésével és a lelkes, aktív résztvevők együttműködésével, a válaszok keresésével. Jó kis szakmai, emberi beszélgetés alakult ki, melyet igazán nem is lehetett lezárni, így mindenképpen folytatására kerül sor.

A XXI. század aktív, minőségi idős kor megélésére volt jellemző a délutáni "nemzedékek találkozója", az emberi értékek megbecsülése került előtérbe, a meglévő tudás vagyon átadása és cseréje segítette a témával kapcsolatos információk bővítését.

A rendezvényen készített fotókat mellékelem:

https://photos.app.goo.gl/4yOr60xAuSIGSUXe2

Ezúton is köszönjük a meghívást, a kedves vendégszeretetet és a frappáns záró részt, melyen a jelen lévő Hölgyeket köszöntöttük kedves szavakkal és egy kis virágcsokorral!


Szeretettel: Dr. Dobos László, a 3.KEMA kuratórium elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

A 2009-ben a Miskolci Egyetemen alapított Szépkorúak Akadémiája folytatta a 2017/2018 tanév II.félévi munkáját, 2018. március 02-án. 

A II. féléves tematika alapján a következő téma került előadásra: "A KORMENEDZSMENT hazai és nemzetközi kialakítása - különös tekintettel a V4-ek országaira".

(Forrás: Kormenedzsment Platform a V4-ek országaiban 2016/2017 Nemzetközi pályázat - tanulmány alapján: www.harmadikkoregyeteme.hu honlapon)
Előadó: Dr. Dobos László a 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány Kuratórium elnöke

Az előadáson készített fotóikat mellékeljük:

https://photos.app.goo.gl/hsynzsZ6TMpUi03J3

Szeretettel: Dr. Dobos László 3.KEMA Kuratórium elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

A Kandó Kálmán Szakgimnázium Miskolc 2018. február 15.-én tartott "Kandó Napok" keretében került sor a 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány és a BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány munkájának - mint civil szervezetek - bemutatása a Szakgimnázium érdeklődő diákjai részére. 

A civil szervezetek munkáján belül az önkéntességre, a civil szervezetek tartalmi tevékenységeire, a célcsoportok bemutatására került sor. Fontos hangsúlyt kapott a nemzedékek szolidaritása, az együttműködés szükségessége, a "tudás vagyon átadása" és a "tudás transzfer" kétirányú megjelenése. 

Konkrétan szó került a Szakgimnázium és a 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány együttműködése - 2012. évtől - keretei között megvalósuló "Szépkorúak alap és emelt szintű informatikai oktatása", mely országosan is példaértékűen a diák közösségi szolgálat támogatásával valósul meg.

A diákokkal (50 fő) történő találkozás, beszélgetés moderátora: Dr. Dobos László, a 3.KEMA Kuratórium elnöke volt.

A rendezvényt üdvözölte a Szakgimnázium Igazgató Asszonya: Baghyné Urbán Ilona

A rendezvényt segítette Óvári Enikő a Szakgimnázium diák közösségi szolgálatát koordináló tanára.

A "nemzedékek együttműködése" - előzetes terveink szerint - 2018. évben is folytatódik a KK Szakgimnáziumban egy "Nyitott kapuk iskolája" keretek, között várhatóan 2018. április utolsó napjainak egyikén. Lényege: A diákok  fogadják és bemutatják a XXI. század iskolájának mindennapjait a XX. század közepén született nagyszülők részére. Emlékek felidézése, beszélgetések, és egy közös csapatok alkotásával egy érdekes, szerepjátékokra és mindennapi szituációkra is épülő bűnmegelőzési vetélkedő a BAZ Megyei Főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya, a BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány és a 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány együttműködésével. A vetélkedőt egy közös szelfi fotó készítése zárja, mintegy jelezve a XXI. század második évtizedének jelenlétét a korosztályok együttműködésére.

A Szakgimnázium "Kandó Napok" rendezvényen készített fotókat mellékeljük (A fotókat a Szakgimnázium fotósa készítette)

https://photos.app.goo.gl/mtqzU74FaUnsNvPI2 

Szeretettel: Dr. Dobos László a 3.KEMA Kuratórium elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Kuratórium Szakmai Partnereinek!

Szépkorú társainknak!

Kedves Barátainknak!

Örömmel tájékoztatlak Benneteket, hogy az Észak-magyarországi Szenior Szabadegyetem megkezdte a 2017/2018. tanév II. félévi munkáját Kazincbarcikán.

Az első előadásra 2018. február 08-án 15 órától került sor a Mezey István Művelődési Házban Kazincbarcikán.

Az előadásra 132 fő regisztrált, a nagy terem néhány széktől eltekintve megtelt érdeklődő Szépkorúakkal.

Az előadás előtti regisztráció és az előadás résztvevőiről készített fotókat az alábbi linken megküldöm.

https://photos.app.goo.gl/v1M5JWSLJ2Rzrkyz2

Szeretettel: Dr. Dobos László a 3.KEMA Kuratórium elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Tagjainak Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

Az Egészségügyi és Szociális Civil Műhely Miskolc 2018. február 07.-én megkezdte a 2018. éves munkáját.

A Műhely tagjai az alábbi témákat vitatta meg és fogadta el Tóth József elnök Úr irányításával:

a./ A 2018. évi Miskolc Város Napja alkalmából a Műhely kitüntetési javaslata és annak elfogadása.

b./ A 2018. évi Műhely munka Munkatervének előkészítése

c./ A 2018. évi Miskolc MJ Város Szociális Alapra való pályázati előkészülés

d./ Az 5 éves "Sokszínűség......" Konferencia sorozat előkészítése, jubileumi kis füzet kiadása az 5 év munkájának rövid összegezése.

e./ Miskolc Város napjára - 2018. május 11. - civil sátor tevékenységeinek előkészítése

f./ Javaslat tétel a Műhely lógója tervezeteinek elkészítésére, a tervezetek közös megvitatása - online módszerrel. 

A Műhely munka megvitatott szakmai kérdései egyben a 2018. évi Munkaterv alapját is képezi!

A Műhely munkán készített fotókat mellékelem:

https://photos.app.goo.gl/Bv3uLaPIoO5jJhUm2

Szeretettel: Dr. Dobos László az ESZCM tagja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

A Miskolci Egyetemen 2009. évtől működő Szépkorúak Akadémiájának a 2017/2018. tanév II. félévi tematikáját szíves tájékoztatás céljából megküldöm.

Jelezni szeretném, hogy ebben az évben is folytatjuk a 2004. évtől működő Bűnmegelőzési Szabadegyetem előadás sorozatát a Miskolci Egyetemen, melyről később konkrét tájékoztatást küldünk!

Szeretettel: Dr. Dobos László a 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány Kuratórium elnöke         D. Laci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

Mellékelten megküldöm a BAZ Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály Hírlevelét szíves tájékoztatás és tanulmányozás céljából.

A téma "Biztonságos Internet Nap - Safer Internet Day 2018. 02. 06." mint aktuális napjaink egyik fontos kérdése, de egyben veszélye is lehet.

 

Ajánlom figyelmetekbe, tanulmányozásra, családon belül, klubokban, egyénileg, s ha van lehetőséged, küldd tovább! Köszönjük!

 

Szeretettel: Dr. Dobos László a BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány Kuratórium elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

V4-ek Kormenedzsment Platformja - 3. Kor egyeteme Miskolc Alapítvány bemutatása

/ cseh, szlovák, magyar, lengyel nyelven /

 

 

http://www.v4agemanagement.eu/analysis-of-a-current-state-of-age-management-concept-implementation-in-v4-countries/

https://ci6.googleusercontent.com/proxy/RnNZfQn2o2xpggJQqefCOervMbPIci5mujDPJnvl43kv6Rtxjyh5gHN_JKVzeU-aaGz3pePFgxfoAAtZJZNx8mveVTc-11j98EfuAJVcumUenA=s0-d-e1-ft#https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

 

 

 

 

 

Nemzetközi Dokumentum Film Fesztivál Bp. 2018. január 25. képei

 

 

 

Kedves Munkabizottsági Tagok!

Kedves Szakmai Együttműködők!

Kedves Szépkorú Társaink!

Kedves Barátaink!

 

Az MTA MAB Társadalomelmélet Szakbizottság Társadalmi- és Humántudományi Gerontológia Munkabizottsága a 2018. évi Munkatervi első workshopját 2018. január 24.-én 13 órától tartotta a MAB Székház Deák F. termében.

A workshop - kerekasztal - beszélgetés összefoglaló témája: "Az időskor sokszínűsége" címet kapta.

A rendezvényt Dr. Dobos László, a MAB Munkabizottság titkára nyitotta meg és vezette le.

A rendezvény két részre tagolódott:

I. A MAB Munkabizottság és a DAB Munkabizottság között kötött "Együttműködési megállapodás" aláírására  került sor. Az aláírás dokumentumait Dr. Dobos Csilla és Papp Mónika MAB Munkabizottsági Tagok készítették elő és vezették le az aláírási ceremóniát.

Az ünnepélyes aláírást "Sajtó tájékoztató" követte.

A sajtó és a jelenlévő meghívottak kérdéseire:

  - Prof. Dr. Hell Judit, a MAB Társadalomelmélet Szakbizottság elnöke, a Munkabizottság tagja,

  - Prof. Dr. Dinya Zoltán, az MTA doktora, a MAB Munkabizottság elnöke

  - Prof. Dr. Semsei Imre, az MTA doktora, a DAB Munkabizottság elnöke adták meg.

A szünet után folytatta munkáját a "Kerekasztal" beszélgetés a résztvevőkkel.

II. A témához igazodó vitaindítókat:

  - Prof. Dr. Semsei Imre: "Változnak az idők, változnak az emberek" és

  - Prof. Dr. Dinya Zoltán: "Táplálékod legyen a gyógyítód" (Seneca) tartották.

A rendezvényre meghívott - regisztrált - 25 főből 16 fő résztvevő kapcsolódott be a "beszélgetésbe", igen aktív, "sokszínű" tartalmak, módszerek, eszközök kerültek felszínre vagy fogalmazódtak meg a közeli vagy távoli jövőre. Jó hangulatú, közvetlen beszélgetés alakult ki az elméleti és a gyakorlatot képviselő időskorúakkal foglalkozó szakemberek között. Az "idősödő és időskorú EMBER került végig a tudomány és a gyakorlati munka középpontjába, megfogalmazva a paradigma váltás szükségességét, melyen az együttműködő Munkabizottságok közösen fognak dolgozni" - fogalmazódott meg az összefoglalóban.

A rendezvényről készített fotókat és a Munkabizottság dokumentumait folyamatosan küldjük a Munkabizottság tagjainak és a munkánk iránt érdeklődőknek.

Itt és most is ismételten szeretném megköszönni mindazon Munkabizottsági tagjainknak, előadóinknak, aktív meghívott vendégeinknek közreműködését, munkáját, támogató szakmai, emberi együttműködését, akik a mai "kerekasztal megbeszélést" sikerre vitték.

Úgy gondolom, minden kezdeményezés - mint ez is volt - csak az ilyen csapat munkával, összetartozással - egy mindenkiért, mindenki egyért elv és gyakorlat alapján valósítható meg eredményesen.

KÖSZÖNÖM! KÖSZÖNJÜK! Közösen folytatjuk!

 

Küldöm a Szikra Alapítvány által készített és összeállított fotók linkjét.

 

https://photos.app.goo.gl/JWhE59k2cuCjDOyZ2

 

Üdvözlettel: Dr. Dobos László, a Munkabizottság titkára

 

 

 

 

 

 

 

 

MTA MAB Társadalom- és Humántudományi Gerontológia

Munkabizottság Tagjainak!

 

Mellékelten megküldjük a Munkabizottságunk 2017/2018. évi hivatalosan aláírt dokumentumait. (3 db)

Együttműködési megállapodás aláírt     Munkaterv 2018. évi aláírt     Beszámoló 2017. évi aláírt

Tisztelettel és szeretettel kérjük Munkabizottságunk Tagjait, hogy tanulmányozzák a dokumentumokat és az egyes feladatokra - lehetőségeiken belül - készüljenek fel, segítsék aktivitásukkal közös munkánkat.

Ezúton is megköszönjük a Munkabizottságunk létrehozásához, megalakulásához nyújtott aktivitásukat, segítségüket. Köszönjük a 2017. évi I. szakmai Konferenciánkhoz nyújtott szakmai, emberi hozzájárulásukat annak tervezésével, gyakorlati megvalósításával, előadás tartásával, többségükben cikk írásával is.

A 2018. január 24-i workshop megrendezésével ez évi első feladatunkat jó szinten teljesítettük. Köszönet a szervezőknek, előkészítőknek, megvalósítóknak, előadóknak. Többen a résztvevők közül telefonon, vagy e-mail segítségével jelezték elégedettségüket, kifejezték köszönetüket, várják a folytatást, továbbra is részt szeretnének venni - aktívan - munkánkban.

A rendezvényünkről a Miskolci TV és a Csillagpont rádió tudósított.

Tájékoztatásul jelzem, megkezdtük a 2018. évi április havi rendezvényeink előkészítését mind két helyszínen.

 

Üdvözlettel:

Prof. Dr. Dinya Zoltán Munkabizottság elnöke

 

Dr. Dobos László a Munkabizottság titkára.

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI SZENIOR SZABADEGYETEM KAZINCBARCIKA II. félév órarend

 

 

 

3.KEMA kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

Mindenekelőtt a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány Kuratóriuma nevében kívánunk Áldott, Boldog, Békés Új Évet Szakmai Partnereinknek, Szakmai Együttműködőknek, Szépkorú Társainknak, Kedves Barátainknak! Jó egészséget, hosszú, aktív, minőségi, méltóságteljes időskort, a nemzedékek közötti szolidaritást és eredményes együttműködést kívánunk valamennyi embertársunknak, családoknak, egyedül élő Barátainknak, velünk együtt munkálkodóknak!

 

Örömmel tájékoztatlak Benneteket, hogy az Észak-magyarországi Szenior Szabadegyetem Kazincbarcikán a 2017/2018. tanév első félévének utolsó előadásával eredményesen lezárta az első félévet. Külön öröm és jó érzés a Szabadegyetemet alapítók részére, hogy a 2017/2018. tanévre megkétszereződött a résztvevők száma, továbbra is biztosítva az előadásokon való aktivitást és a Szabadegyetem kis és nagy közösségeit. 

A 2017/2018. tanév I. félév utolsó előadásáról készített fotók linkjét mellékelem:

 

https://photos.app.goo.gl/RggnH6u5So01ThtQ2

 

A Szabadegyetem II. félévi programja megtalálható a www.harmadikkoregyeteme.hu honlapunkon! (aktuális rovat). Minden témáink iránt érdeklődőt szeretettel látunk honlapunkon. Jelezni szeretném, hogy a II. félév előadásaira érdeklődőket még a jelentkezési feltételek alapján várunk! 

 

Örömmel tájékoztatlak Benneteket, hogy a 2017. június 28-án megalakult MTA MATB Társadalom- és Humántudományi Gerontológia Munkabizottsága is folytatja munkáját. Elkészítettük a Munkabizottság 2018. évi Munkatervét, melyet 2018. január 24-e után szintén olvashattok a honlapunkon. Munkabizottságunk munkájáról folyamatos információt nyújtunk, szintén a honlapunkon is. 

 

A BAZ Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályával, a BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvánnyal együttműködve készítjük elő a 2018. évi Bűnmegelőzési Szabadegyetem 2018. évi tematikáját. Előzetes egyeztetések alapján várható, hogy a 2018. évi Bűnmegelőzési Szabadegyetem témái is igen izgalmasak, érdekesek lesznek, melyeket a szakma országos és helyi ismert és elismert előadói adnak elő. A Szabadegyetem indulásáról időben küldjük a tájékoztatást.

 

Tájékoztatom az aktív, munka végzés iránt érdeklődő öregségi nyugdíjas Társainkat, hogy a 2017. június 3-án Miskolcon - az országban elsőként - létrejött 3.Kor Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet is eredményesen megkezdte és végzi mindennapi munkáját az Arany Corvin Üzletház első emeletén Miskolcon. Az elmúlt hónapokban 1.300 fő tag jelentkezett Szövetkezetünkbe. Jelenleg 130 főt helyeztünk el különböző munkahelyekre. Az elmúlt hónapokban 40-50 munkaadó vállalattal, intézménnyel kerültünk kapcsolatba, kötöttünk együttműködést. Kialakítottuk a regionális hálózatunkat, jelenleg öt településen van partner Irodánk. Várjuk továbbra is aktív, munkát vállaló nyugdíjasainkat, de várjuk mindazokat is, akik 1-2 éven belül elérik az öregségi nyugdíj határát és továbbra is a munka világában szeretnének maradni. 

 

A 2016/2017. évben kezdeményezett és fokozatosan útjára indított Ageing Kreatív Klubjaink is szépen fejlődnek, ha nem is gyorsan, de a lassú hálózatosodás kezd alakulni. Öröm számunkra, hogy a Martin-kertvárosi Ageing Kreatív Klub, mint "Gyógy- és Fűszernövény" kiskert formában 2017. nyarán ünnepélyes keretek között - igen sok önkéntes munkával, nemzedékek összefogásával - létrejött és megkezdte az újonnan kialakított közösségi szintéren munkáját. Ezúton is kezdeményezem a "kiskert" támogatását a tavaszi ültetések idején fűszer és gyógynövény szaporító növényekkel - előzetes egyeztetések alapján. 

 

Szintén 2017. évben létrejött Ageing deCORK Kreatív Klub  megkezdte munkáját. Aktív klub vezetésének és a közreműködő 50+ éves alkotóknak  már két kiállításon is bemutatták egyéni és közös alkotásaikat. Munkájuk folyamatos és újabb és újabb személyekkel bővül. Az Ageing Kreatív Klub hálózatot mind Miskolcon, mind vidéken szeretnénk ebben az évben tovább fejleszteni.

 

Köszönetet mondok Alapítványunkkal együttműködő szervezetek Vezetőinek, szakmai Munkatársaiknak, Szépkorú Társaimnak, a több generációs Családoknak, valamennyi munkánkban közreműködő korosztály Tagjainak, hogy 2017. évben segítették, támogatták szakmai munkánkat. Köszönjük a több száz órás önkéntes munkát, az ötletelésben, a tervezésben, szervezésben, a megvalósításban való aktív közreműködést. Bízunk benne, hogy a 2018-as év is hasonló szép eredményekkel, hatékony együttműködéssel valósul meg az aktív, minőségi, méltóságteljes időskor megélése érdekében. 

 

Üdvözlettel: Dr. Dobos László a 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány Kuratórium elnöke         D. Laci

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!
3.KEMA Szakmai Partnereinek!
Szépkorú Társainknak!
Kedves Barátainknak!

Örömmel tájékoztatlak Benneteket, hogy a Kelet-magyarországi
Szépkorúak Akadémiája 2017. december 13.-án 15 órától a Nyíregyházi
Váczi Mihály Művelődési Házban folytatta az éves tematika alapján
munkáját.
A Szépkorúak Akadémiája résztvevőit Professzor Dr. Semsei Imre a
Debreceni Egyetem Egészségügyi karának Dékánja köszöntötte. A téma
aktualitását és fontosságát alátámasztva jelezte, hogy Nyíregyházán is
megkezdte munkáját A "Keleti Szomszédok Közérdekű Nyugdíjas
Szövetkezet"

Az előadás címe: Az életen át tartó tanulástól a nyugdíjasok
foglalkoztathatóságáig. A Harmadik Kor Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet
bemutatása

Előadó: Dr. Dobos László a 3.Kor Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet -
Miskolc - elnökségi tagja
A rendezvényen résztvevők száma: 78 fő. A legidősebb résztvevő 86
éves, a 4.Kor (80+) képviseletében, mint aktív nyugdíjas.
Az előadást közvetlen aktív konzultáció követte.
A rendezvényen készült
fotókat mellékelem

Szeretettel: Dr. Dobos László a 3.KEMA Kuratórium elnöke       D. Laci

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

Örömmel - többek kérésére is - teszem elérhetővé a KOLORAKADÉMIA - Észak-magyarországi Szenior Szabadegyetem 2017. december 7-i előadásáról megyei lapunkban megjelenő újság cikket

 

A Szabadegyetemi előadások iránti érdeklődését nyugdíjasainknak jelzi az az igénye is, hogy egy-egy megismert szakmai átfogóbb témát további specializáció kövesse. 

A Szenior Szabadegyetem alapítói lehetőséget kínálnak a résztvevőknek speciális képzési tartalmakra is - megfelelő létszám és támogatás esetén. Konkrét meghirdetése - előzetes igény felmérés - a legutóbbi rendezvényünkön megtörtént. A speciális szakterület iránti érdeklődőket Pelle Anna és Nagy Tibor helyi szervezők gyűjtik össze 2018. január 11-ig Kazincbarcikán és Szuhavölgyi Bányászlakta településeken. 

 

A közelgő ünnepekre tekintettel kívánok Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Békés Boldog Új Évet, jó egészséget, szeretetet, megértést és további eredményes együttműködést!

 

Üdvözlettel: Dr. Dobos László, a 3.KEMA Kuratórium elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak !

 

Mellékelten megküldöm a Miskolci Egyetem  Állam és  Jogtudományi Kar és a ME ÁJK Alternatív Konfliktuskezelés és Vitarendezési Interdiszciplináris Kutatóközpont  MEGHÍVÓJÁT és a KONFERENCIA PROGRAMJÁT, melyet tisztelettel és szeretettel ajánlok figyelmetekbe!

Ajánlom mindazoknak, akik a digitális világba beleszülettek, művelik, vagy csak a digitális "bevándorlók" elnevezést kapták a szakirodalomban és a mindennapi életben.

Ajánlom figyelmébe a Szépkorúak alap és emelt szintű digitális képzésen résztvevőknek és azt eredményesen befejező Szépkorú Társaimnak.

Ajánlom a Miskolc Digitális Közösség által pályázati úton nyert és informatikai képzésben részesültek részére.

Ajánlom mindazoknak, akik a XXI. század digitális világában szeretnének mélyebben eligazodni, a korszerű ismeretekre szert tenni!

Ajánlom nemzedékeken keresztül minden családnak egy jó közös - életen át tartó tanulás céljából - programon való részvételre.

 

A Meghívó késői kiküldésért a Szervezők nevében is elnézést kérünk, de vegyük figyelembe a XXI. század "fénysebességét", ahol néha a gyors döntésre is szükség van!

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a Konferencián.

 

A jelentkezési lapot a megadott címre kérjük megküldeni, lehetőleg minél hamarabb!

 

Ha van lehetőséged, küldd tovább a meghívót potenciális érdeklődők címére! Köszönjük.

 

A Szervezők nevében: Dr. Dobos László a 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány Kuratóriumi elnöke  D. Laci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!
3.KEMA Szakmai Partnereinek!
Szépkorú Társainknak!
Kedves Barátainknak!

A COLOR AKADÉMIA Észak-magyarországi Szenior Szabadegyetem 2017.
december 07.-én folytatta a 2017/18. tanév I. félévének munkáját
Kazincbarcikán, a Mezey István Művelődési Házban.

Tematika szerinti következő előadás címe: "Időskor és esztétika, művészetek"
Előadó: Dr. Boga Bálint a Magyar Gerontológiai, Geriátriai Társaság
nyugalmazott elnöke, Budapest.

Az előadáson 85 fő regisztrált.

Az előadást konzultáció követte az előadó részvételével.

Az előadást megelőzően Dr. Dobos László a BAZ Megyei Bűnmegelőzési és
a 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítványok elnöke köszöntötte az "Idővár
Nyugdíjas Klub" elnökét és csapatát, akik a szépkorúak megyei
bűnmegelőzési versenyét megnyerve jutottak a Hévízen megrendező
országos döntőbe és ott 19 csapat közül az értékes VI. helyezést érték
el. KÖSZÖNJÜK! Pelle Anna csapatvezetőnek és társainak.

Mellékelt fotók.

Legközelebbi előadásra 2018. január 11.-én kerül sor!

Ezúton is Kívánok Kellemes, Boldog, Áldott Karácsonyt és Békés Új
Évet, jó egészséget és boldogságot, örömöket!

Szeretettel: Dr. Dobos László a 3.KEMA Kuratórium elnöke    D. Laci

 

 

 

 

 

 

    3.KEMA Kuratórium Tagjainak!
    3.KEMA Szakmai Partnereinek!
    Szépkorú Társainknak!
    Kedves Barátainknak!

    A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara, a Gerontológiai Tudományos
    Koordinációs Társaság
    és az MTA Debreceni Akadémiai Bizottság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
    Szakbizottság Gerontológiai Munkabizottság közös rendezésében 2017.
    december 04.-én a Debreceni Egyetem Nyíregyházi Egészségügyi Karán
    Szakmai Konferencia rendezésére került sor.

    A Konferencia címe: "Nyíregyházi Gerontológiai Napok X. - Minőségi
    életet minden generációnak"

    A konferenciát Prof. Dr. Semsei Imre, a DE EÜK dékánja nyitotta meg.

    A Szakmai Konferenciára - előadóként - meghívást - felkérést - kapott
    az MTA MAB Társadalom- és Humántudományi Gerontológia Munkabizottság
    két tagja is:

        Dr. Dobos László, előadásának a címe: "A kormenedzsment az idősödő
    és idős ember szolgálatában - hazai és nemzetközi tapasztalatok, jó
    gyakorlatok". "V4-ek Kormenedzsment Platform 2016. Visegrádi 4-ek
    pályázati "tanulmány" alapján" (plenáris előadásként hangzott el).
         Dr. Bobula Zsuzsanna, előadásának címe: "Ecce Homo" II. szekcióban
    hangzott el. A szekció címe: "Aktív időskor".  Szekcióvezető: Dr.
    Dobos László


    A Konferencián 4 plenáris előadás és hat szekcióban összesen 26
    előadás hangzott el. A Szekciókra jellemző volt a szakmai aktivitás.

    A DE EÜK dékánja az előadók munkáját "Oklevél" elismerésben
    részesítette a hallgatóság előtt!

    A Konferencia iránt igen nagy volt az érdeklődés a szociális szakma
    különböző területeiről országosan, a DE EÜK hallgatói, intézmények
    vezetői, munkatársak, valamint egyéb érdeklődők. Megközelítően 80-90
    fő vett részt a rendezvényen.
    A rendezvényen készített
fotókat mellékeljük.

    Szeretettel: Dr. Dobos László 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány
    Kuratórium elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!
3.Kor Szakmai Partnereinek!
Szépkorú Társainknak!
Kedves Barátainknak!

A BAZ Megyei Rendőr főkapitányság, a Miskolc MJ Város Önkormányzata
támogatásával, a BAZ Megyei Bűnmegelőzési és a 3.Kor Egyeteme Miskolc
Alapítványok együttműködésével 2017. október 30-án "Kulcs a
biztonsághoz - Szépkorúak bűnmegelőzési vetélkedőt rendeztek a Miskolc
Városi Rendészet Székházában.
A Városi - megyei versenyt az Idővár Nyugdíjas Klub Kazincbarcika
csapata nyerte meg. Az első hely az Oklevél és tárgyi elismerés
mellett az Országos Bűnmegelőzési Versenyen való részvételre való
jogosultságot is jelentette az öt fős győztes csapatnak.
Az Országos döntőre - 19 csapat részvételével - 2017. november 23-án
Hévízen került sor. "HETVENKEDŐ HATVANASOK" címmel.
Megyénket - BAZ megye - képviselő Idővár Nyugdíjas Klub - Pelle Anna
csapatvezetővel az élen - a 19 részt vevő csapat közül az értékes
hatodik helyet szerezte meg. Az elért szép eredményhez ezúton is
GRATULÁLUNK! Köszönjük helytállásukat!
A versenyen való részvételükről, a verseny feladatairól Pelle Anna, a
csapat vezetője
fotókkal alátámasztott beszámolót készített, melyeket
mellékelek. Érdemes figyelmesen elolvasni a verseny "trükkös"
megoldásait!

Szeretettel: Dr. Dobos László a 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány
Kuratórium elnöke
Amennyiben van lehetőséged add tovább a résztvevőknek, érdeklődőknek.

"HETVENKEDŐ HATVANASOK

Két tartalmas nap van mögöttünk. 2017. 11. 22-23. Hévízre utaztunk az
országos bűnmegelőzési vetélkedőre kedves, fiatal, segítőkész
őrnagyunkkal, Urbán Józseffel. Tiszteletbeli Idővár tagnak számítjuk.

Hévíz egyik kedves kis szállodájában, a Hotel Aquamarinban szálltunk
meg. A szobáink kényelmesek, az étkezés változatos és ízletes volt.

Első nap délutánján a város adta szépségeknek adtuk át magunkat.
Néhány kép ebből ad ízelítőt.

Úgy tűnik, hogy ez a város az év minden szakában csodálatos.

A második napon a finom reggeli után átmentünk a vetélkedő
színhelyére, a Sportcsarnokba, ahol bizony már nagy volt a nyüzsgés.

Kapásból jól becsapódtunk, majd a 3. fordulótól vetélkedtünk. Az első
két fordulót magunktól észre sem vettük. Az első két fordulóban
ugyanis keményen átvágtak bennünket hiszékeny, naiv hatvanasokat a
rendezők.

Csak annyit, hogy NEM SZABAD HINNI SENKINEK.

Az első fordulóban (nem sejtettük) aláírtuk a jelenléti ívet – két
példányban. Nem kellett volna. Az egyik ugyanis „trükkös átverés”
volt. Természetesen el nem olvastuk, csak aláírtuk kedves
vendéglátóink kérésére. Pedig az egyik egy „szerződés” volt, amiben
megrendeltünk valamiféle ágyneműt, 300.000 Ft értékben. Néhány csapat
élelmesebb volt, ők valószínű elolvasták, mert nem kellett dobniuk. A
szerzett pontszámunk annyi volt mínuszban, amennyit a dobókockával
dobtunk. Ennek következtében mínusz 4 ponttal indultunk. (Ebéd után
azért sikerült nekünk is megtréfálnunk, sőt átvágnunk a szervezőket,
amikor a kártérítésért mentünk nagyon komolyan. Körülbelül olyan
arccal fogadták a hírt, mint mi az Ő átverésüket. Sajnos plusz pontot
nem kaptunk, de amikor rájöttek a trükkünkre, nagyon jót nevettünk
közösen.)

Közben a rendezők elkezdték beszállítani az asztalokra az ásványvizet.
Mi meg véleményeztük a szervezettséget, miközben zajlott tudtunkon
kívül a második forduló. A játékvezető örömmel konstatálta, hogy végre
megérkeztek az ásványvizes palackok, s közölte, hogy gyorsan kirakják.
A nagy mozgásban és zajban ugyan hallottunk valamiféle fekete táskáról
valamit, de nem lehetett érteni, hogy miről van szó, látni meg a
gyorsan mozgó, vizet szállító rendezőket láttuk csak a sorunkból.
Ennek ellenére a második fordulóban szereztünk pár pontot. Ugyanis
személyleírást kértek a játékvezető fekete táskáját eltulajdonító
tolvajról. Mi pedig írtunk egy személyleírást, amiből véletlenül
bejött pár dolog.

Persze volt még olyan feladat, amelyikről csak sejtjük, hogy mi volt a
szerepe. Ebéd után a megyetérképek segítségével az országtérkép
kirakása. Valószínű annak az élménynek a tudatosítása, hogy ha nehezen
is, de összehoztuk az országot.

Sok ötletes feladat viszont megtornáztatta agyunkat. Szükség volt
gyors felfogóképességre, a közös munka jól szervezett végzésére.
Szituációs helyzeteket kellett logikusan megoldani. Az elméleti és
gyakorlati ismeretekre is nagy szükség volt, hiszen például fel
kellett ismerni különféle biztonságtechnikai eszközöket.

A jó hangulatú vetélkedőt különböző műsorszámok zárták, amivel a
csapatok készültek, mint egy bemutatkozásra. Mivel nem volt ilyen
feladat, kérték hadd mutassák be, ha már készültek. Érdemes volt
engedélyt adni rá.

Az eredményekről ugyan nem tudtunk folyamatosan tájékozódni, mert nem
volt „eredményt jelző” tábla, de valószínű jól szerepeltünk (nem
tudtunk mindent, a statisztikai adatokat meg pont fordítva tippeltük,
abc helyett mi cba-t jelöltünk). Összesítve mégis a VI. helyet értük
el.

Ezzel és a vetélkedő megszervezésével is elégedettek vagyunk.

Tanultunk, jól éreztük magunkat és sok-sok jó emberrel találkoztunk."

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

Mellékelten küldöm a BAZ Megyei Rendőr Főkapitányság Bűnmegelőzési Szolgálat Karácsonyi Hírlevelét ajánlom mindenki figyelmébe! Annak tanulmányozása is elősegítheti, hogy a benne foglaltak megtartása mellett a Karácsonyi ünnepek bűncselekmények nélkül telhetnek el. 

Mint minden esetben, itt is jobb a bűncselekményt megelőzni, mint később a kárt helyre állítani.

 

Amennyiben lehetőséged van, add tovább, hogy minél többen még nagyobb figyelmet fordítsanak a személyi és vagyon védelmükre a Karácsonyi ünnepek alatt is!

 

Bűncselekmények nélküli Áldott, Boldog, Békés Ünnepeket kívánok ezzel a figyelem felhívó, bűnmegelőző Hírlevéllel is!

 

Üdvözlettel: Dr. Dobos László a BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány Kuratórium elnöke         D. Laci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencia  Vendégeinek
Munkabizottságunk Tagjainak
Szépkorú Társainknak!
Kedves Barátainknak!

Örömmel tájékoztatlak Benneteket hogy a  MTA MAB Társadalom- és
Humántudományi Gerontológia Munkabizottság - mely 2017. év nyarán jött
létre - megtartotta első szakmai tudományos Konferenciáját 2017.
november 8-án 10 órától - 17 óra 20 percig a Miskolci Akadémia
Bizottság Dísztermében.
A Konferencia fő témaköre: "Az idős kornak van jövője - A gerontológia
társadalmi aspektusai a XXI. század második évtizedében
Magyarországon".
A konferencián 3 plenáris előadás és két szekcióban 6- 6 előadás
hangzott el "Az idős kornak van jövője" a Konferencia összefoglaló
címéhez igazodva igen "sokszínűen", sok oldalú megközelítésben.

A Konferencia szakmai munkáját két művész kiállítása kísérte, melyek
iránt nagy volt az érdeklődés.

A Konferenciánkat a "Magyar Tudomány Ünnepe 2017." keretei között
rendeztük meg, melynek a központi üzenete: "Emberközpontú Tudomány
2017."

A Konferencián 93 fő regisztrált, összesen 4 megyéből, 17 településről
érkeztek - az MTA két tagja, a Miskolci Egyetem minősített oktatói, a
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar dékánja, az idősödéssel és idős
korúakkal foglalkozó - állami, civil és társadalmi szervezetek
vezetői, szakemberei, érdeklődő családtagok, aktív téma iránt
érdeklődő  időskorúak.

KÖSZÖNJÜK az MTA MAB Titkárság Vezetőjének és Munkatársainak
Konferenciánkat segítő munkájukat, tanácsaikat.

A Konferencia hivatalos szervezőinek munkáját összesen 6 városi és
megyei civil szervezet segítette önkéntes munkájával - megközelítően
30 fő. Ezúton is köszönjük munkájukat, aktivitásukat!

A Konferencia valamennyi előadása megjelenik a Magyar Gerontológia
szakfolyóirat 2018. évi számában.

Az MTA MAB Társadalom- és Humántudományi Gerontológia Munkabizottság
munkáját tematikus Klub foglalkozásokkal és Ageing kutató munkával
folytatja, melyekről az érdeklődő elméleti és gyakorlati szakembereket
tájékoztatjuk.

A rendezvényről a
fotókat mellékeljük. A fotókat az MTA MAB és a
Szikra Alapítvány Munkatársai készítették.

Üdvözlettel:

Prof. Dr. Dinya Zoltán a Munkabizottság elnöke

Dr. Dobos László a Munkabizottság titkára

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!
3.KEMA Szakmai Partnereinek!
Szépkorú Társainknak!
Kedves Barátainknak!

A COLOR AKADÉMIA keretei között az Észak-Magyarországi Szenior
Szabadegyetem 2017. november 9-én folytatta munkáját Kazincbarcikán.
A féléves tematika szerinti téma: Az indiai gyógyászat (Ayurveda) és
az idősödő ember
Előadó: Dr. Szalkai Iván Dél-Borsodi Egészségügyi és Szociális
Klaszter, Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Ayurveda tanára
A jelen lévő regisztráltak száma: 114 fő

Az előadást aktív konzultáció követte az előadónk és a résztvevők
között. Várhatóan a téma folytatásra kerül, melynek lehetőségeit a
Szabadegyetem alapítói, a helyi szervezők az előadóval és a
hallgatókkal közösen keresik.

A
mellékelt fotókat a Szikra Alapítvány Munkatársai készítették.

A következő előadásra 2017. november 23-án kerül sor, Kazincbarcikán.

Üdvözlettel az Alapítók nevében: Dr. Dobos László, a 3.KEMA Kuratórium
elnöke     D. Laci

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

Miskolc MJ Város támogatásával, a BAZ Megyei Főkapitányság szervezésében, a BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány és a 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány közreműködésével került sor a "KULCS A BIZTONSÁGHOZ" - bűnmegelőzési vetélkedő szépkorúak részére - megrendezésére.

A rendezvényre 2017. október 30-án 9-13 óráig a Miskolc MJ Város Rendészeti Központ színház termében került sor. 

A rendezvény résztvevőit köszöntötte Miskolc MJ Város Alpolgármestere és a BAZ Megyei Rendőrfőkapitány helyettese.

A szakmai zsűriben helyet foglalt Kautzky Armand színművész is, mint Miskolc város szülöttje. 

 

A Vetélkedőre nyolc csapat nevezett Miskolc városból és BAZ Megyéből. Az öt fős csapatok nevet és csapatvezetőt választottak, mellyel a vetélkedő kezdetén bemutatkoztak.

A 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány szervezésében az alábbi négy csapat indult:

​1./ MESZEGYI:                                           NAP-LOPÓK csapat névvel

2./ Miskolc Martin-kertváros Nyugdíjas Klub: "MARTIN -ÁSZOK" csapat névvel

3./ Idővár Nyugdíjas Klub Kazincbarcika:       OKOS ÖTÖS csapat névvel

4./ Őszirózsák Nyugdíjas Klub Vadna:           EL A KEZEKKEL csapat névvel

 

A vetélkedő során a "trükkös elkövetési" módokból szituációs játékokat mutattak be a csapatok, bűnmegelőzési teszteket töltöttek ki fotók segítségével, közben helyszínelési eljárást és fontos tudnivalókat mutattak be szakemberek, nyom olvasás, villám interaktív  kérdésekre kellett válaszolni.

A végig izgalmas, de mégis oldott és vidám hangulatban lezajlott vetélkedő eredménye a következő volt, mely megtalálható - fotókkal együtt - a: www.police.hu/hu/hírek "Kulcs a biztonsághoz - avagy vetélkedtek a szépkorúak!" elérhetőségen. 

 

Köszönjük a csapatok felkészülését, lelkes és aktív, eredményes részvételüket a vetélkedőn!

Köszönjük a támogatók és a rendezők munkáját, a vetélkedő színvonalas vezetését.

Köszönjük a zsűri igazságos értékeléseit, döntését és Kautzky művész úr biztató szavait a "művészi szituációs játékok megoldásokért"

Az első helyezett, Idővár Nyugdíjas Klub Kazincbarcika győztes csapatának - Pelle Anna vezetésével - kívánunk jó felkészülést és eredményes szereplést a hévízi országos vetélkedőn!

​Fotók megtalálhatók a www.police.hu/hírek "Kulcs a biztonsághoz - avagy vetélkedtek a szépkorúak!" elérhetőségen.​

 

 

​Szeretettel: Dr. Dobos László a BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány Kuratórium elnöke​

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!!

Kedves Barátainknak!

 

Örömmel tájékoztatlak Benneteket, hogy 2017. október 26-án ünnepélyes

keretek között megnyitottuk a COLOR AKADÉMIA Észak-magyarországi

Szenior Szabadegyetem 2017/18. tanév első félévét a kazincbarcikai

Mezey István Művészeti Központban.

A Szabadegyetemre több mint 100 fő jelentkezett és vett részt az első

előadáson. A Kazincbarcika és térsége idős korúak aktivitását

jellemzi, hogy a 2016/17.-es tanévhez viszonyítva megközelítően

megduplázódott a résztvevők száma.

Az előadás címe: "A beszélgetés aranyszabályai: az erőszakmentes

kommunikációtól a verbális agresszióig"

Előadó: Dr. Dobos Csilla Miskolci Egyetem Btk egyetemi docens, intézet

igazgató, Modern Filológiai Intézet.

 

Az előadást aktív konzultáció követte.

Az előadáson készített fotókat mellékeljük

 

A fotókat készítette: Dr. Dobosné Vörös Eleonóra

 

A Szabadegyetem 2017. november 9-én folytatja munkáját a Mezey István

Művészeti Központban Kazincbarcikán.

Többek kérésére jelzem, hogy a helyszínen lehet még regisztrálni.

 

Következő két - több partner együttműködésével megvalósuló - közös

programunkra hívom fel figyelmeteket:

1./ "Kulcs a biztonsághoz" - vetélkedő szépkorúak részére  2017.

október 30.-án 9 óra, Miskolc Városi Rendészeti Központ -  A 3.Kor

Egyeteme Miskolc Alapítvány szervezésében 4 öt fős csapat indul a

vetélkedőn: MESZEGYI  Aranykor Szolgáltató Központ (több Klub

összefogással), Kazincbarcika Idővár Nyugdíjas Klub, Őszirózsák

Nyugdíjas Egyesület Vadna, Martin-kertváros Nyugdíjas Klub.  HAJRÁ!

HAJRÁ! HAJRÁ!   A csapatok vezetőinek tájékoztatása szerint különösen

a szituációs játékokra készülnek nagy aktivitással és lelkesedéssel,

de a megkapott "háttér szakmai anyaggal" is ismerkedtek,

tanulmányozták - kis csoportokban.

 2/. "A MAB Társadalom- és Humántudományi Gerontológia Munkabizottság

első szakmai, tudományos Konferenciája 2017. november 8-án 9 óra  MAB

Székház - Meghívóval -

lehet jelentkezni.

 

Üdvözlettel: Dr. Dobos László 3.KEMA Kuratórium elnöke

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

Örömmel tájékoztatlak Benneteket, hogy a Kelet-magyarországi

Szépkorúak Akadémiája Szolnokon folytatta munkáját, 2017. október

19-én 14 órától

az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban.

Az előadás címe: "Az életen át tartó tanulástól a nyugdíjasok

foglalkoztatásáig - a 3.Kor Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet

bemutatása."

Előadó: Dr. Dobos László 3.Kor Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet

(3.KKNYSZ) elnökségi tagja.

Az előadás résztvevői az előadás után igen aktívan érdeklődtek a

Szövetkezet segítségével vállalható munkákról, annak adminisztrációs

feladatairól, a szövetkezeti tagság előnyeiről, a már elhelyezkedett

nyugdíjasok munkatapasztalatairól, a keresetből való levonásokról, a

nyugdíj megmaradásának biztosítékáról, jó néhány egyedi munkavállalás

sajátos kérdéseiről - melyekre az előadó megválaszolt.

Az előadáson részt vevők száma: 150 fő.

 

Az előadásról készített fotókat mellékelem!

A fotókat Esztergályos László készítette.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

Örömmel tájékoztatlak Benneteket, hogy 2017. október 11-én 16 órai kezdettel ünnepélyes megnyitóval megkezdte munkáját a Bűnmegelőzési Szabadegyetem a Miskolci Egyetem Felnőttképzési Regionális Központjában.

A több mint 100 fő résztvevőt Dr. Jakab Nóra rektorhelyettes köszöntötte az Egyetem Rektora nevében. A BAZ Megyei Rendőr-főkapitányság nevében Dr. Vereczkei Csaba főkapitány mondott köszöntő szavakat. 

A Szabadegyetem munkáját 2004-ben kezdte az Észak-magyarországi Regionális Bűnmegelőzési Oktatási Központ szervezésében - több állami szerv közreműködésével

 

A megnyitóról készült néhány fotót mellékelek!

 

A Szabadegyetem munkájához sok sikert kívánunk!

 

Üdvözlettel: Dr. Dobos László, a BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány elnöke       D. Laci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak !

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

 

Kedves Barátainknak!

 

Örömmel küldöm meg mellékletben a KOLORAKADÉMIA - Észak-magyarországi Szenior Szabadegyetem 2017/18. tanév I. félévi  képzésére a  Felhívást és Jelentkezési lapott.

 

Az immár második évébe lépő Szabadegyetem Kazincbarcika és térségében folytatja munkáját. A résztvevők kéréseit is figyelembe vevő tematika iránt már most nagy az érdeklődés. 

 

Minden tanulni vágyó szépkorú Társunkat szeretettel várunk képzésünkön! A mellékelt Jelentkezési lapot a megadott címre juttassátok el.

 

Lehetőségeiteken belül adjátok tovább felhívásunkat. Köszönjük!

 

Tájékoztatni szeretnélek Benneteket arról is, hogy az MTA Miskolci Területi Bizottságán működő Társadalomelméleti Szakbizottság Társadalom- és Humántudományi Gerontológia Munkabizottsága - a Magyar Tudomány Ünnepe 2017 keretei között - 2017. november 8-án tartja első szakmai konferenciáját, melyre a napokban kiküldjük a meghívót, a programot és a Jelentkezési lapot.

A konferenciánk alapgondolata: "Az időskornak van jövője!"

 

Szeretettel: 

Dr. Dobos László 3KEMA Kuratórium elnöke      

D. Laci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Érdeklődők!

Kedves Barátaink!

 

A Bűnmegelőzési Szabadegyetem 2017. évi kurzusára még lehet jelentkezni! A meghosszabbított határidő 2017. október 9.

A Felhívást és a Jelentkezési lapot mellékelem.

A jelentkezéseket időrendi sorrendben fogadják el a rendezők!

 

Várjuk további jelentkezőket! 

A Jelentkezési lapot a lap alján lévő címre kell megküldeni!

Ha van lehetőséged, küld tovább!

 

Üdvözlettel: Dr. Dobos László BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány Kuratórium elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

Mellékelten megküldöm a 3.Kor Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet (3.KKNYSZ) bemutatásáról készített módosított tájékoztatónkat! A módosításra a 274/2017.(IX.21) Kormányrendelet alapján került sor.

A módosítás olvasható a Szövetkezetünk honlapján: www.nyugimunka.hu    Ajánlom figyelmetekbe!

 

Ha van lehetőségetek, adjátok tovább nyugdíjas Társainknak, potenciális munkaadóknak!  Köszönjük!

 

Szeretettel: Dr. Dobos László a 3.KKNYSZ Elnökség tagja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!
3.KEMA Szakmai Partnereinek!
Szépkorú Társainknak!
Kedves Barátainknak!

A 9. Szépkorúak Akadémiája (17-18. félév) 2017. szeptember 22-én
délután folytatta az első félév tematikájának megfelelően munkáját a
Miskolci Egyetemen.
A féléves tematikának megfelelően került sor 2017. szeptember 22-én
du. 15-16.30-ig a következő előadásra:

"Az életen át tartó tanulástól a nyugdíjas foglalkoztathatóságig - a
3.Kor Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet (3. KKNYSZ) bemutatása.

Előadó: Dr. Dobos László, a 3KKNYSZ Igazgatói Tanács tagja

Fotókat az előadásról
mellékelem.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

Szíves tájékoztatás céljából megküldöm a 2017. október 5-én Szolnok városban induló Kelet-magyarországi Szépkorúak Akadémiájának tematikáját.

 

Az Észak - magyarországi Szenior Szabadegyetem Kazincbarcikán 2017 október 26-án 15 órakor a Mezei István Művelődési Központban indul.  Meghívót + Jelentkezési lapot rövidesen küldjük.

 

Az MTA MAB Társadalmi- és Humántudományi Gerontológia Munkabizottság I. Szakmai Tudományos Konferenciáját 2017. november 8-án 9 órától /regisztráció/ rendezi a MAB Székház Dísztermében. /Miskolc, Erzsébet tér/

A konferencia címe: "Az időskornak van jövője" - A gerontológia társadalmi aspektusai a XXI. század második évtizedében Magyarországon

Programot + Jelentkezési lapot 2017 október közepéig megküldjük

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Címzettek!

 

Mellékelten megküldjük a 2017. évi "Társadalmi felzárkóztatás - Bűnmegelőzés" című Szabadegyetemi képzésünk felhívását és jelentkezési lapját.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a létszám a rendelkezésre álló terem nagysága által behatárolt, így a jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadjuk.

 

Tisztelettel:

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság, Bűnmegelőzési Osztály és

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!
3.Kor Szakmai Partnereinek!
Szépkorú Társainknak!
Kedves Barátainknak!

Örömmel tájékoztatlak Benneteket, hogy immár a 9. évet kezdő
Szépkorúak Akadémiája a Miskolci Egyetemen 2017. év szeptember 15-én
ünnepélyes keretek között megkezdte a 17-18. féléves munkáját.
Az előző éveknek megfelelően ez évben is igen nagy az érdeklődés a képzés iránt!
Az első előadást Prof. Dr. Patkó Gyula nyugdíjas rektor úr tartotta.
A korszerű és változatos ismereteken felül a közösséget és egyéni
barátságokat is építő előadásokon a szépkorú hallgatóknak eredményes
tanévet kívánunk!
Mellékelem a megnyitóról
készített fotókat.

Ezúton is szeretném jelezni, hogy a Bűnmegelőzési Szabadegyetem
előadásaira még van lehetőség jelentkezni (Meghívót + Jelentkezési
lapot korábbi levelemmel megküldtem).

A MTA Miskolci Akadémiai Bizottság Társadalmi- és Humántudományi
Gerontológia Munkabizottság I. Szakmai Tudományos Konferenciáját 2017.
november 8-án 10 - 16 óráig a MAB Székház (Miskolc, Erzsébet tér) Dísz
termében tartja. A Konferencia meghívóját és Jelentkezési lapját -
várhatóan 2017. október hó elején küldjük ki.
A Konferencia témája: "Az időskornak van jövője" - A gerontológia
társadalmi aspektusai a XXI. század második évtizedében
Magyarországon.

Az Észak-magyarországi Szenior Szabadegyetem Kazincbarcikán várhatóan
2017. október 26-án ünnepélyes keretek között kezdi meg a 2. évét, a
2017/2018. tanévet. Jelenleg előkészítése történik.

A Magyarországon elsőként bejegyzett 3.Kor Közérdekű Nyugdíjas
Szövetkezet (3.KKNYSZ) előzményeinek, létrehozásának, megalakításának
és működésének bemutatására - felkérésre - az alábbi helyeken kerül
sor:
- 2017. szeptember 20. 15 óra: Nyíregyházi Váczi Mihály Művelődési
Központ Generációk Egyeteme előadás sorozat keretei között.
- 2017. szeptember 22.-én 15 óra 15 perc: Miskolci Egyetem II. előadó
Szépkorúak Akadémiája előadás sorozata között.
- 2017. október 19.-én 14 órakor Szolnok Művelődési Központ Szépkorúak
Akadémia előadás sorozat keretei között
Az előadás címe: "3.Kor Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet bemutatása -
az életen át tartó tanulástól a nyugdíjas foglalkoztatásig"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak! Kedves Barátainknak!

 

Mellékelten megküldöm a 9. Szépkorúak Akadémiája  2017. évi Felhívását a Miskolci Egyetem és a MINŐIES Alapítvány szervezésében ./ Észak Magyarország napilap  2017 szeptember 9-i számának hirdetése/

A Szépkorúak Akadémiája a Miskolci Egyetemen 2009/2010. tanévben kezdte meg munkáját. 

Szeretettel ajánlom minden Szépkorú és tanulni vágyó Társamnak figyelmébe az immár 17-18. féléveit kezdő Szépkorúak Akadémiája előadás sorozatát.

Felhívom figyelmeteket a beiratkozás alkalmainak a betartására és a szükséges dokumentumokat - a felhívásban nevesítve - magatokkal vinni.

Találkozunk az ünnepélyes évnyitón 2017. szeptember 15. (péntek) 13 órakor.

Ha van lehetőségetek, adjátok tovább Szépkorú Társaitoknak, nyugdíjas kluboknak, szervezeteknek! Többen már az elmúlt napokban érdeklődtek nálam a Szépkorúak Akadémia indításának idejéről. Remélem minden érdeklődőhöz és az "egy életen át tanulni" vágyó Társainkhoz eljut a Felhívás.

 

Jelezni szeretném a nem miskolci Szépkorú Társaimnak, hogy az elmúlt tanévben Kazincbarcikán igen sikeresen indult és befejeződött (97 %-os pozitív minősítés anonim szavazással a felnőttképzési szabályoknak megfelelően) "Észak-magyarországi Szenior Szabadegyetem" 2017. október 26-án várhatóan ismét indul Kazincbarcikán. Kísérjétek figyelemmel a Felhívásokat. 

 

Előkészítés alatt van Sátoraljaújhelyen a következő "Észak-magyarországi Szenior Szabadegyetem" indítása - 2018 január-február hónapokban várható. További megyénkben lévő városok képviselőivel tárgyalunk.

 

Ezúton is felhívom figyelmeteket a Bűnmegelőzési Szabadegyetemre való jelentkezésre - napokban küldtem ki a Meghívót és a Jelentkezési lapot! Jelentkezési lapokat a megadott címre küldjétek el. Néhányan az én címemre juttatták el, továbbítottam a megadott címre. 

 

Ezúton is szeretném jelezni, hogy az MTA MAB Társadalomelmélet Szakosztály keretei között 2017. június 28-án létrejött Társadalmi- és Humántudományi Gerontológia Munkabizottság első szakmai tudományos Konferenciáját 2017. november 8-án tartja a MAB Székház Dísztermében (Miskolc, Erzsébet tér). A Konferencia címe és meghatározó témája: "Az időskornak van jövője" - A gerontológia társadalmi aspektusai a XXI. században Magyarországon. A meghívó és program kiküldésére várhatóan 2017 október első felében kerül sor.

 

Az 'Ageing" Kreatív Klubok és a Szépkorúak alap és emelt szintű informatikai képzés előkészítéséről várhatóan szeptember 20-30 között tudok tájékoztatást adni..

 

A 3.kor Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet - többek kérésére jelzem - nyitvatartása továbbra is H - P -ig naponta 10 - 14 -ig az Arany Corvin Üzletház I. emeletén, a lifttel szemben. Honlap elérhető: www.nyugimunka.hu

 

Aktív, örömteli, ismeretekben, tevékenységekben, alkotásokban gazdag szép őszt kívánok egyénileg, a családban, kis és nagy közösségekben egyaránt. Jó egészséget és boldogságot, hosszú, méltóságteljes életet kívánok nemzedékeken keresztül!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Együttműködő Partnereink!

Kedves Barátaink!

Kedves Támogatóink!

 

Örömmel küldöm meg az immár hagyományos "Bűnmegelőzési Szabadegyetemünk" 2017 évi meghívóját, programját, jelentkezési lapját.

Tisztelettel ajánlom figyelmetekbe, - generációkon keresztül!

A jelentkezési határidőre figyeljetek !

Ha van lehetőségetek adjátok tovább esetlegesen téma iránt érdeklődőknek!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Kuratórium Partnereinek!

Szépkorú Társainknak !

Kedves Barátainknak!

 

Örömmel tájékoztatlak Benneteket, hogy  2017. június 28-án megalakult a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Akadémiai Bizottságán a Társadalom- és Humántudományi Gerontológia Munkabizottság. 

 

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani az MTA MAB Társadalomelméleti  Szakbizottság vezetőjének, Prof. Dr. Hell Judit elnök Asszonynak, aki felkarolta, segítette és képviselte kezdeményezésünket. Köszönetet mondunk továbbá a Miskolci Egyetem BTK és ÁJK oktatóinak, akik korábbi ageing kutatásaik és előadásaik alapján támogattak bennünket. Végül, de nem utolsó sorban köszönetünket fejezzük ki mindazon Szépkorú Társainknak, akik az elmúlt években különböző rendezvényeinken (pl. Szépkorúak Akadémiája, Észak-Magyarországi Szenior Szabadegyetem, Miskolci Nemzetközi Gerontológiai Szimpózium, klub rendezvények, informatikai képzések, kreatív délutánok, kutatási felmérések, stb.) felvetették annak gondolatát, hogy hasznos lenne, ha az idős kor kérdéseivel a tudományos élet  műhelyei is foglalkoznának. 

 

A Munkabizottság megalakulásáról, céljáról és feladatairól összeállított tájékoztató közleményünket mellékelem.

Munkabizottságunk, a tudományos munka végzése mellett, kiemelt figyelmet kíván fordítani a nemzedékek együttműködésére,  különös tekintettel az idősödő és időskorú emberekre. 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

Örömmel tájékoztatlak Benneteket, hogy a mai napon Miskolc

Martin-kertvárosban az Ageing Kreativ Klub Martin-kertváros

Vezetőjének kezdeményezésével "Gyógynövény és pihenő közösségi park"

megnyitására került sor.

A Martin-kertvárosi Nyugdíjas Klub Vezetése 2016 őszén gondolta ki,

hogy a klubjuk melletti kis gazos, szemetes, elhanyagolt és piszkos,

bekerített területet "nyugdíjasok közösségi terévé" alakítják, ezzel

biztosítva a térség nyugdíjasainak - generációk együttműködésével - a

közösségi színteret az aktív, minőségi, változatos nyugdíjas évek

megéléséhez. Rendszeres tevékenységeket és szabadidős foglalkozásokat

biztosítva a Klub Tagjainak és a fiatalabb generációknak is.

Az elgondolást és a megvalósítás tervezését támogatta a 3.Kor Egyeteme

Miskolc Alapítvány is.

A Klub Elnök Asszonya jó néhány hónapon keresztül "talpalt",

támogatókat keresett és talált a telek használatba vételére, majd a

szemét, piszok, hulladék eltávolítására és végül a ma átadott kert

kialakítására.

A Klub Vezetőjének munkáját segítette Martin-kertváros helyi képviselő

Asszonya - Szécsi Marianna - valamint Miskolc MJV Közgyűlése, a Klub

lelkes nyugdíjasai és a Kertváros tanulói, s néhány vállalat és egyén

is. A Klub Vezető munkája bebizonyította, hogy a jó ügy mellé sok jó

és lelkes embert lehet találni és aktivizálni. Ez történt Greutter

Zoltánné Anni Klub vezető esetében is, aki lelkesedésével,

kreativitásával, tenni akarásával, szervező készségével - ha nem is

hegyeket - de EMBEREKET tudott egy nagyon jó ügy mellé állítani, mely

példaértékű lehet Városunkban, de országosan is.

Martin-kertváros Nyugdíjas Klub Vezetése rendszeres Klub életet

biztosít Tagjainak. A szellemi, testi és mentális frissesség

megtartása érdekében Tagjaik rendszeresen részt vesznek a Miskolci

Egyetemen szervezett Szépkorúak Akadémia kurzusain, Bűnmegelőzési

Szabadegyetem foglalkozásain, Nemzetközi Szimpózium rendezvényein.

Szívesen fogadnak és aktívan vesznek rész Klubjukban egészség

megőrzési, táplálkozási, bűnmegelőzési, stb. klub foglalkozásaikon.

Rendszeres túrázók, kirándulók és turisztikai utazók. Meg kell

említeni a Hölgyek csodálatos sütés-főzés tudományát, férfiak

bográcsosait, gyógy- és gyümölcs teáit, szörpjeit, melyek  a klub

foglalkozásaikat teszik igazán családiassá és barátivá, meleg

hangulatot biztosítva a résztvevőknek.

A hétfői ünnepi "kis tündérkertí" avatását is ez tette teljessé. A

Vidám hangulat, a bogrács melege és a benne főtt gulyás illata, a

közösség együttléte, a fafaragó népművész közös munkái a jelenlevőkkel

- alkalmi virág karók faragása és fanyakék készítése. Igen! Itt a

kreativitást, az alkotó nyugdíjas embert utol lehetett érni és

elismeréssel nyilatkozni a munka, az alkotni vágyás és az együttlét

igényléséről és szeretettéről egy új, "saját kivitelezésű közösségi

tér" birtokba vétele alkalmával.

A szellemi "táplálék" sem maradt el, melyet Dr. Dobos László rövid kis

előadása, a "minőségi és alkotó, aktív idős kor megéléséről a XXI.

második évtizedében" címmel lehet összefoglalni, valamint Sindel Imre

nyugdíjas biológia tanár - a gyógynövény kert szakmai tervezője és

ültetője mondott a gyógy és fűszer növényekről - ízelítőként.

A Miskolc városban működő - 2016. évtől - "deCort Ageing Kreatív Klub"

ajándékát, egy viasz technikával készült "levendula liget" képet  és

egy cserép levendulát Martin-kertváros Nyugdíjas Klub Vezetője vette

át mint egy jelképesen a kreatív klubok együttműködése jegyében.

A délután a fínom gulyás közös elfogyasztásával és a kert további

építésének gondolati tervezésével, vidám történetek meséléseivel telt

el. KÖSZÖNJÜK Martin-kertváros Nyugdíjasai!!

A 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány szeretné továbbra is támogatni a

"kert építését", ezért arra kéri nyugdíjas Társait, hogy az ősz során

- amennyiben kerttel rendelkeznek és van gyógy-, fűszer évelő

növényeik, egy-egy gumót, vagy kis tövet ajándékozzanak

Martin-kertváros Nyugdíjas Klub épülő-szépülő kertjébe. Egyelőre

jelezzék szándékukat a lanodobos@gmail.com címre (növény megnevezése

és ültetési ideje kb, ajándékozó elérhetősége). Köszönjük előre is!

A nap eseményeit a mellékelt fotók próbálják érzékeltetni.

Összeállította és a fotókat készítette:  Dr. Dobos László

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3KEMA Kuratórium Tagjainak!
3KEMA Szakmai Partnereinek!
Szépkorú Társainknak!
Kedves Barátainknak!

A Miskolci Egyetemen 2009. szeptember 18.-án először induló Szépkorúak
Akadémiája VIII. évét zárta ünnepélyes keretek között 2017. június
9.-én az Egyetem Dísz Aulájában.
A 2016/2017. tanévre 141 fő Szépkorú Társunk kérte regisztrációját a
Szépkorúak Akadémiájának VIII. évére.
A teljes tanév során 104 órát hallgattak meg a résztvevők, az Egyetem
professzorai és minősített oktatói, valamint külső előadók előadásai
során. Az előadásokat minden esetben aktív konzultáció követte.
Az ünnepélyes tanév zárón 130 fő vehette át az Egyetem Rektorhelyettes
Asszonyától a díszes Certifikációt.
A résztvevőket köszöntötte  a Miskolci Egyetem rektorhelyettese,
Miskolc MJ Város Alpolgármestere, valamin t a képzés Felelőse.
A résztvevők nevében egy hallgató mondott köszönetet az Egyetem
Vezetésének, az oktatóknak és szervezőknek áldozatos munkájukért.
A Szépkorúak Akadémiája a 2017/2018. tanévben is folytatja munkáját

Az ünnepélyes Certifikáció átadásán készült
fotókat mellékeljük.
A fotókat készítette: Dr. Dobos László
Amennyiben lehetőséged van, add tovább az információt.
Az Észak-Magyarország 2017. június 10. számában rövid hírt adott az eseményről.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!
3.KEMA Szakmai Partnereinek!
Szépkorú Társainknak!
Kedves Barátainknak!

A Nyugdíjasok Megyei és Városi Képviselete Egészségmegőrző napját
Lillafüreden 2017. május 30.-án tartotta. A Régi Posta Hotel nagy
terme teljesen megtelt nyugdíjas klubok vezetőivel, a vezetőség
tagjaival, meghívott vendégekkel.
A sokszínű program keretei között a 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány
elnöke Dr. Dobos László meghívást kapott egy előadás megtartására.
Az előadás címe: Az aktív idősödésre való felkészülés a XXI. század
első évtizedeiben.
Az előadást kérdések követték, majd az ének, tánc és a vidámság vette
át a főszerepet a teremben. Így valósult meg komplex módon a szellemi,
lelki, testi frissesség fenntartása, a közös éneklés és örömök
megosztása közepette.
A rendezvényen készült
fotókat mellékeljük.
A fotókat készítette: Kisfalvi Attila
A lehetőségeiden belül add tovább az információkat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

Az Észak-Magyarországi Szenior Szabadegyetem 2016/2017 évi első - pilot projektje - 2017. április 30-án befejeződött. Az Alapítók elkészítették a II. félév hallgatói értékelését, az észrevételek összesítését. 

Az összesítést mellékelem. [Elégedettség felmérő 1. melléklet] [Elégedettség felmérő 2. melléklet] [Elégedettségfelmérés kiértékelés]

Külön köszönjük a Szikra Alapítvány összesítő . értékelő munkáját! 

A hallgatói vélemények egyértelműen igazolják az Alapítók és a helyi kazincbarcikai  befogadó Önkormányzat,Polgármestere és Alpolgármestere,  a munkánkat támogató,  segítő helyi civil szervezetek együttműködésének helyességét, közös döntésünk megalapozottságát.

Köszönjük az együttműködést, előadóink színvonalas és a hallgatóságot lekötő, érdekes, "tudás vagyont" átadó előadásaikat.

Köszönjük a résztvevő hallgatóink aktivitását, érdeklődésüket, kitartásukat, folyamatos részvételüket az előadásokon.

Köszönjük a Barcika Art Kft Igazgatójának, a Mezey István Művészeti Központ Igazgatóságának és technikai munkatársainak az együttműködést, a tárgyi feltételek korszerű és figyelmes biztosítását.

Többek kérésére jelezni szeretném, hogy reményeink szerint a 2017/2018. tanévben új tematikával - esetleg más formációkban is - szeretnénk folytatni munkánkat  1-2  BAZ Megyei nagyobb városban és térségében. Az egyeztető tárgyalások előkészítését megkezdtük.
.

Mottónk: "Életen át tartó tanulás minden élet korban!" Közösen növeljük megyénk "TANULÓ VÁROS "- ainak  számát!

Ha tudjátok adjátok tovább levelünket az érdeklődőknek!

Szeretettel: Dr. Dobos László, a 3.KEMA Kuratórium elnöke       D. Laci   

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szép korú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

Mellékelten megküldöm a BAZ Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály ELBÍR című Hírlevelét szíves tájékoztatás és az áldozattá válás megelőzése érdekében.

Nemzedékeken keresztül javasolt minden korosztálynak, de különös tekintettel a "Legkisebb elemállát tanúsító" idősödő és időskorú Ember Társainknak! 

JOBB MEGELŐZNI, MINT ÁLDOZATTÁ VÁLNI!     Ezt is egy "életen át kell tanulnunk!"

Szeretettel Dr Dobos László BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány Kuratórium elnöke

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

Az elmúlt napokban "Szépkorúak" körében járva  - beszélgetve - többször előtérbe került a közelgő Húsvét, a Húsvéti ünneppel kapcsolatos vallási és népi hagyományok, családi szokások.

Beszélgetés közben - gondolva az egyedül élő Társainkra is - felelevenedett a "Lépjünk együtt Nagyi - Játszunk együtt Nagyi " projektünk egy-egy epizódja, egy-egy kis története. Igen! Ez a tematikus projektünk a "generációk együttműködésével" elő kívánta segíteni az egyedül maradt idős emberek mindennapi örömeit, magányosságuk csökkentését.

Ha most élőben nem is, de a Brüsszeli emlékeinkkel együtt szeretném felidézni ennek a csodálatos - nemzetközileg is elismert - projektünknek néhány epizódját.

Brüsszeli honlap
Lépjünk együtt Nagyi - rövid összefoglaló - angolul
Lépjünk együtt Nagyi - rövid összefoglaló - magyarul
Nagyis prezentáció - 2012.05.18-ra - ANGOL

A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány Kuratóriuma e néhány korábbi Húsvéti gondolattal és eseménnyel kíván minden Partnerének, Támogatóinak, Szakmai Együttműködőknek, Barátainknak KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET ÉS JÓ EGÉSZSÉGET!

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Aktív, Kreatív Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

A 2016. évben létrejött "deCork Ageing Kreatív Klub" folytatja munkáját. Az eltelt hónapok alatt több Szépkorú Társunk kipróbálta kreativitását, alkotó  fantáziáját a foglalkozásaikon.

A Klub tagjai több új alkotást hoztak létre, melyek egy részét a mellékelt Felhívásban bemutatunk.

Többen kerestek meg az elmúlt napokban, hetekben városunkból és kisebb településekről is, hogy hogyan lehet még bekapcsolódni a "deCork Ageing Kreatív Klub" munkájába? Az Ő kéréseiknek is eleget téve adjuk közre a Klub Felhívását.

Amennyiben a Klub munkájába szeretnének bekapcsolódni, kérjük, hogy a Felhívásban jelzett formában jelentkezzenek!

Ajánljuk "több generációs családok" részére - kreatív családok figyelmébe!


Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk minden Szépkorú Társunknak, Partnereinknek, Barátainknak!


Szeretettel: Dr. Dobos László 3KEMA Kuratórium elnöke     D. Laci    

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!
3.KEMA Partnereinek!
Szépkorú Társainknak!
Kedves Barátainknak!

Több Kazincbarcikai és más megyei Szervezőkkel együttműködve a
Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány közreműködésével is 2017.
április 8.-án "Húsvéti Őstermelői Vásárra" és "Táplálkozás és
Egészség" előadásra került sor a Kazincbarcikai Don Bosco Sport és
Kulturális Központjában.
A "Táplálkozás és Egészség" rendezvény két előadója - Prof. Dr. Dinya
Zoltán és Dr. Kelemen Béla - az előadásukat megelőzően személyesen
találkoztak a helyszínen lévő őstermelőkkel. A személyes és nagyon
barátságos beszélgetés során sok hasznos, és  praktikus szakmai
tanáccsal látták el a döntően "Szuhavölgyi Bányászlakta" kis
települések  őstermelőit. A "tudás transzfer" jól működött mind két
irányban. Talán további szakmai kapcsolatok is kezdődtek.
Az előadások - kicsit a vártnál kisebb közönség előtt - de nagy
érdeklődés mellett zajlottak. A közönség igen aktívan, már az
előadások közepette is bátran és őszintén kérdezték az előadókat. A
két előadás végére is maradtak még érdeklődők. Lényeges megemlíteni,
hogy egy résztvevő hangsúlyozta, hogy az ilyen tartalmú és
tudományosan is felépített előadásoknak már az iskolákban is el
kellene hangzani és egy "életen át tartó tanulással" felszínen
tartani, bővíteni, korszerűsíteni. Szükség van a betegségek
megelőzésére "generációkon keresztül"!
A Harmadik Kor Egyetem Miskolc Alapítványnak az elmúlt 5 évben ez volt
az ötödik Prof. Dr. Dinya Zoltán témával kapcsolatos széles körű
"ismeretterjesztő" előadás szervezése. Professzor úrral egyetértésben
folytatni kívánjuk!
A fotólat készítette: Dr. Dobosné Vörös Eleonóra

Szeretettel: Dr. Dobos László 3KEMA Kuratórium elnöke

Minden Kedves Partnerünknek, Szakmai Együttműködőknek, Szépkorú
Társainknak, Barátainknak, Támogatóinknak kívánunk KELLEMES HÚSVÉTI
ÜNNEPEKET családjaik, szeretteik, barátaik körében!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!
Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

A Húsvéti Őstermelői vásár és "Táplálkozás és Egészség" Előadás Meghívóját - mint társ Szervező Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány - megküldöm.

A Szervezőkkel együtt minden érdeklődőt szeretettel várunk 2017. április 8-án 10 órától Kazincbarcikán!

A Vásár és egyéb tevékenységei jó ráhangolás a közelgő Húsvéti Ünnepekre, az előadások nagyon sok segítséget nyújtanak az egészséges táplálkozáshoz, betegségek megelőzéséhez, a szükséges növények megtermeléséhez. "LLL" - az életen át tartó tanulás lehetősége!

Szeretettel: Dr. Dobos László 3.KEMA Kuratórium Elnöke    D. Laci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!
3.KEMA Szakmai Partnereinek!
Szépkorú Társainknak!
Kedves Barátainknak!

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Nyelvi és Kommunikációs
Kutatócsoport, a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány és a Szikra
Alapítvány Miskolc által 2016-ban alapított "ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI
SZENIOR SZABADEGYETEM" pilot projektje Kazincbarcikán 2017. március
30.-án befejeződött.
A 10X2 óra előadás sorozatból álló két féléves Szabadegyetem utolsó
előadását Dr Bódizs Dénes fizikus, atomfizikus tartotta, igen nagy
érdeklődés mellett.
Az előadás és konzultáció után került sor a Certifikációk ünnepélyes átadására.
A Szabadegyetem követelményeinek összesen 33 fő felelt meg.
A végzős résztvevőket először Kazincbarcika Alpolgármestere
köszöntötte. Meleg és közvetlen szavakkal ismerte el a "Szépkorúak"
teljesítményét, kitartásukat, példamutatásukat.
A Város Vezetése nevében ígéretet tett a Szabadegyetem folytatására
2017. szeptemberétől.
A Szabadegyetem Alapítói nevében Dr. Dobos László köszöntötte a
résztvevőket. Köszönetet mondott a Város vezetésének, az Art Kft
igazgató Asszonyának, a Mezey I. Művelődési Ház Vezetőjének, a helyi
civil szervezetek Vezetőinek a közös összefogással eredményesen
megvalósuló Szabadegyetemért. Fontosnak tartva az idősödő és időskorú
emberek szellemi, testi, mentális frissességének megtartását az életen
át tartó tanulás szükségességét időskorban is!
Az Alapítók nevében Dr. Dobos László és Papp Mónika adták át a Certifikációkat.
Az ünnepélyes pillanatok után baráti beszélgetésre és közös uzsonna
elfogyasztására került sor.
A fotókat készítette Dr. Dobosné Vörös Eleonóra és Czakó Lászlóné.
Az Alapítók reményei szerint 2017. szeptemberében megyénk más
Városaiban is sor kerülhet Szabadegyetem indítására. Szeretnénk, ha
minél több aktív idősödő és idős ember lehetőséget kapna az "életen át
tartó tanulás" e fontos formájára.
Amennyiben van lehetőségetek, adjátok tovább a Szabadegyetemünkről
készített rövid összefoglalót és fotókat.

Itt szeretném jelezni, hogy az immár hagyományos "VII. Miskolci
Nemzetközi Gerontológiai Szimpózium" megrendezésére várhatóan 2017.
június 9.-én, a Miskolc Egyetemen kerül  sor. A végleges Program
összeállítása után széles körben adjuk ki a szükséges információkat.

Szeretettel: Dr. Dobos László 3KEMA Kuratórium elnöke     D. Laci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3KEMA Kuratórium Tagjainak!

3KEMA Szakmai Együttműködő Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

A Kazincbarcikai helyi Szervezőkkel és a 3Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány közreműködésével - Prof. Dr. Dinya Zoltán és Dr. Kelemen Béla  meghívásával - a  2017. április 8-án 10 órától

HÚSVÉTI TERMELŐI VÁSÁRRA kerül sor, a Don Bosco Sport Központban, melynek meghívóját mellékelem!

A rendezvény a Húsvéti előkészületek mellett jó lehetőséget nyújt az "Egészség és táplálkozás" legfontosabb tudnivalóinak megismerésére -  nemzedékeken keresztül.

Jó lehetőség a több generációs családok közös tevékenykedésére, együttlétére, kikapcsolódására a kistermelői termékek megismerésére, hasznosítására.

Szeretettel: Dr. Dobos László 3Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány Kuratórium elnöke

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Együttműködőinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

Örömmel tesszük közkinccsé Pelle Anna a  Kazincbarcikai Idővár Nyugdíjas Klub Elnökének élmény

 beszámolóját a  Miskolci Egyetemen tett látogatásukról.

Ajánljuk mindazon Szépkorú Társunknak és generációkon keresztül mindenkinek, akik még nem
 jártak a Miskolci Egyetemen és nem ismerik annak történetét és jelenkori tudományos eredményeit.

Ha van lehetőséged küldd tovább saját elektronikus adatbázisodon, facebookon!

Szeretettel: Dr. Dobos László 3.KEMA Kuratórium elnöke      D. Laci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!
3.KEMA Szakmai Partnereinek!
Szépkorú Társainknak!
Kedves Barátainknak!

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelv és Kommunikáció
Kutatócsoport, a Harmadik kor Egyeteme Miskolc Alapítvány és  a Szikra
Alapítvány alapításával és közös szervezésével létrejött
"Észak-magyarországi Szenior Szabadegyetem első évfolyam (I. és II.
félév) befejezéséhez közeledik.
A Kazincbarcikán indított pilot projekt 2017. év március 16.-án
tartotta kilencedik előadását.
Az előadás címe: A bányászat múltja, jelene, jövője
Előadó: Dr. Böhm József címzetes egyetemi tanár, Miskolci Egyetem.
A Szabadegyetem szervezésében 2017. március 17.-én 10 órától a
Miskolci Egyetemre látogattak a  résztvevők. A látogatás során
betekintést nyertek az Egyetem Központi épületébe, annak dísz
Aulájába. Itt láthatták Szász Endre monumentális fali mozaik képét, a
"Tudás fáját". Megtekintették a hatalmas "inga" órát és annak
működéséről hallgattak tájékoztatást. Majd az Egyetem Központi
Könyvtárába sétáltak át Prof. Dr. Patkó Gyula ny. rektor, emeritus
vezetésével. A Könyvtárban külön szakmai bemutatásra került sor a több
százezer könyv és tudomány világáról. Ezután Rektor úr igen
szakavatott és a tudomány szeretete és ismerete vezérelt bemutatásával
került sor a Selmeci Könyvtár  kincseinek megismerésére. A résztvevő
Szépkorúak érdeklődése, és a csodálkozással párosuló aktivitásuk itt
emelkedett a tetőfokára. Igazi élmény és a "tudás vagyon" átadása
történt meg - még ha csak egy rövid időre is! Az 1735-ös évek és
évtizedek, évszázadok után a XXI. századi modern gépészeti műhelybe
vitt az utunk! A régebbi és a csúcs technika együttes látványa több
Szépkorú Társunkból felelevenítette aktív életútját, munkáját.
A látogatás az inga óránál fejeződött be, ahol is a Föld forgásának a
múlását olvashatták le a végig lelkes és kitartó szépkorú résztvevők.
A köszönet közben többen is megjegyezték, hogy jó, hogy láthatták
mindazt, ami egy-két órás látogatáson megismerhető, mert most már
nyugodtak, hogy ilyen jól felszerelt és modern, csodás környezetben
működő Egyetemre járhat az Unokájuk, ismerős fiatalok. Ígérték, hogy
benyomásaikat tovább adják! A szép és verőfényes tavaszi napsütésben
boldog és élményekben gazdag Szépkorúak léptek ki az Egyetem kapuin.
Volt mit vinni a "tarisznyába"!
A látogatás fotóit mellékeljük.
A Szabadegyetem következő - záró - előadására 2017. március 30.-án
kerül sor Kazincbarcikán, a Mezey István Művelődési Házban, 15 órai
kezdettel.
Az előadás címe: A radioaktív és egyéb sugárzásokról, a XXI. szd.
energia- és környezeti kérdéseiről, atomreaktor balesetekről,
hiedelmekről, csernobili "élményeim"
Előadó: Dr. Bódizs Dénes fizikus
Az előadást követően kerül sor - 2017. március 30.-án 17 órakor a
Certifikációk ünnepélyes átadására, a Szabadegyetem első évfolyamának
évzárására.

Szeretettel: Dr. Dobos László, 2.KEMA Kuratórium elnöke       D. Laci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjai!
3.KEMA Szakmai Partnerei!
Szépkorú Társaink!
Kedves Barátaink

Vadna település  /BAZ megye/  fennállásának 780. évfordulójára
"Táplálkozás és Egészség" címmel  Vadna Polgármesterének
támogatásával, a Göőz Pál Művelődési Ház Igazgató Asszonyának és az
Őszirózsák Nyugdíjas Klub Elnökének helyi szervezésével - a 3.KOR
Egyeteme Miskolc Alapítvány közreműködésével egészségfejlesztő
délutánt szerveztünk.
A téma előadói:
Prof. Dr. Dinya Zoltán MTA doktora
Dr. Kelemen Béla mérnök - közgazdász voltak.
A rendezvény kezdetére a Művelődési Ház nagy terme teljesen megtelt a
település és környékéről érkező résztvevőkkel. Az érdeklődők minden
korosztályt képviseltek. Többgenerációs részvétel és az aktivitás,
közvetlen, barátságos hangulat és vélemény csere volt a jellemző.
A rendezvény programját a Ház Igazgató Asszonya vezette, mutatta be az
előadók előéletét.
A  két előadó a témát sokrétűen, tudományosan de mégis közérthetően
mutatta be. A hallgatóság igen sok gyakorlati tanácsot és segítséget
kapott az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése, a helyes
táplálkozás mindennapi praktikumaira, azok saját kertjükben való
termelésére.
Az előadásokat és a helyszíni tanácsadást követően Bencze Péter
Polgármester úr köszönte meg a 780 éves Vadna település Önkormányzata
nevében az előadók, a szervezők, a közreműködők munkáját, elősegítve a
jubileumi éves rendezvény sorozatuk színvonalát.
A helyiek kedves vendéglátása közepette még sokáig folyt a közvetlen
beszélgetés, vélemények cseréje a helyi lakosok és az előadók között.
A sok vélemény közül egyet emelünk ki - melyet többen is emlegettek -
nevezetesen: "jó lenne, ha a falu lakosai gyakrabban kapnának ilyen
jellegű okos, érthető és hasznos tanácsokat, biztos kevesebben
lennének betegek és mindenki jobban élne".
A rendezvényt előkészítette és támogatta a MA-BIT Kft Szabó Szilárd
ügyvezető és munkatársai
A rendezvényen készült fotókat mellékeljük.
Szeretettel: Dr. Dobos László 3KEMA Kuratórium elnöke     D. Laci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!
3.KEMA Szakmai Partnereinek!
Szépkorú Társainknak!
Kedves Barátainknak!

Az Észak-magyarországi Szenior Szabadegyetem (ÉMSZE) Kazincbarcikán
folytatta a II. félév tanulmányi munkáját
Téma: Konfliktusok, megoldások
Előadó: Dr. Cseres Judit pszichológus, mediátor Budapest
A résztvevők igen nagy érdeklődéssel hallgatták az előadót. Különösen
az életszerű szituációk, konfliktus helyzetek és a különböző
személyiségek bemutatása váltotta ki az aktivitást.
Mint általában most is - és egyre többen - jegyzetelnek, igénylik az
előadás diáit, mintegy emlékeztetőt az előadás fontosabb
gondolatairól.
Az előadás végén - a nem kevés - egyéni kérdéseket is megválaszolta az előadó!
Az előadás hallgatói létszáma: 69 főre emelkedett.
A képzésről készített fotókat mellékelem.
Legközelebbi előadásra 2017. március 16-án 15 órakor kerül sor.
Előadó: Dr. Böhm József címzetes egyetemi tanár, ME
Előadás címe: A bányászat múltja, jelene, jövője
A képzést alapítók és szervezők - együttműködve a Miskolci Egyetemmel
- 2017. március 17-én 10-12 óráig a résztvevők részére egy "Nyílt
Egyetemi Napot" rendeznek. Megtekintik az Egyetem több tanszékét,
műhelyeket, laboratóriumokat, előadókat, az Egyetemi Könyvtárt és a
Selmecbányai történeti emlékeket.
A látogatást Prof. Dr. Patkó Gyula volt Rektor, emeritus vezeti.

Szeretettel: Dr. Dobos László 3.KEMA Kuratórium elnöke    D. Laci

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

Örömmel tájékoztatlak Benneteket, hogy a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány Vadnai Önkormányzattal, az Őszirózsa Nyugdíjas Klubbal, a helyi IKSZT Igazgatójával együttműködve 2017. március 9-én 14 órai kezdettel a Göőz Pál Művelődési Házban "Táplálkozás és egészség" címmel szakmai tanácskozást tart.

A szakmai tanácskozás egyben köszönti Vadna települést 780 éves évfordulóján.

Előadók: Prof. Dr. Dinya Zoltán és Dr. Kelemen Béla.

A rendezvény plakátját, egyben meghívóját is mellékelten megküldöm.


Előzetes bejelentkezés, egyeztetés szükséges : 06/48 505 234 telefon számon

Üdvözlettel: Dr. Dobos László 3.KEMA Kuratórium elnöke      D. Laci

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

Mint azt korábban is jeleztem, 2016. november 28-án Videó Konferenciával bezárult a V4-ek Kormenedzsment Platform című pályázata.

Magyarországot a 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány Kuratórium elnöke és Tagjai képviselték /lásd írásos tanulmány/

A pályázati tanulmány címe: 

A kormenedzsment elmélet megvalósításának jelenlegi elemzése a V4 országokban  /Dr Dobos László Miskolc/

A V4-ek Kormenedzsment Platform honlapján az alábbi linken található:
http://www.v4agemanagement.eu/analysis-of-a-current-state-of-age-management-concept-implementation-in-v4-countries/

A 3.KEMA 2017 május-június hónapra tervezett VII. Miskolci Nemzetközi Gerontológiai Szimpózium tervezett téma körei :

 - A V4-ek Kormenedzsment Platform "nemzetközi jó gyakorlatainak" bemutatása.

- A 3.KE hazai és Kárpát-medencén belüli és kívüli hálózat tagjainak első  magyarországi találkozója, bemutatkozásuk,  az egyes nemzeti modellek értékeinek bemutatása.

A Szimpózium előkészítése megkezdődött! Támogatók, szponzorok , önkéntesek segítségét várjuk./lanodobos@gamail.com /

Üdvözlettel: Dr. Dobos László 3.KEMA Kuratórium elnöke

 

 

 

 

 

3KEMA Kuratórium Tagjainak!

3KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

Örömmel továbbítom az Észak-Magyarország 2017. február 18-i számát szíves tájékoztatás céljából.

A Szabadegyetem résztvevőinek a száma a II. félévre megközelítően megkétszereződött.

Újabb érdeklődők is vannak a következő előadásokra. A további potenciális jelentkezőink érdekében is, ha tudjátok adjátok tovább a sajtó cikket.

Szeretettel: Dr. Dobos László 3KEMA Kuratórium elnöke      D. Laci

 

 

 

 

 

3KEMA Kuratórium Tagjainak!

3KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

Örömmel tájékoztatlak Benneteket, hogy a 2016. évben alapított

Szabadegyetem Kazincbarcika városban a II. félévében folytatta

munkáját 2017. február 16-án.

Prof. Dr. Semsei Imre Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar dékánja

tartotta a soron következő előadást.

Címe: Az öregedés művészete.

A szervezők örömmel állapították meg, hogy a Szabadegyetem iránt

érdeklődők száma a mai előadáson is tovább emelkedett. Az első félévi

35 fő regisztrálthoz képest a mai napon regisztráltak száma 66 fő,

megközelítően megduplázódott a létszám!

Mindenképpen jó érzéssel tölti el az Alapítókat és Szervezőket, hogy

Kazincbarcika és térségeben egyre több szépkorú választja az életen át

tartó tanulás ezen formáját. Reményeink szerint sikerül további

városokba is elvinni ezt a szellemiséget és aktivitást az időskorúak

részére.

A következő előadásra 2017. március 02-án kerül sor Kazincbarcikán, a

Mezey István Művészeti Központban 15 órai kezdettel.

Előadó Dr. Cseres Judit pszichológus, mediátor: Az időskori

konfliktusok megelőzése, terápiája, különös tekintettel a mediáció

módszereire.

A Szabadegyetemen helyszíni regisztrációval továbbra is lehet jelentkezni.

Fotók a Szabadegyetem 2017. február 16-i előadásáról.

 

Szeretettel: Dr. Dobos László 3KEMA Kuratórium elnöke   D Laci

 

 

 

 

 

3KEMA Kuratórium Tagjainak!

3KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

Örömmel tájékoztatlak Benneteket két Ageing Kreatív Klub aktív tevékenységéről:

1./ Martin-kertváros Ageing Kreatív Klub aktív klub tagjai a Miskolci

Kocsonya Farsangra készítettek - igen találóan és ötletesen - békákat.

A több mint száz békát egymás közötti és baráti ajándékozásra szánják

a Kocsonya Farsang ideje alatt,  melynek programjaira  természetes a

Klub Tagjai kilátogatnak.

/1,2,3,4,5,6,7. fotók/

2./ A  deCorkAgeing Kreatív Klub folytatja munkáját. A legközelebbi

klub foglalkozásra 2017. február 27-én 14 órától kerül sor a Miskolci

Drogambulancián / Csabai kapu 9-11. a Bottyán J u. felöl, duffart

alatti bejárat/

A foglalkozáson egyéni textil szobrászat és a viasz festés alkotó

örömeivel ismerkednek meg a Klub tagjai.

/8,9,10,11,12,13. fotók/

1-2 fő jelentkezése lehetséges a  következő e-.mail elérhetőségen:

decorkageing@gmail.com

Az Ageing Kreatív Klubok általában havonta tartják foglalkozásaikat -

vagy alkalmakhoz is igazodva - melyekről honlapunkon rendszeresen

beszámolunk.

Szeretettel: Dr. Dobos László 3KEMA Kuratórium elnöke    D. Laci

 

 

 

 

 

 

3KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmsai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

Örömmel tájékoztatlak Benneteket hogy a Miskolci Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Szakgimnázium Igazgatóságával történt együttműködésünk alapján 2017 március közepétől - később meghatározott pontos időpontban - ismét indul szépkorúak alapfokú informatikai képzése.

1./ Jelentkezés név, életkor, e-mail elérhetőség /egyén vagy a klubja/ megjelöléssel:

2./ Jelentkezési cím: lanodobos@gmail.com

3./ Jelentkezési határidő: 2017. március

4./ Milyen elképzeléssel veszem igénybe a képzési lehetőséget? /2-3 mondatban/

Jelenleg emelt szintű képzésre nem nyílt lehetőség!

Az információt lehetőségeken belül adjátok tovább szépkorú társainknak!

 

További információk:

Előkészítés alatt van még egy alapszintű informatikai képzésünk a városban. Amint az időpontokat tisztáztuk, azt is hirdetjük!

 

Az Észak-magyarországi Szenior Szabadegyetem /Kazincbarcika/ következő előadására 2017. február 16.-án 15 órától kerül sor. Előadó: Prof. Dr. Semsei Imre, DE EÜk dékánja. Előadás címe: "Az idősödés művészete"

Szeretettel: Dr. Dobos László 3.KEMA Kuratórium elnöke    D. Laci

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

Immár többedszer a 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány Kuratórium elnöke meghívást kapott a Szent István Rádióba.

A Riport előzetes téma megjelölése:

1./ Észak-magyarországi Szenior Szabadegyetem Kazincbarcika II. félév indítása, az első előadásról összefoglaló.

Előadás címe: "Digitális Szakadék Csökkentése szépkorúak körében" /tablet, okos telefon, digitális fényképezőgép!/ 3.KEMA 2015-2016. évi  kutatási eredményeiről tájékoztatás.

Előadó: Dr. Dobos László kutatás vezető

2./ A kutatáshoz is kapcsolódó "Szépkorúak alap és emelt szintű informatikai képzése a Miskolci Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Szakgimnáziumában" - a képzési tapasztalatokról.

3./ A 2016. év végén kezdeményezett és induló "Ageing Kreatív Klubok" létrehozásáról, céljaikról, működési tapasztalatainak kezdetéről a további lépésekről, konkrétan:

- Martin-kertváros Ageing Kreatív Klub munkájáról és

- deCork Ageing Kreatív Klub megalakulásáról, kezdeti lépéseiről,

4./ "V4-ek a Kormenedzsment hazai és Európai gyakorlat és fejlesztés lehetőségei" című nemzetközi pályázat záró videó konferenciáról rövid tájékoztató, a további hazai tervekről, elképzelésekről:

-2017. május-június hónapokban /később egyeztetett végleges időpontban/ - folytatva a Miskolci Nemzetközi Gerontológiai Szimpózium munkáját /7 alkalom/ - a 2016. év május 30-i Szimpóziumunkon a következő két fő témát terveztük előkészíteni:

a./  "A 3KE-nek I. Miskolci hazai és Kárpát-medencén belüli és kívüli hálózat tagjainak szakmai találkozója"

b./ "V4-ek Kormenedzsment hazai és nemzetközi tapasztalatai, jó gyakorlatok a 3KE-nek - és azon kívüliek - szakmai munkájában"

 

Többek kérésére tájékoztatásul közlöm a témákkal kapcsolatban elhangzott stúdió beszélgetések a következő időpontokban hallhatóak a Szent István Rádió műsoraiban:

2017. 02. 16.-án  09 órakor

2017. 02. 18.-án   09 órakor

2017. 02. 22.-én   09 órakor

2017. 02. 25.-én   09 órakor

Szent István Rádió Miskolc 95,1   Encs 95,4   Sátoraljaújhely 90,6 -- vagy

www.szentistvanradio.hu

 

Fotókat készítette: Molnár András szerkesztő - riporter

Szeretettel: Dr. Dobos László 3.KEMA Kuratórium elnöke    D. Laci

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

Mottónk: "A számítógép felhasználói  tudása a digitális társadalomba való integráció elengedhetetlen része" (Novák Erzsébet : Digitális írástudás a szakadék két oldalán 2015)

Örömmel tájékoztatlak Benneteket hogy az Észak-magyarországi Szenior Szabadegyetem Kazincbarcikán a II. félévi közösen összeállított  tematika alapján - megnövekedett létszámmal (55 fő) - folytatta munkáját. (2017. február 02)

Előadás címe: "Digitális szakadék csökkentése - Táblagép, okostelefon, digitális fényképezőgép a szépkorúak használatában" (egy kutatás rész eredményei)

Előadó Dr Dobos László, a 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány Kuratórium elnöke.

A rövid beszámoló helyett mellékelem az Észak Magyarország napi lap 2017. február 04. (szombat) számát (a lap alján: A technikai újításokról címmel).

Mellékeljük az előadás diáit (többek kérése).

A rendezvényen készített fotókat.

Szeretettel: Dr. Dobos László, 3KEMA Kuratórium elnöke    D. Laci  

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjai!
3.KEMA Szakmai Partnereinek!
Szépkorú Társainknak!
Kedves Barátainknak!

Mottónk: "A meglévő képességek, készségek  erősödhetnek, a szunnyadó
kompetenciák felszínre jöhetnek!" (3.KEMA)

Örömmel tájékoztatlak Benneteket, hogy 2017. január 30-án - Miskolcon
- létrejött a "deCork Ageing Kreatív Klub " a  3.Kor Egyeteme Miskolc
Alapítvány és a deCork Kft együttműködési megállapodása alapján.
Az Ageing Kreatív Klubok fokozatos létrejöttével kialakul a  hazai,
majd a nemzetközi hálózat is. Jelenleg 10 Klubra gondolunk!
A deCork Ageing Kreatív Klub első foglalkozása is megtörtént.
Ismerkedés a parafa anyagával, a változatos felhasználás
lehetőségeivel, az egyéni alkotások megvalósításával.
A "deCork Ageing Kreatív Klub" 2017. február 27-én 14 órakor a
Miskolci Drogambulancián folytatja munkáját. Sor kerül a szövet
szobrászatra és mindenféle eldobható tárgy felhasználására, majd a
viasz festészetre. A Klub szakmai Vezetése nyitott más kreatív
tevékenységek befogadására is - fokozatosan.
Korlátozott számban - 1-2 fő - jelentkezését még várjuk a
decorkageing@gmail.com e-mail címen.

Fotók az alakuló ülésről és az első munka fázisairól.
Összeállította: Dr. Dobos László 3KEMA Kuratórium elnöke
Fotókat készítette: Juhászné Ceglédi Tünde és Dr. Dobos László

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!
3.KEMA Szakmai Partnereinek!
Szépkorú Társainknak!
Kedves Barátainknak!

Mottónk: "Beszéljünk egymással, tanuljunk egymástól - nemzedékeken
keresztül" / 3.KEMA/

Örömmel tájékoztatlak Benneteket, hogy a 2016. november 9-én kezdődő
"Szépkorúak alap és emelt szintű informatikai" képzése 2017. február
1-én eredményesen befejeződött.
A Szépkorú résztvevőknek a Tanúsítványokat a Miskolci Szakképzési
Centrum Kandó Kálmán Szakgimnázium Igazgató Asszonya és a 3.Kor
Egyeteme Miskolc Alapítvány Kuratórium elnöke adta át.
Az átadást baráti beszélgetés követte a résztvevők és az Iskola
képviselői, diákjai között. Jó és tartós barátságok alakultak ki a
generációk között.
Néhány vélemény a képzésről:
"Örömmel jöttem, sokat tanultam, még majd folytatom."
"Jó volt, hogy a diákok sokat segítettek"
"Köszönjük a Szervezők munkáját, szeretnék még az emeltre is jönni"
"Nekem a digitális fényképezőgép működése volt a legizgalmasabb!"
"Jó ez az okos telefon sok minden újat is tanulhattam"
"Most már én is tudok kamerával is beszélni az Angliában élő
gyerekeimmel és látni is fogom Őket"!
"Az is jó volt, hogy több Miskolci új barátnőt is szereztem, együtt
fogunk levelezni, recepteket küldeni egymásnak!"
"A Dédunokámmal fogok számítógépes játékokat játszani."
"Ingyen olvasom a különböző híreket a netten"!
"A Dédunokámat már láttam Ausztráliából a web kamerán" Köszönöm!
"Már Facebookon is tudok beszélgetni, írogatni családomnak meg
barátaimnak, mintha itt lennének!"
"Többet akartam tudni, megkaptam. Minden nyugdíjas tanulni akaró és
tudó társat arra biztatok, hogy ismerje meg a számítógép
lehetőségeit."
Köszönjük az Iskola Vezetésének, Tanárainak, Diákjainak támogatását,
együttműködését, s mindazt a tudást, amit a szépkorú résztvevők haza
vihetnek magukkal. A "fordított tudás transzfer" gazdagította idős
Társainkat, nem csak tudásban, de lélekben is! Viszik magukkal az
Iskola jó hírnevét!
Viszik magukkal az "életen át tartó tanulás" örömét és szükségességét!
KÖSZÖNJÜK!
Tájékoztatásul közlöm, hogy Igazgató Asszony ígérete szerint a
következő alap szintű képzésre várhatóan 2017. március elejétől
kerülhet sor. Jelentkezés: név, életkor, e-mail elérhetőség a saját
e-mail címemen. 2017. február végéig.
Emelt szintű képzés egyelőre nem indul, de nem adjuk fel!
Az esemény képei!

Üdvözlettel: Dr. Dobos László a 3.KEMA Kuratórium elnöke    D. Laci

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

Szabadegyetem Alapítóinak!

Helyi Szervező Társainknak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Kedves Barátainknak!

Örömmel tájékoztatlak Benneteket a mellékelt  - Észak-Magyarország  2017. január  21. /szombat/ számában megjelent rövid híradás alapján az "Észak- magyarországi Szenior Szabadegyetem" II. félévének indulásáról.: : 2017. február 02. 15 óra.Mezey István Művészeti Központ Kazincbarcika

A részletes tematika és jelentkezési lap megtalálható honlapunkon :

www.harmadikkoregyeteme.hu

Jelentkezési lehetőségek és feltételek a honlapon található Felhívásunkban

részletesen megtalálható.

Várunk minden érdeklődő szép korú Társunkat! 

A BAZ Megyei Kórház CSILLAGPONT rádió (FM 94 MHZ) 2017. január 23.-án 08. órától kezdődő műsorában - Mónos Márta riportjában - szintén a fenti témával és más 3KEMA projekttel kapcsolatos riport hangzik el.

 

Szeretettel: Dr. Dobos László 3.KEMA Kuratórium elnöke   D. Laci

 

 

 

 

 

 

3KEMA Kuratórium Tagjai!

3KEMA Szakmai Partnerei!

Szépkorú Társaink!

Kedves Barátaink!

A Miskolci Egyetem BtK Nyelv és Kommunikáció Kutató Központ, a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány és a Szikra Alapítvány Miskolc közös alapításával 2016.-ban létrehozott Észak-magyarországi Szenior Szabadegyetem Kazincbarcika I. félévi munkájának értékelésére került sor.

Az értékelést az alapítók részéről a Szikra Alapítvány végezte el.

Az elégedettségi mérések eredményeit mellékelem.

A Szabadegyetem Kazincbarcikán 2017. február 02.-án 15 órától folytatja munkáját a II. félév tematikája szerint. Megtalálható a www.harmadikkoregyeteme.hu honlapunkon az aktualitások között.

Az Alapítók a Kazincbarcikai pilot projekt pozitív tapasztalatai alapján megyénk újabb települési központban kezdte el tárgyalását a Szabadegyetem terjesztése érdekében. Az eredményekről tájékoztatjuk érdeklődő Szépkorú Társainkat és Nyugdíjas Szervezeteket, Klubokat.

Ezúton tájékoztatlak Benneteket, hogy egy újabb - "deColor Ageing Kreatív Klub" - alakuló ülésére kerül sor 2017. január 30-án. Több Klub szervezése előkészületben van!

Szeretettel: Dr. Dobos László, 3.KEMA Kuratórium elnöke    D Laci

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!
3.KEMA Szakmai Partnereinek!
Szép korú Társainknak!
Kedves Barátainknak!

Örömmel tájékoztatom szakmai munkánk iránti érdeklődőket, hogy az Észak-magyarországi Szenior Szabadegyetem II. féléve 2017. február 02.-án folytatja munkáját.
A II. félév tematikáját és jelentkezési lapját mellékelem
A tematikát és a Jelentkezési lapot a honlapunkra 2017. január 16 -án feltesszük : www.harmadikkoregyeteme.hu
Örömmel jelzem - kiegészítésképpen - hogy a résztvevők kívánságára -  2017. március második hetében a Miskolci Egyetem és a Selmec bányai könyvtár látogatására is sor kerül. 
Ezúton is köszönjük Prof. Dr. Patkó Gyula ny. Rektor úr személyes közreműködő segítségét!
Jó munkát, jó tanulást és minden résztvevőnek saját "tudás vagyonának" bővítését kívánom az  "LLL"  szellemisége és gyakorlati megvalósítása során!
Itt is szeretném megjegyezni, hogy a "Kazincbarcikai pilót projekt" első félévi jó és eredményes tapasztalatai alapján a Szabadegyetem szellemiségét és gyakorlati megvalósítását az Alapítók  visszük tovább a már jelentkezett megyei városokba és közeli elérhető kis települések tanulni vágyó szépkorúak részére.

Szeretettel: Dr. Dobos László 3KEMA Kuratórium elnöke       D. Laci

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!
3.KEMA Szakmai Partnereinek!
Szépkorú Társainknak!
Kedves Barátainknak!

Az Észak-magyarországi Szenior Szabadegyetem Kazincbarcika városban
szervezett pilot projekt első félévének utolsó előadására 2017. január
12.-én került sor.
Az előadást Dr. Juhász Antal ny. szülész-nőgyógyász főorvos tartotta
a "nőgyógyászati daganatos betegségekről és azok lehetséges
megelőzéséről az idősödés és idős korban". A témát a résztvevők kérték
a tematikába felvenni.
Ennek megfelelően az idősödő és  időskorú emberek körében is a
mindennapi életből adódó nőgyógyászati problémákat nagy érdeklődéssel
hallgatták és érdeklődéssel kérdezték az előadót.
A Szabadegyetemet  Alapító  Miskolci Egyetem BtK Modern Filológiai
Intézete a 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány és a Szikra Alapítvány
Miskolc jelen lévő képviselői  ismertették a II. félévi tematikát,
melynek előadóira és témáikra a résztvevők tettek javaslatot.
A II. félév 2017. február 2.-án kezdődik 15 órakor. A részletes
program megjelenik a honlapunkon: www.harmadikkoregyeteme.hu
A Szabadegyetem pilót projekt első félévi értékelése és pozitív
tapasztalatait figyelembe véve az Alapítók döntése alapján további
Megyén belüli városokba is - rövid időn belül-  elvisszük a "tudás
vagyont" a LLL szellemében!
A rendezvényről készített fotók!
Összeállította és a fotókat készítette: Dr. Dobos László 3.KEMA
Kuratórium elnöke   D. Laci

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!
3.KEMA Szakmai Partnereinek!
Szépkorú társainknak!
Kedves Barátainknak!

Folytatja munkáját a Miskolci Szakképzési Centrum Kandó Kálmán
Szakgimnázium és a 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány közös
együttműködésével indított "Szépkorúak alap és emelt szintű
informatikai képzése" az Iskola számítógép termeiben.

Ma az "emelt szintre" látogattunk el. A lelkes kis csoport a tablet és
az okos telefon megismerése és használata után a digitális
fényképezőgép "rejtelmeibe" merült el. A szükséges műszaki ismeretek
után igen csak nagy volt a "fotóláz" az osztály teremben. Csillogó
szemek és villanó gépek jellemezték a jelen lévő és tanulni akaró
szépkorúakat.

Megkérdeztem, hogy miért vesznek részt a képzésen? Konkrétan a
digitális fényképezőgép ismeretére miért van szükségük? Röviden a
következő válaszokat kaptam :"fotózni szeretném a családot", "érdekel
az új technika", "együtt járjuk az erdőt-mezőt unokámmal és együtt
fogunk szép képeket készíteni", "kisunokámról készítek fotókat, az
mindenképpen az enyém lesz",  "az itthon készített családi fotókat
kiküldöm gépen a gyerekeknek külföldre, tőlük kaptam a gépet is", stb.
Bizony érződik  a XXI. századi technikai ismeretek mellett a családi
összetartozásra való törekvés és az abban való aktivitás megmaradása.
Még három foglalkozás és készülhet az "osztály ballagási" képei.
Biztosak lehetünk, hogy több értelemben is maradandó fotók lesznek!

Összeállította: Dr. Dobos László 3KEMA Kuratórium elnöke   D. Laci

A fotókat készítette (bátortalanul e közösségben)  Dr. D. L., abban a
reményben, hogy az órán jelen lévők is az elkészített fotókat
megküldik nekem és egymásnak is!

 

     

 

 

"A billentyűzettől a világhálóig - a tablet, az okostelefon, a
digitális fényképezőgép a szépkorúak szolgálatában"

Folytatja munkáját a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány az MSZC
Kandó Kálmán Szakgimnázium együttműködésével. A képzéseket 2016.
november 07.-én indítottuk.
Az alapfokon lassan elérkeznek az internet használatához, a
"böngészésre", kapcsolatok felvételére a mindennapokban.
A képzés legidősebb - de igen fiatalos - hallgatójának, Ilonka néninek
(85 éves) a diák közösségi szolgálatot teljesítő  tanuló segíti a
feladatok gyakorlati megoldásában. Ili néni szokásához híven
mosolyogva figyeli a gépen való munkákat és lassan de biztosan átveszi
a feladat megoldását, melyet egy széles mosollyal jelez vissza
"tanulópárjának". Huncut szemében  benne van az üzenet: "látod, tudom
én ezt!". Na folytassuk! Igen, így lehet optimistán egy életen át
tanulni és ott lenni a XXI. századi technikákban.
Az emelt szinten igen változatos volt a szerdai óra. Ki a tabletjét
működtette, ki az okostelefon újabb és újabb műveletét gyakorolta és
volt, aki a digitális fényképezőgépen tanulmányozta az automatika
biztonságos használatát. A segítő diákok itt is a technika magas
szintjén adták a jó és gyakorlatban is bemutatott "fogásokat",
műveleteket".
Köszönet a Tanár urak nyugodt, türelmes, megértő, szakszerű
segítségéért a XX. század és a XXI. század "digitális szakadékának
csökkentése" érdekében tett fáradozásaikért!
Köszönet a diák közösségi szolgálatot koordináló Tanárnőnek a
csoportok összetartásáért!
Köszönet a Szakgimnázium Igazgató Asszonyának az Iskola Vezetés
részéről történő támogatásáért, az idősödő és idős emberekért is
érzett szeretetéért, felelősségérzetéért!
Elismerés a szépkorú résztvevőknek a fegyelmezett "osztály és egyéni"
munkáért, jelenlétért".
Mai közös gondolatunk: "Ha fiatal akarsz maradni, töltsd az időd
fiatalokkal!" Egy 74 éves hölgy üzenete.
Fotók az alap és emelt szintű képzésről.
Összeállította: Dr. Dobos László, a 3.KEMA Kuratórium elnöke  D. Laci

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

A "Kormenedzsment Platform a V4-ek országaiban" című közös pályázatunk a 2016. november 29-ei videó konferenciával zárult.

A Brnóba tervezett záró Konferencián személyesen nem tudtunk jelen lenni.

A Cseh Főpályázó mint a Konferencia szervezője hétfőn (nov. 28.) az esti órákban meghívott mint a 3KEMA képviselőjét skypon való közreműködésre - a részben videó konferenciává átalakult - záró megbeszélésre. Részemre tolmácsot biztosítottak a helyszínen, aki szinkronban tolmácsolta a magyar nyelven elmondott hozzászólásomat.   /40 perc/ Családi segítséggel sikerült a kedd reggeli órákra (nov. 29.) az összeköttetést megteremteni, és így a kapcsolat közvetlen volt az ottani résztvevőkkel.

A  hozzászólásom elmondása és közvetlen fordítása után kérdéseket kaptam, melyekre lehetőségem volt azonnal válaszolni. 

Egy személyes felkérést is kaptam eddigi pályázati és szakmai munkám alapján, nevezetes felkértek a V4-ek Age-menedzsment fejlesztési munkálatokkal kapcsolatosan létrejött érdekszövetségben való együttműködésre. A megtisztelő felkérést elfogadtam.

 

A záró konferencián három kérdést is feltehettem, melyekre a válaszokat a résztvevők később írásban kapják meg.

 

A záró konferenciát követően, azaz 2016. november. 29. 15.00 óra után, a pályázati szakmai tanulmányt nyilvánosságra lehet hozni.

A Kormenedzsment szemlélet, gyakorlat  lehetőségei és fejlesztési  irányai a mai Magyarországon" címmel készült szakmai tanulmány  (50 oldal) magyar és angol nyelveken az alábbi linken megtekinthető (negyedik ország Hungary):
http://www.v4agemanagement.eu/analysis-of-a-current-state-of-age-management-concept-implementation-in-v4-countries/


Itt is szeretném jelezni, hogy a 2017. május - június hónapokra tervezett VII. Miskolci Gerontológiai Nemzetközi Szimpózium egyik témaköre a kormenedzsment  hazai és nemzetközi  kérdései lesznek.

A skypon való beszélgetés fotóit mellékelem.

Összeállította:  Dr. Dobos László 3KEMA Kuratórium elnöke

 

 

 

Létrejött a "deCork Ageing Kreatív Klub" Miskolc városban

Örömmel tájékoztatlak Benneteket, hogy a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc
Alapítványa és a deCork Kft közötti "Együttműködési megállapodás"
aláírásával létrejött Miskolc városban a „deCork Ageing Kreatív Klub".

Az "Ageing Kreatív Klub" /-ok/ létrejöttének alapvető célja, hogy
adjon lehetőséget, tárja fel térségében élő - és azon kívül is -
idősödő és idős emberek alkotási kedvét, hozza felszínre a szunnyadó
kompetenciákat, vagy az éppen már elfelejtett innovációkat,
hagyományokat.

Célja, hogy lehetőséget adjon a "tudás transzfernek", a "mester és
tanítvány" együttműködésnek, a "tudásvagyon" nemzedékeken át történő
átadásának.

A most a gyakorlatban is útjára induló deCork Ageing Kreatív Klub
foglalkozásain elsősorban a következő anyagok kerülnek felhasználásra:
parafa, viasz, különböző hulladék tárgyak és textíliák, csipkék,
gyöngyök, stb. újra hasznosítása.
A klubfoglalkozásokat havonta egy alkalommal, általában 3-4 óra közös
és egyéni munkával tervezzük.
A foglalkozások helyéről később adunk információt.
A foglalkozásokat kreatív/alkotó  gyakorlati szakemberek vezetik.
A foglalkozáshoz szükséges anyagok beszerzését az első találkozásunkon
beszéljük meg.
Előzetesen jelezzük - míg pályázati vagy egyéb támogatást nem tudunk
szerezni, addig az anyagok beszerzéséről a Klub tagjaival közösen kell
gondoskodnunk - önkéntes alapon.

A deCork Ageing Kreatív Klub foglalkozásra max: 8-12 fő jelentkezését
várjuk. A jelentkezőket a jelentkezési sorrendben tudjuk regisztrálni.
Amennyiben nagy lenne az érdeklődés, felvetődhet egy következő deCork
Ageing Kreatív Klub indítása is.

Jelenleg Miskolci lakosok jelentkezését várjuk.
Jelentkezés a következő elérhetőségen: decorkageing@gmail.com
A jelentkezéseket a megadott címre  2016. december 10.-ig várjuk.

Előkészítés alatt vannak megyénkben több településen Ageing Kreatív
Klubok szervezése, melyről később adunk tájékoztatást.

Amennyiben lenne önálló kezdeményezés akár Miskolci, akár megyén
belül, a következő címre várjuk a javaslatot.  lanodobos@gmail.com
vagy telefon: 0620/431-28-06.

Az előzetes szervezési egyeztetések és javaslatok alapján -
tekintettel a nagy számú innovatív idősödő és időskorú Társunkra -
létre hozzuk az "Ageing Kreatív Klub" első magyarországi hálózatát.

A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány az Alapító együttműködő
Partnerekkel közösen felajánlja tapasztalatait, valamint az
együttműködést megalapozó dokumentációt rendelkezésre bocsájtja  az új
kezdeményezők részére.

Napjainkban egy kedves Nyugdíjas Társunktól kaptuk a következő
szemlélet váltást is jelentő gondolatot: "Vajon mire lennél képes, ha
nem tartana vissza a félelem" / küldő 81 éves/.

                                      Üdvözlettel:

Juhász Csaba                                            Dr. Dobos László
deCork Kft ügyvezető                       3.KEMA Kuratórium elnöke

Fotók: Az Együttműködési megállapodás aláírásáról

 

 

 

 

 

Csökken a digitális szakadék!

A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány és a Miskolci Szakképzési
Centrum Kandó Kálmán Szakgimnázium együttműködésével 2016. november
09.-én szépkorúak részére induló alap és emelt szintű informatikai
képzés folytatta munkáját e hét szerdáján is.
Az alap szinten a billentyűzettel és levél írással, az emelt szinten
az okos telefon "okosságaival" foglalkoztak az igen aktívan részt vevő
szépkorúak.
Különösen a gyakorlat munka kötötte le figyelmüket és nagy
odafigyeléssel oldották meg a kapott feladatokat a közösségi
szolgálatot teljesítő diákokkal közösen.
Így is csökken Miskolcon a digitális szakadék az idősek és a fiatalabb
korosztály között napjainkban.
Mai mottónk: "Nem tudtam, hogy lehetetlen, ezért megcsináltam"
/Beküldő: 69 éves Hölgy/
Összeállította: Dr. Dobos László, a 3.KEMA Kuratórium elnöke
Fotókat készítette: Kocsisné Marianna, Miskolc Martin-kertváros Nyugdíjas Klub

 

 

 

Martin-kertváros Ageing Kreatív Klub folytatja munkáját


A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány és Martin-kertváros
Nyugdíjas Klub között 2016. október 16.-án megkötött Együttműködési
megállapodás alapján létrejött "Ageing Kreatív Klub" lelkes és aktív
tagjai ezen a héten is folytatták Adventi és Karácsonyi előkészítő
kreatív alkotásaiknak készítését.
Az alkotó fantáziával és innovációval készülő ünnepi tárgyak már most
nagy örömet és büszkeséget jelentenek az alkotóknak. Elképzeléseik
szerint sok örömet és boldogságot jelentenek majd az elkészült
alkotások családokon belül és kívül. A lelkes munka közepette
erősödnek a barátságok és jó hangulat, szeretet, melegség tölti be a
Klub közösségi teret is.
Mai mottónk: "Képes vagyok rá, és meg is csinálom"  /Beküldő 78 éves
férfi Társunk/
Összeállította: Dr. Dobos László, 3.KEMA Kuratórium elnöke
Fotókat készítette: Kocsisné Marianna Martin-kertváros Nyugdíjas Klub

 

 

 

A Kuratórium Tagjainak
3KEMA Szakmai Partnereinek!
Szépkorú Társainknak!
Kedves Barátainknak!

A 8. Szépkorúak Akadémiája 2016. november 8-án folytatta munkáját.
Az előadás címe: Digitális szakadék csökkentése - táblagép,
okostelefon, digitális fényképezőgép a szépkorúak használatában.   /A
3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány 2016. évi kutatásának
részeredményei/
Előadó: Dr. Dobos László, a 3Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány Kuratórium elnöke.
A kutatás részeredményeinek konkrét bemutatását - 27 diagram,
értékelés - aktív konzultáció követte.
A kutatás 2. és 3. részének ismertetésére várhatóan a következő
félévekben sor kerül.
A rendezvényről a fotókat Dr. Hajdú Katalin, a képzés egyetemi
felelőse készítette. Köszönjük!
Dr. Dobos László, 3.KEMA

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!
Szép korú Társainknak!
Kedves Barátainknak.
A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány és a Martinkertváros
Nyugdíjas Klub közös kezdeményezésével  2016 október 16 -án létrejött
Ageing Kreatív Klub ma  /2016 november 14-én/ megtartotta első Klub
foglalkozását.
A Kocsisné Marianna -Klub tag - által készített és mellékelt fotók jól
mutatják a Szép korú Társaink kreativitását és a kész termékeket,
melyeket saját fantáziájuk és ötleteik alapján is hoztak létre.
A kész alkotások színesen köszöntik a közelgő  Adventet és a Karácsonyt !
További alkotó kedvet és munkát kívánunk a Martinkertvárosi Nyugdíjas
Klub   Kreatív   tagjainak!
Rövidesen hírt adunk a következő Ageing Kreatív Klub indításáról is!
Szeretettel Dr Dobos László 3 Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány
Kuratórium elnöke      D Laci 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!
3.KEMA Szakmai Partnereinek!
Szépkorú Társainknak!
Kedves Barátainknak!

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Nyelv és Kommunikáció
Munkacsoport, a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány és a Szikra
Alapítvány Miskolc Közösen - 2016. évben - alapított
Észak-magyarországi Szenior Szabadegyetem 2016. november 10-én a
Kazincbarcikai Mezei István Művészeti Házban folytatta munkáját.
A tematika szerinti előadás címe: "Selmecbányától a Miskolci Egyetemig
- egyetemes történeti visszatekintés".
Előadó: Prof. Dr. Patkó Gyula ny. Rektor Miskolci Egyetem.
Az előadást moderálta Nagy Tibor Szuhavölgyi Bányászlakta Települések
Szövetsége Munkaszervezet Vezetője
Az előadáson a részvétel teljes volt, + néhány érdeklődő.
Az előadást követően több kérdésre adott választ az előadó.
Az előadást követően a Hallgatóság kérésére a Szervezők a II. félévre
egy Miskolci Egyetem + Selmeci Könyvtár látogatás előkészítését
beszélték meg.

Összeállította és a fotókat készítette: Dr. Dobos László, 3.KEMA
Kuratórium elnöke.

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!
3.KEMA Szakmai Partnereinek!
Szépkorú Társainknak!
Kedves Barátainknak!

A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány együttműködve a Miskolci
Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Szakgimnázium Igazgatóságával
ünnepélyesen megnyitotta a
Szépkorúak alapfokú informatikai és a
Szépkorúak emelt szintű informatikai képzését
a Szakgimnázium informatikai termeiben.
Az ünnepélyes megnyitón megjelenteket a Szakgimnázium Igazgató
Asszonya köszöntötte, mint a Kandó K. Szakgimnázium új "diákjait".
Elmondta, hogy a Szakgimnázium testülete, de elsősorban a képzést
végző informatikai és műszaki tanáraik, valamint a diák közösségi
szolgálati munkát koordináló tanárnő nagy szeretettel várták az új
"szépkorú osztályok" tanulóit.
A szépkorú tanulókat köszöntötte Miskolc Megyei Jogú Város
alpolgármestere, Kiss Gábor úr is, aki elmondta, hogy a Város Vezetése
támogatja az időskorúak informatikai képzését, többek között a Miskolc
Digitális Közösség pályázaton nyert kb. 1500 db laptopokkal és
képzésekkel. Örömmel támogatja a Szakgimnázium és az Alapítvány 4 éve
kezdett "generációk együttműködésével" történő képzési formát.
Dr. Dobos László a 3.KEMA Kuratórium elnöke köszönetet mondott az
Iskola Vezetésének, tanárainak, diákjainak, a Város önkormányzatának
azért, hogy immár negyedik éve sor kerül az alapképzésre és 2016-ban
útjára indul a szépkorúak emelt szintű informatikai képzése is. A négy
év tapasztalatai alapján a képzés alapítói jóváhagyták a képzési
Tematikát és mint "Miskolci modell"-t hajtják végre.
A köszöntések és a közös tea és pogácsa elfogyasztása után az
osztályok "szépkorú tanulói" tanáraikkal együtt elvonultak az
osztálytermeikbe, ahol megkezdődött az első óra.
A képzéseken 20-20 fő szépkorú és diák közösen vesz részt a diákok
segítő, munkájával és mint tanulópárok.
A képzés 10X2 óra, összesen 20 óra. A képzésről a résztvevők -
ünnepélyes - keretek között oklevelet kapnak, várhatóan 2017. január
hónapban.
A 3.KEMA most indult informatikai képzéseire összesen 28 fővel több
volt a jelentkező. Terveink szerint 2017. február-március hónapban
szeretnénk folytatni az informatikai képzéseket - szépkorúak részére -
a megnövekedett igényeket is kielégítve, esetleg új képző iskolákkal
is együttműködve.
Megköszönjük a Miskolci TV, a Minap újságnak és a Csillagpont rádió
munkatársainak érdeklődését és a helyszínen készített riportokat.
Összeállította és a fotókat készítette: Dr. Dobos László, 3.KEMA
Kuratórium elnöke

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!
3.KEMA Szakmai Partnereinek!
Szépkorú Társainknak!

A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány és a Miskoc
Martin-kertváros Nyugdíjas Klub együttes kezdeményezése alapján
létrehozta az Ageing Kreatív Klubot Miskolc Martin-kertvárosban 2016.
október 16.-án. Az írásban megkötött  Együttműködési Megállapodás
alapján az Ageing Kreatív Klub Martin-kertváros Nyugdíjas Klub keretei
között működik.
Az Ageing Kreatív Klub alapvető célja, hogy lehetőséget adni, feltárni
, elősegíteni a térségben élő nyugdíjas emberek alkotási kedvét,
kreativitását, felszínre hozni a szunnyadó kompetenciákat, vagy éppen
az elfeledett praktikumokat, népi hagyományokat, helyi hagyományokat,
kézművességet, varrást, hímzést, fonást, faragást, gyógynövény, kert
építést, stb.
Célja továbbá a Klubnak, hogy lehetőséget adjon a megszerzett "tudás
vagyon" átadására, nemzedékeken keresztűl a tudás transzfer
működtetésére, "Mester és tanítványa" gyakorlati megvalósítására,
közös kiállítások, bemutatók szervezésére, "hozzáadott értékek"
nyilvánosság előtti bemutatására.
Az Ageing Kreativ Klub 2016. november 14.-én 14 órától tartja első
összejövetelét és "Advent, Karácsony"  közeledtével természetes
anyagokból és hulladék anyagok újra hasznosításával alkotó, kreatív
munkával Adventi koszorúkat, Karácsonyi díszeket és ajándékokat
készítenek egymás és mások örömére.
A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány kezdeményezte Ageing
Kreatív Klubok  létrehozására mind Miskolc Városból, mind a Megyénk
településeiről már több Nyugdíjas Klub bejelentette együttműködési
szándékát Ageing Kreatív
Klubok létrehozására.
Várjuk a további jelentkezőket is!  
lanodobos@gmail.com elérhetőségünkön.
Mottónk: "Képes vagyok rá és meg is csinálom!"
Jövőbeni célunk: Az "Ageing Kreatív Klub" hálózat létrehozása
Kárpát-medencén belül és kívil!

Összeállitotta: Dr. Dobos László, 3.KEMA Kuratórium elnöke

Az Együttmúködési megállapodás ünnepélyes aláírásáról a fotókat
készitette Gáspár Tíborné Martin-kertvásros Nyugdíjas Klub

 

 

 

 

 

 

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI SZENIOR SZABADEGYETEM MEGNYITÓ
2016. OKTÓBER 27. 14.30
MEZEY ISTVÁN MŰVÉSZETI KÖZPONT

KONFERÁL: MÓRICZ ZSÓFIA

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Bíró Orsolya és Bartók Szilárd, az Irinyi János Református
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon Zenei Tehetséggondozó
Műhelyének növendékeinek műsorával köszöntjük Önöket a Miskolci
Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Nyelv és Kommunikáció Kutatócsoport,
a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány és a Szikra Alapítvány
közös szervezésében megvalósuló Észak-Magyarországi Szenior
Szabadegyetem előadássorozat megnyitóján.

Külön tisztelettel köszöntöm:
-       Szitka Péter Urat, Kazincbarcika Város polgármesterét,
-       Dr. Dobos László Urat, a 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány
                  Kuratórium elnökét,
-       Papp Mónikát, a Szikra Alapítvány elnökét.

Nagy öröm számunkra, hogy Kazincbarcika Város Önkormányzata és a
Barcika Art Kft. támogatása jóvoltából városunkban is teret kaphat eme
nemes kezdeményezés.
Az előadások célja az életen át tartó tanulás biztosítása az
észak-magyarországi régióban, a társadalom egyik legfontosabb
erőforrásának, a tudásnak az átadása idős emberek és több generáció
részére.
Külön köszönet a térség civil szervezeteinek, különösképpen az Idővár
Nyugdíjas Kulturális Klubnak és a Szuhavölgyi Bányászlakta Települések
Szövetségének a közönség szervezéséért és a program népszerűsítéséért.
Megnyitó ünnepségünk első részében tisztelettel felkérem Szitka Péter
Urat, Kazincbarcika Város Polgármesterét, hogy tartsa meg köszöntő
beszédét. Polgármesteri köszöntő
Tisztelettel felkérem Dr. Dobos László urat, az Észak-Magyarországi
Szenior Szabadegyetem alapítóját, hogy tartsa meg a megnyitó beszédét.
Köszönjük a köszöntő szavakat.
A mai napon Dr. Váradi Erika egyetemi docens, a Miskolci Egyetem,
Állam és Jogtudományi Kar dékánhelyettesének előadását hallhatják a
résztvevők. Témájának címe: Az áldozatorientált bűnmegelőzés,
áldozatsegítés nemzedékeken keresztül.

A Szabadegyetem fotóit mellékeljük.

Összeállította és a fotókat készítette: Dr. Dobos László, a 3.Kor
Egyeteme Miskolc Alapítvány Kuratórium elnöke

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek.

Szép korú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

Örömmel tájékoztatlak Benneteket hogy a közel jövőben -hosszas előkészítő munkával - , több partnerünk közös együttműködésével - új projekt tematikákat dolgoztunk ki és rövidesen útjára indulnak a "pilót projektjeink"

A témákat minden esetben az idősödő és idős korú emberek előzetes kérései, javaslataik, ötleteik alapján, valamint saját kutatásaink eredményeire támaszkodva dolgoztuk ki és hoztuk létre az első megvalósító tematikákat. Miskolcon.

Talán ennek is köszönhető hogy a jelenleg új  a   - Miskolci Szakképzési Centrum  Kandó Kálmán Szakgimnázium  és a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány által közösen kidolgozott tematika alapján rövidesen induló programjainkra igen nagy az érdeklődés. Szabad legyen kiemelnem mind a "Szép korúak alapfokú informatikai képzésére", mind a "Szép korúak emelt szintű informatikai képzésre." /tablet, okostelefon, digitális fényképezőgép/ , a 20 férőhelyre már a meghirdetés első három napján betelt a létszám , egy hét alatt elérte a 37 főt,  ezek után a jelentkezéseket leállítottuk, valamennyi jelentkezőt regisztráltunk

Röviden az új projektjeinkről: 

 I.  A Miskolci Szakképző Centrum Kandó Kálmán Szakgimnázium és a 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány együttműködésével .- a közösen kidolgozott képzési tematika alapján - 2016 november 09-én 15 órai kezdettel a következő képzéseket indítja :  : 

1./ Szép korúak alapfokú informatikai képzése   20 fő  20 óra képzési idő.

2./Szép korúak emelt szintű informatikai képzése:  20 fő   2 0 óra  képzési

  idő

A képzéseket informatika és műszaki tanárok vezetik és minden szép korú kap segítségül egy közösségi szolgálatot teljesítő diákot,  -"tanulópárként"

A képzési tematika erre a komplexitásra - nemzedékek tudás transzferjére és együttműködésére - épül fel , -egyedien és újszerűen. -a szép korúak életen át tartó tanulás biztosítása, és a, a "digitális szakadék" csökkentése érdekében...Az alapképzés legidősebb részt vevője 85 éves elmúlt, és van Debrecenből járó résztvevőnk is.

Mint "Miskolci modellt" indítjuk útjára a képzést

 

II.. A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelv és Kommunikáció Kutatócsoportja, a 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány, és a Szikra Alapítvány Miskolc szakmai együttműködésével megalkotta, kidolgozta az "Észak- Magyarországi Szenior Szabadegyetem" /ÉMSZE / képzési tematikáját és első ízben indítja 2016 október 27-én 14. 30 -kor a Mező István Művészeti Központban Kazincbarcikán. mint pilót projektet -  50+ évesek, pályaválasztás előtt álló középiskolások és több generációs családok részére  

Az ÉMSZE az első az egyetemi városon kívül indított Szabadegyetemi képzési forma 

A képzés két féléves, félévenként 5-5 alkalom, alkalmanként 2X45 perc előadás + konzultáció.

A képzési alkalmakon való részvétel 90%-át teljesítők "Certifikációt kapnak.

A Szabadegyetemi képzést támogatják és a helyi - térségi szervezést biztosítják: Kazincbarcika Város Önkormányzat,  Barcika Art Kft, Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége,  Idővár Nyugdíjas Kulturális Klub Kazincbarcika a helyi civil szervezetek képviseletében 

Mint "Miskolci projekt" Indítjuk útjára.

III.  A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány és a Martin-kertváros Nyugdíjas Klub közös kezdeményezése és írásbeli "Együttműködési megállapodása" alapján létrehozták Miskolc Martinkertvárósban az első civil"  Ageing Kreatív Klubot" 2016 október 16-án.

Az Ageing Kreatív Klubnak" elsődleges célja:  közösségi teret és lehetőséget  biztosítani a kreatív, alkotó, innovatív idősödő és idős korú embereknek a meglévő vagy még szunnyadó kompetenciák felszínre kerülése érdekében.

Lehetőséget biztosít a nemzedékek közötti együttműködésére a "Mester - Tanítvány" tudástranszfer gyakorlati megvalósítására, helyi és népi hagyományok megőrzésére hazai és Kárpát medencén belüli magyar lakta területek között.

A Miskolc -  Martinkertváros  "Ageing Kreatív Klub " 2016 november 14-én kezdi meg működését 

Első "Ageing Kreatív Klub " foglalkozás témája: " Előkészületek Advent és Karácsony ünnepére , természetes anyagokból és hulladék anyagok hasznosításával kreatív ajándékok, Adventi koszorúk és Karácsonyi díszek, készítése,,- előtérbe helyezve a helyi és népi hagyományokat"

A foglalkozáshoz, alkotáshoz szükséges anyagok gyűjtése a Tagok részéről megkezdődött, többek között egy kirándulással összekötött erdő, mező látogatással.

Mind Miskolc Városban, mind a megyében több állami, egyházi és civil nyugdíjas szervezet készíti elő az "Ageing Kreatív Klub" mozgalmat., mint "Miskolci modellt" és projektet.

IV.  "A legkisebb ellenállás - bűnmegelőzés szépkorúak körében" című közös Bűnmegelőzési Szabadegyetem - a   BAZ Megyei Rendőr-főkapitányság, a Harmadik Kor Egyeteme Alapítvány Miskolc, a BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány. - felkérést meghívást. kapott a Kisújszállás Önkormányzat és Polgárőrség részéről a kurzus ottani megtartására 2016 november 17-i kezdéssel. Az előkészítő munkák folyamatban.

Megjegyzés: Az első Miskolci - témában megrendezésre került Bűnmegelőzési Szabadegyetem előadásait    DVD -én rögzítették az együttműködő partnerek.A "Miskolci modell" iránt több település is érdeklődik.

V.  Korábbi tájékoztató levelemben jeleztem, hogy 2016 kora tavasszal meghívást kaptunk egy V4-ek pályázatban a magyar fél képviseletére melyet elfogadtunk.

A pályázati téma címe: 
"V4-ek Age Management" . A Kor menedzsment jelenlegi megvalósításának/helyzetének elemzése a V4 országokban.

A közösen meghatározott szempontok alapján készíteni kellet egy témával kapcsolatos elméleti/ gyakorlati tapasztalatokra épülő tanulmányt magyar, angol nyelven. A tanulmányt elkészítettem - külső partneri segítséggel -és megküldtem a Főpályázó Cseh Partnernek

Az elkészített tanulmányt /40 oldal/ a Főpályázó- egyeztetések után - elfogadott.

 A négy ország képviselőinek és a téma iránt érdeklődő szakembereknek a Főpályázó Brnóban 2016 november 29-én egész napos Konferenciát rendez.
 A közösen megtárgyalt és elfogadott szakmai összesítést - kiemelve a jó és hasznosítható gyakorlatokat - az Európai Unió országaiba eljuttatja a...  Főpályázó.

A négy ország tanulmányai és az összefoglaló DVD-én megjelenik több nyelven.

A magyar tanulmányt a Konferencia után nyilvánossá lehet tenni pl a honlapunkon.

A téma hazai fejlesztésével kapcsolatban -  több elképzelésünk, ötletünk is van -  további egyeztetések, partneri együttműködések konkretizálása szükséges. hazai és nemzetközi területeken is.

Elképzelésünk egy "Miskolci modell" kidolgozása.

 

VI. A 3Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány -önkéntes alkotó társakkal, szervezetekkel - több nagyobb projekt koncepcióját és rövid tematikáját is kidolgozta, melyek szakmai együttműködő partnereinkkel egyeztetés, tárgyalások alatt és előtt állnak. Bízunk benne hogy mint a fenti elképzeléseink is - ha nem is gyorsan - de valóra válnak és a gyakorlatban megvalósulnak, terveink is realizálódnak..

Néhány kutatásunk befejezés előtt áll, egy kutatási téma előkészítése folyamatban van.. 

Szeretettel Dr Dobos László 3KEMA Kuratórium elnöke     D Laci

 

 

 

 

 

3.KEMA  Kuratórium Tagjainak
3.KEMA Szakmai Partnereinek
Kedves Barátainknak

A Miskolci Egyetem  Felnőttképzési Regionális Központja, a  BAZ Megyei
Rendőrfőkapitányság, a BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapitvány, a Harmadik
Kor Egyeteme Misdkolc Alapitvány szervezésében
Bűnmegelőzési Szabadegyetem előadássorozat indult 2016 október 12.én
"Migráció - emberkereskedelem- terrorizmus határokon át" címmel.
A program főtámogatója : BAZ Megyei Önkormányzat .
A képzés fővédnöke . Török Dezső a BAZ Megyei Közgyűlés elnoke

Az ünnepélyes megnyitóra 2016 október 12  15. 30 kor került sior

A képzés első előadója : Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő
Előadásánask címe : A migráció napjainkban - kihívások, tendenciák.

A képzésre 150 fő regisztrált.

A képzés fotói.


Üdvözlettel Dr Dobos László a BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapitvány
Kuratórium elnoke
A képzési tematika honlapunkon megtalálhatő!

 

 

 

 

 

 

3KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

3.KEMA Együttműködő Partnereinek!

Kedves Barátainknak!

Örömmel tájékoztatlak Benneteket, hogy Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelv és Kommunikációs Kutatócsoportja , a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány és a Szikra Alapítvány közös alapításával /2016/ létrejött "Észak magyarországi Szenior Szabadegyetem melynek megnyitására 2016 október 27-én kerül sor. A Felhívást , programot, és a Jelentkezési lapot mellékelem.

A Szenior Egyetem célja az életen át tartó tanulás generációkon át tartó biztosítása a kisebb településeken - közel az igénybe vevőkhöz-  is, így Kazincbarcika és térségében elsőként.

Célja a tudás transzfer biztosítása az Egyetem falain kívül is, minél szélesebb társadalmi környezetben..

Lehetőséget adni a középiskolák végzős tanulóinak a pályaorientációs munkához.

Elősegíteni az Egyetem a helyi Önkormányzatok  az egyházi, és a  civil szervezetek hasznos együttműködését, a társadalmi kapcsolatok erősítését, új közösségi terek létrehozását.

Az Alapítók célja hogy a Kazincbarcikai tapasztalatokat is figyelembe véve terjessze régió és országos szinten is a "Szenior Szabadegyetem" gondolatát és gyakorlatát, hogy a tudás,  a szellemi vagyon elméleti és gyakorlati ismeretei minél több településre eljusson!

Üdvözlettel: Dr. Dobos László - 3KEMA kuratórium elnöke

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Együttműködnek!

3.KEMA Partnereinek.

Szépkorú Társainknak!

Örömmel tájékoztatlak Benneteket, hogy a 3. Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány
a Miskolci Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Szakgimnázium együttműködésével
és támogatásával 2016. október hónapban (várhatóan okt. 15-30 között) ismét indít
szépkorúak részére informatikai képzést. Az induló képzés immáron a negyedik „évfolyam”!

 

Ebben a tanévben két képzést tervezünk indítani - többek javaslatára - és a 3. Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány jelenleg összegezés és értékelés - befejezés - alatt álló kutatásának várható megállapításai alapján is.

1.     Továbbra is indítjuk a „Szépkorúak alapfokú informatikai képzés” kurzusunkat, elsősorban kezdő, vagy minimális ismeretekkel rendelkező időskorú Társaink részére.

A képzés ideje: 10 X 2 óra = 20 óra. Egy foglalkozás ideje: 2 X 45 perc

A foglalkozások délután 15 órakor kezdődnek, egy később meghatározott időben, várhatóan október második felében.

2.     Teljesen új és korszerű technikai ismeretekre épül a „Szépkorúak emelt szintű informatikai képzése”. Több időskorú Társunk kérésére, e képzés keretein belül megismerkedhetnek a résztvevők a tablet, az okos telefonok, és a digitális fényképezőgépek mindennapi használatával, kezelésével.

A képzési idő: 10 X 2 óra = 20 óra. Egy foglalkozás ideje: itt is 2 X 45 perc

A foglalkozások délután 15 órakor kezdődnek, egy később meghatározott időben, várhatóan október második felében.

 

A képzéseket informatikai és műszaki tanárok irányítják, vezetik. A képzéseken iskolai közösségi szolgálatot végző diákok egyenkénti „tanulópárként” segítik a szépkorúak munkáját.

 

Jelentkezés: Név, életkor, elérhetőségek (e-mail, telefon), melyik képzésre jelentkezik?

 

A jelentkezéseket a 3.koregyeteme.miskolc@gmail.com e-mail címre kérjük elküldeni 2016. október 10.-ig.

 

A képzések helyszíne: Kandó Kálmán Szakgimnázium Miskolc, Palóczy u.

 

A képzés teljesen ingyenes

 

Lehetőségeiteken belül felhívásunkat adjátok tovább!

 

Szeretettel: Dr. Dobos László, a 3. Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány Kuratórium elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A MISKOLCI EGYETEMEN immár nyolcadik alkalommal  2016. szeptember
16-án ünnepélyes keretek között - Kiss Gábor alpolgármester úr és Dr.
Horváth Zita általános rektorhelyettes Asszony közreműködésével -
megnyitották a  SZÉPKORÚAK AKADÉMIÁJÁT.

Az Akadémiára több mint 150 szépkorú regisztrált és vett részt a
megnyitón és az első előadásokon.
Az első előadást Professzor Dr. Patkó Gyula nyugdíjas rektor úr
tartotta igen nagy érdeklődés mellett.

A Szépkorúak Akadémiája két féléves, - félévenként 8X4óra -
alkalmanként 4X1.5 óra elfoglaltságot jelent a résztvevőknek.
A szemeszter alatt a résztvevők megismerkednek az Egyetem elméleti és
gyakorlati "tudás vagyonával", s egyben folytatják az "életen át tartó
tanulás" gyakorlati megvalósítását.

Az órákra és gyakorlati foglalkozásokra rendszeresen látogató
résztvevők 2017 június hónapban a Miskolci Egyetem Rektorától
ünnepélyes keretek között CERTIFIKÁCIÓT vehetnek át.

Jó tanulást, sok érdekes és izgalmas előadást, tudás szerzést és
közösség építést kívánunk a 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány
Kuratórium nevében.

Összeállította és a fotókat készítette: Dr Dobos László, a 3.Kor
Egyeteme Miskolc Alapítvány Kuratórium elnöke

Részletes beszámoló a Minap.hu elérhetőségen is található.
Saját adatbázison kérjük minél többen osszák meg, lehetőség szerint a
résztvevők között.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. KEMA Kuratórium Tagjainak!

3. KEMA Partnereinek!

3. KEMA  Szakmai Együttműködőinek!

Szépkorú Társainknak!

Barátainknak!

A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány partneri együttműködésével is  a -2009-ben alapított,  immár a nyolcadik évfolyammal - indul a Miskolci Egyetemen a Szépkorúak Akadémiája.

A Felhívást és a Jelentkezési lapokat mellékelem.    1.   2.   3.

Az előzetes nagy számú érdeklődésre való tekintettel javaslom a jelentkezési határidő betartását!

Minden aktív idősödő és időskorú Társunkat szeretettel várunk!

Jó tanulást, újabb ismeretek szerzését és hozzá jó egészséget kívánok!

Ha van lehetőséged add tovább a Felhívásunkat! Köszönöm!

 

Szeretettel Dr. Dobos László a 3. Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány Kuratórium elnöke,        D Laci

 

 

 

 

 

3.KEMA Szakmai együttműködőinek!

3.KEMA Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

A mellékletben lévő gondolatokat és a mögötte lévő szakirodalmat ajánlom figyelmébe mindazoknak 

-- akik korhatár nélkül gondolkodók, kreatívak, alkotók,

--akik még nem , de szeretnének kreatívak lenni és  alkotni, 

--akik egy kicsit "szeretnék másképpen is megoldani" a dolgokat,

--akik egy kicsit is el tudnak gondolkodni azon, hogy miért éppen ilyen a világ,

--akiknek van fantáziájuk, tudnak álmodni és még nem merték használni,

--s végül akik valamit szét tudnak szedni és másképp tudják összerakni és akkor is van értelme

 

Elnézést kérek mindazoktól akik fölöslegesnek vagy unalmasnak tartják e gondolatokat és nem érdekli Őket. Lapozzanak!

Terveink között -  többek javaslatára is -  szerepel egy  3 Kor Egyeteme "Ageing kreatív klub "  /  városban és kisebb településeken is/ létrehozása, melynek tervei rendelkezésre állnak és néhány alkotó nyugdíjas Társammal tovább dolgozunk rajta. A véglegeset közösen alakítjuk ki!  Reményeink szerint a tárgyi feltételek is megoldódnak. Elsősorban "befogadó szervezetre",-  terem biztosítására gondolunk  Javaslatokat, ötleteket, esetleges "befogadást" előre is szívesen veszünk - ha jelzitek

.Azt gondolom az "idősödő és idős emberek tudás vagyona" mind a társadalom , mind a gazdaság és természetesen a család az egyén a közösség hasznára válhat ha felszínre hozzuk, menedzseljük és jól gazdálkodunk vele.

2016 őszére tervezünk a témával kapcsolatban egy - esetleg több -  "szakmai műhely" megbeszélést. Előzetes jelentkezéseket 2016. szeptember 01-tól- 15-ig a  

3.koregyeteme.miskolc@gmail.com e-mailre várjuk. : Név, életkor,  elérhetőség, a kreativitás területe, iránya  3-4 mondatos leírása. Természetes várom azon Társaink jelentkezését is akik még gondolati szinten tartanak .Hozzuk felszínre közösen a "szunnyadó kompetenciákat"!

Életkor: 50+ nemzedékeken keresztül,  velük együttműködve, biztosítva a "tudástranszfert"

Egyelőre Miskolc MJV és BAZ megyére terjedne ki a "szándék" felmérésünk. Az alapítás jogát az egész országra kiterjesztjük.

 

Bízom benne hogy a már működő és alkotó "Ageing kutató munkacsoportunk" is további lelkes tagokkal bővül!. Reményeink szerint a 2016. május 30-án létrehozott "3. Kor Egyetemeinek hazai valamint Kárpát medencén belüli és kívüli hálózatának" is a létrejövő "Kreatív Klubjaink" minőségi hátteret tudnak biztosítani a magyar "3Kor Egyeteme" modell végleges kialakításához.

Mottónk /javaslatunk/  " A szellemi, mentális és testi frissesség fenntartása az aktív, közösségi,  méltóságteljes, minőségi idősödés és idős kor megélésének az alapvető feltétele"  /3KEMA/

Ha van lehetőséged küldd tovább levelünket potenciális résztvevőknek, állami, egyházi és civil és magán nyugdíjas kluboknak!/alapítványok, egyesületek stb/ részére.

 

Szeretettel Dr Dobos László a 3 Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány Kuratórium elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!
3.KEMA Szakmai Partnereinek!
Szépkorú Társainknak!
Kedves Barátainknak!

Szakmai tisztelettel és örömmel küldöm meg a Miskolci Egyetem, a
Szikra Alapítvány és a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány
együttműködési megállapodását.


A megállapodás  több éve előkészítés alatt álló feladatainknak ad
megfelelő keretet és feltételeket. Röviden szeretném kiemelni a közös
ageing kutatást, a 3.Kor Egyetemeinek hazai és nemzetközi hálózatát,
valamint a V4-ek közösségével való együttműködést.
Valamennyi említett projektünk a mindennapi gyakorlatban - különböző
fázisaiban - már működik, folyamatban van.Szükséges a további
bővítésük, a  közreműködő szervezetek, személyek számának növelése, az
aktív szakmai munkába történő bevonásuk, a minőségi szakmai munka
közös együttműködésekkel történő megvalósítása.

Az Együttműködési megállapodás valamennyi pontja az aktív,
méltóságteljes, minőségi időskor megélését kívánja - lehetőségein
belül - szolgálni. Feladatának tekinti  a demográfiai változásokkal,
az idősödéssel, az időskorral kapcsolatos kérdések eredményes,
hatékony megválaszolását, új szolgáltatási lehetőségek kidolgozását.
Mindez egyben válasz a XXI. század egyik nagy kihívására, amely minden
európai társadalmat érint.

Honlapunkon rendszeres információt nyújtunk szakmai
együttműködésünkről (www.harmadikkoregyeteme.hu). Nyugdíjas
szervezetekben, állami, egyházi, civil, magán szervezetekben,
klubokban szintén tájékoztatást nyújtunk szakmai munkánkról Miskolcon,
a megyénkben, országosan és határainkon kívül is.

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ A V4-ek pályázati projekt helyzetéről, a megtett feladatok megvalósításáról.

1.     Elkészült a V4-ek pályázati projekt közös logója (az alábbiakban látható)

2.     Elkészült egy 43 oldalas magyar-angol tanulmány a projekt fő tartalmi tevékenységei alapján, négy fejezetben, 22 tartalmi szempont alapján (2016. május 31.-én megküldve a Főpályazónák) Várhatóan 2016 június végéig elkészül a négy ország összehasonlító, elemző, javaslatokat megfogalmazó összesített tanulmány angol és valamennyi közreműködő ország anyanyelvén.

3.     A Kor menedzsment V4-ek Platformja várhatóan 2016 novemberében Brnóban találkozik egy 2-3 napos konferencián, mely a helyi tapasztalatokat megvitatja és további javaslatokat tesz a témával összefüggésben.

Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásával:

A projekt neve: Kor menedzsment Platform a V4 országokban.

A projekt logója:

 

     

 

A projekt futamideje: 2016. 02. - 2016. 12.-ig

A projekt honlapja: http:/www.v4agemanagement.eu

Főpályázó: Age Management o.s., Brno, Czech Republic

                     Website: http://agemanagement.cz

Pályázati partnerek:

                 Aptet n.o Levice, Slovakia

                 Website : www.aptet.sk

                 Projektanci Kariery Dawid Seifert /Carreer Designers: Dawid
                 Seifers/ Opole, Poland

                 Website: www.projekttancikariery.pl

                 Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapitvány /Third Age University 
                  Foundation Miskolc/ Miskolc, Magyarország

                  Website: www.harmadikkoregyeteme.hu


Projekt tevékenységek vázlatosan :

        - Új Platform honlap kialakítása

        - A V4-ek országok kor management követelményeinek  összehasonlító 
          elemzése, kutatása 

        - A kor menedzsment tudatosság kapcsolata a munkaerőpiaccal és a
          demográfiai kihívásokkal az egyes országokban.

        - A jó és hatékony példák felszínre hozása, publikálása, fordítások.

        - Az  egyes országok munkaerőpaci és kor management helyzetének 
          előre vitele.

        - Javaslatok a kor management problémájának megoldásához további
          országokban

Miskolc ( Magyarország) projektmenedzsere: Dr. Dobos László 3.Kor Egyeteme Miskolc Kuratórium elnöke

Partner szervezetek: Szikra Alapítvány Miskolc  Papp Mónika elnök

Miskolci Egyetem BtK Modern Filológiai Intézet habil Dr. Dobos Csilla Intézet Igazgató

 

Összeállította: Dr. Dobos László projektmenedzser, Miskolc, Magyarország

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Szakmai Partnereink! Együttműködő Szervezetek!
Kedves Szép korúak!
Kedves Barátaink!

A SZIKRA ALAPÍTVÁNY MISKOLC,
A MISKOLCI EGYETEM - BTK MODERN FILOLÓGIAI INTÉZETE,
A HARMADIK KOR EGYETEME MISKOLC ALAPÍTVÁNY
partnerségében megvalósult az

"EGY SZIKRA GENERÁCIÓKON ÁT" című
zárókonferencia, valamint a
VI. MISKOLCI GERONTOLÓGIAI SZIMPÓZIUM

2016. május 30-án a  Miskolci Egyetem, BTK Modern Filológiai Intézetében.

A Rendezvény kiemelt üzenetei:
1./ A generációk együttműködése és egymásra hatása, ennek erősítése.
2./ A "Harmadik Kor Egyetemeinek hazai, valamint Kárpát-medencén
belüli és kívüli hálózatépítésének" hivatalos bejelentése.
3./ Tudástranszfer a nemzedékek között.
4./ Kormenedzsment - V4-ek országai Platform /Magyarország - Miskolc/
5./ Geronto-lingvisztikai kutatások indítása a Miskolci Egyetem, BTK,
Nyelv és Kommunikáció kutatócsoportjában.
6./ Az idős korra való felkészülés, felkészítés lehetőségei, eszközei.
7./ Az aktív, minőségi időskor megélése, "Idősbarát" munkahelyek.
8./ A pedagógia szerepe a generációk együttműködésében.
9./ A generációs szakadékok csökkentése, pl: a kommunikáció, a
tudástranszfer és közös tevékenységek segítségével.
10./ A XX. század szülötteinek felkészítése a XXI. századi
kihívásokra, a minőségi időskor megélésére.

Jövőkép:
2017 júniusában a VII. Miskolci Nemzetközi Gerontológiai Szimpóziumon:
A Harmadik Kor Egyetemeinek hazai, valamint Kárpát-medencén belüli és
kívüli hálózatának bemutatkozó szakmai ülése, közös "Miskolci
Nyilatkozat" elfogadása.

"Semmi sem rombolja annyira az ember testét, mint a tartós tétlenség"
                                                        /Arisztotelész/


A rendezvényen készült fotók az alábbiakban láthatók.

Köszönjük szakmai előadóink, közreműködőink, partnereink, segítőink,
támogatóink munkáját, nélkülük nem jött volna létre a rendezvényünk.

Szeretettel:
Dr. Dobos László
a 3.Kor Egyetem Miskolc Alapítvány Kuratóriumának elnöke

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szép korú Társainknak

Kedves Barátaink!

A Harmadik Koregyeteme Miskolc Alapítvány partneri együttműködésben a BAZ Megyei Rendőr főkapitánysággal, a Miskolc Városi Polgárőr Egyesülettel, a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Karával, a BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvánnyal, a Szikra Alapítvány Miskolci Szervezetével a BM-NBT -15 pályázatán eredményesen szerepelt. A pályázati projekt keretei között kiképzett /32 óra/ "szép korú kortárs segítőket" / 36 fő/ és  "ifjú diák polgárőr mentorokat" /20 óra/ , - /34 fő/

A képzés során sor került a "trükkös elkövetési bűncselekmények" megelőzésének módszereinek, eszközeinek elméleti gyakorlati megismerésére,-  gyakorlati esetek és példák elemzésével.

A mellékelt újság cikk esete is igazolja, hogy a jövőben is szükséges hasonló képzésekre az idősödő és idős korú emberek körében a hatékony társadalmi megelőzés érdekében is.

Partereinkkel együttműködve dolgozunk - a tanulságok levonásával - a képzési tematikák továbbfejlesztésén,  terjesztésén megyénkben, városunkban és országosan is.

Dr Dobos László Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány és a BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány elnöke

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!
3.KEMA Szakmai Partnereinek! Együttműködőknek!
Szépkorú Társainknak!

A Miskolci Egyetemen 2009 óta működő Szépkorúak Akadémiája példájára
2014.-ben Nyíregyházán létrejött a Kelet-Magyarországi Szépkorúak
Akadémiája. Az Akadémia eredményes működést folytatva 2016-ban
létrehozta a Kelet Magyarországi Szépkorúak Akadémiáját Szolnokon, a
Polgármesteri Hivatallal történő szoros együttműködésben
A Szolnoki Szépkorúak Akadémiájának 2016. évi első félévi tematikája
alapján, 2016. május 19-én az Aba Novák Kulturális Központban került
sor:
a "Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány szakmai munkájának
bemutatása, a XXI. századi aktív, méltóságteljes, minőségi idősödés és
időskor megélés lehetőségei"  címmel.
Az előadást Dr. Dobos László, a 3KEMA Kuratórium elnöke tartotta.
A rendezvényen 130 fő  "szépkorú" vett részt. A résztvevők nagy
tetszéssel fogadták az előadást. Az Akadémia munkája 2016
szeptemberében folytatódik egy teljes "tanév" tematikával.
A rendezvényen készült fotókat mellékelve megtekinthetik.

Szeretettel: Dr. Dobos László, 3KEMA Kuratórium elnöke    D. Laci

 

 

 

 

 

 

Kedves 3KEMA Kuratórium Tagjai!

Kedves Szakmai Partnereink!

Kedves Szakmai Együttműködők!

Kedves Idősödő Társaink!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázaton a Szikra Alapítvány Miskolc együttműködve a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Modern Filológiai Intézettel és a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvánnyal "Egy Szikra  a fiatal felnőtt tehetségek és az idős emberek között" című pályázatával eredményesen szerepelt.

A pályázat megvalósítása során került sor - "szakmai műhely nap " - keretei között :

"Az életen át tartó tanulás /LLL/ - Tanulás az idős korban - Európa Uniós  gyakorlatok " című előadásra, vitára, konzultációra.

Az előadást Dr Dobos László a 3Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány Kuratórium elnöke tartotta

A műhely beszélgetésre Hernádnémetiben a Kastély Könyvtár helyiségében került sor a helyi Nyugdíjas Klub szervezésében és aktív közreműködésükkel

Az előadás diáit és fotóit mellékeljük.

Szeretettel: Dr Dobos László 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány Kuratórium elnöke      D Laci

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!
3.KEMA Szakmai Együttműködő Partnerek!
Szépkorú Társaink!
Kedves Barátaink!

A BM-NBT-15 pályázati kiírásra a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc
Alapítvány több Partnerrel együttműködve eredményesen szerepelt a
"Legkisebb ellenállás - bűnmegelőzés  szépkorúak  körében" című
pályázatával.
A pályázati projekt keretében - a bűnmegelőzés, áldozattáválás,
áldozatsegítés tudásának és gyakorlata mellett - önkéntes jelentkezés
alapján /előzetes 35 Fő/
folyt a "szépkorúak kortárs segítő képzés" is. A képzési óraszám -
pályázaton kívül - a BAZ Megyei Rendőr-főkapitányság partneri
együttműködésével 3 órával bővült, melyet a résztvevők a Főkapitányság
Rendőségi Kiképző Központjában tölthettek el 2016. április 28.-án
délelőtt.
A képzési 29 óra így + 3 órával bővülve 32 óra lett, melyet
megközelítően 40 fő nyugdíjas teljesített.
A Kiképző Központban megjelent - 40 fő nyugdíjas - végig lelkesen,
aktivan, érdeklődően vett részt a Képző bemutatásán, a lőtéren, vagy
az ügyességi pályákon. Különösen nagy érdeklődés kisérte a személyes
védelmi eszközöket bemutató gyakorlatokat, melyeket a részt vevők is
lelkesen kipróbáltak. Egy megjegyzés a sok pozítív véleményből: "Jó
hogy láthattam a rendőrők kiképzőjét mert így jobban fogok bennük
bízni, mert ezeket a gyakorlatokat aki végig csinálja, az csak erős és
ügyes rendőr lehet. Izgalmas egy hely volt!" - mondta egy 74 éves
Hölgy.
A "Szépkorúak kortárs segítő igazolások" átadására 2016. május 12-én
10 órától kerül sor a Miskolc Város Rendészet /Miskolc Győri kapu/
Kultúrtermében.
Az Igazolásokat átadják: Dr. Vereczkei Csaba Főkapitány úr, Kiss Gábor
Alpolgármester úr, Dr. Dobos László elnök úr
A Rendezvény egyben a "Legkisebb ellenállás - bűnmegelőzés a
szépkorúak körében" pályázati projekt záró rendezvénye is, melyre
ezuton is szeretettel várunk és hívjuk a téma iránt érdeklődőket.

 

Az esemény fényképei itt érhetőek el.

Szeretettel Dr. Dobos László, a 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány
Kuratórium elnöke     D Laci

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!


Kedves Szépkorúak!

 

Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány közös kutatást végez a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán működő Nyelv és Kommunikáció Kutatócsoporttal. A kutatás célja a generációk közötti kommunikáció vizsgálata, vagyis annak elemzése, hogy mi jellemzi az idősek és a fiatalok beszélgetését.

A kutatás két kérdőív kitöltésével, párhuzamosan folyik. Ez azt jelenti, hogy az egyetemisták és az idősebb generáció képviselői is kitöltenek egy-egy kérdőívet, amelyben elmondják véleményüket a generációk közötti kommunikációról. Ebben szeretném a segítségeteket kérni. A levélben szereplő linkre (kék betűs rész) kattintva megnyílik a kérdőív. Kérem, hogy válaszoljatok az ott szereplő kérdésekre.Válaszaitokat az egér segítségével jelölhetitek meg úgy, hogy a megfelelő válasz előtti körbe vagy kockába kattintotok.

A két kérdőív válaszainak egybevetése minden bizonnyal érdekes eredményeket hoz majd számunkra, és így jobban megértjük a generációk közötti kommunikáció terén mutatkozó szakadék kialakulásának az okait.

Természetesen Titeket is részletesen tájékoztatni fogunk a kutatás eredményeiről, valamint azokról a javaslatainkról, amelyek véleményünk szerint hozzájárulnak a generációk közötti kommunikációs szakadék áthidalásához, sok esetben a családi kapcsolatok erősítéséhez.

A kérdőív az alábbi helyen érhető el:https://docs.google.com/forms/d/1r2ZC-Ovx7-fG7_E_GWrmhNe0UkminZzePXyjlptiyHE/viewform


Segítségeteket, munkátokat, időtöket és együttműködéseteket előre is nagyon szépen köszönöm.

 

Ha van lehetőségetek, saját adatbázisotokon adjátok tovább 55 éven felüli Társainknak!

 

Szeretettel: Dr. Dobos László, a 3KEMA Kuratórium elnöke    D. Laci

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!
3.KEMA Szakmai Együttműködő Partnerek!
Szépkorú Társaink!
Kedves Barátaink!

A BM-NBT-15 pályázati kiírásra a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc
Alapítvány több Partnerrel együttműködve eredményesen szerepelt a
"Legkisebb ellenállás - bűnmegelőzés  szépkorúak  körében" című
pályázatával.

A Kortárs segítő munkához kapcsolódóan sor került a "Kommunikáció a
kortárs segítő munkában" című előadásra Dr Váradi Erika a Miskolci
Egyetem ÁJK dékánhelyettesének az előadásában.

A Martin-Kertvárosi nyugdíjas Klub helyiségét most is teljesen
megtöltő nyugdijasok igen aktivan és közreműködően hallgatták.
Az előadást és film bemutatót követően Juhászné Koós Edina és fiatal
kortárs segítője tartottak gyakorlati módszertani bemutatót a kortárs
segítés legfontosabb teendőiről..

A Kommunikációs előadással befejeződött a Kortárssegítő felkészitő 32
órás képzéséből 29 elméleti és gyakorlati óra a pályázati projekt
teljesítéseként.
A Megyei Rendőr-főkapitányság, mint partner pályázó lehetőséget
biztosít a Főkapitányság Rendőr Kiképző Központjában egy gyakorlati
látogatásra és bemutatóra, melyre 2016. április 28.-án kerül sor a
Kiképző Központban, mely látogatásra szinte a teljes Hallgatóság
bejelentkezett.

A projekt záró értekezletére és a "Kortárs segítő" igazolások
átadására 2016. május 12.-én 10 órakor kerül sor a Városi Rendészet
/Győri kapu/ Kultúrtermében. Minden érdeklődő szépkorút szeretettel
várunk!

Az előadáson készült fényképek itt tekinthetőek meg.

Szeretettel: Dr. Dobos László, 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány
Kuratórium elnöke     D Laci

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!
3.KEMA Szakmai Partnereinek!
Szépkorú Társainknak!
Kedves Barátainknak!

A BM-NBT-15 pályázati projekten belül a "Polgárőrség a szépkorúak
védelmében" című 20 órás képzés projekt elem befejeződött. A
részvételi - mentori igazolások - ünnepélyes kiadására 2016. április
19.-én került sor a Miskolci Bűnmegelőzési Centrumban.
A képzésen résztvevő tapasztalattal rendelkező Polgárőrök mellett
részt vettek a diák közösségi szolgálati munkát teljesítő diákok is. A
Polgárőri "generációk" együttműködése a képzés eredményességét nagyon
hatékonyan segítette. A bűnmegelőzési és az idős korral kapcsolatos
pszichológiai, idősödési és időskori fejlődéslélektani, szocializációs
ismeretek összekapcsolása igen aktív érdeklődést váltott ki a
hallgatóság részéről. A mindennapi életből vett gyakorlati esetek
"szerepjátékként" való megélése, eljátszása a "nemzedékek" között,
segítette a jó és frappáns közös megoldások előtérbe kerülését.
Különösen fontosnak tartották az időskorúakkal való kommunikáció
sajátosságainak, a "közös érthetőségnek" a megtalálását a mindennapi
szolgálat teljesítése közben.
A megszerzett ismeretekkel, készségekkel, gyakorlati tapasztalatokkal
képessé válhatnak saját területükön mentori feladatokat ellátni.
A képzés tapasztalatai alapján - az előadó közreműködésével - létrejön
a "Szépkorúak - Polgárőrök klubja" a Miskolci Bűnmegelőzési
Centrumban.
Az igazolások kiosztása után mind a tapasztalt, mind a fiatal kezdő
Polgárőrök hasznosnak tartották a képzést, az ismeretek tovább vitelét
ígérték saját területükön, mint mentorok az idősek búnmegelőzési
munkájukban.
Az ünnepélyes igazolás kiosztáson készült fotók.
A képzés egészéről készült fotók megtekinthetők a következő honlapokon:
www.facebook.com/Bűnmegelőzési-Centrum-Miskolc-Polgárőrség,
valamint a www.harmadikkoregyeteme.hu honlapján.

Üdvözlettel: Dr. Dobos László, 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapitvány
Kuratórium elnöke    D. Laci

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!
3.KEMA Szakmai Együttműködő Partnerek!
Szépkorú Társaink!
Kedves Barátaink!

A BM-NBT-15 pályázati kiírásra a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc
Alapítvány több Partnerrel együttműködve eredményesen szerepelt a
"Legkisebb ellenállás - bűnmegelőzés az idősek körében" című
pályázatával.
A pályázati program befejező előadásának címe: "A családon belüli
erőszak - különös tekintettel az idősek sérelmére". Az előadársa
Miskolc Martin-Kertváros Nyugdíjas Klubban került sor, igen aktív
érdeklődés és részvétel mellett.
Az előadást a BAZ Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály
részéről Vinczéné Kárpátfalvy Erika rendőrőrnagy és Dudás Péter rendőr
alezredes
Munkatársak tartották. A nem kevés gyakorlati példákkal és film
bejátszásokkal is
színesített előadások igen nagy érdeklődést, aktivitást váltottak ki a
Nyugdíjas Klubbot teljesen betöltő résztvevők részéről. Különösen az
időseket érintő mindennapi zaklatások, sértegetések, megalázások,
előforduló testi és lelki sértések példái kerültek megvitatásra és
gyakran tanácsadás kérésre is.
A rendezvényen megjelent a BM-NBT monitoring ellenőre, aki a
látottakat, hallottakat a pályázat eddigi munkáját pozitivan
értékelte. A "szépkorúak bűnmegelőzési kortárs segítő" 32 órás
képzést, egyedinek, példaértékűnek és továbbterjesztésre is
alkalmasnak ítélte.
A képzés 2016. április 25.-én 14 órakor folytatódik: "Kommunikációs
tréning szépkorúak részére" címmel Dr. Váradi Erika és Juhászné Koós
Edit kettős tréning vezetésével.
A "kortárssegítő" - kb 25-30 fő résztvevőnek - jelölt csopo